Eumedion nieuws rss feed https://eumedion.nl/nl/rss Rss feed voor nieuws van Eumedion. nl_NL Eumedion steunt voorstel tot verlaging drempels om enqueteprocedure te starten https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-voorstel-tot-verlaging-drempels-om-enqueteprocedure-te-starten

Eumedion steunt het voorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) om het voor aandeelhouders van alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen gemakkelijker te maken een enquêtezaak bij de Ondernemingskamer (OK) te starten. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op het voorontwerp van het wetsvoorstel dienaangaande.

Wed, 20 Nov 2019 14:26:12 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-voorstel-tot-verlaging-drempels-om-enqueteprocedure-te-starten
"Dringende noodzaak van consolidatie in de huidige wirwar van duurzaamheidsverslaggeving"; verslag van het Eumedion-symposium 2019 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-dringende-noodzaak-van-consolidatie-in-de-huidige-wirwar-van-duurzaamheidsverslaggeving-verslag-van-het-eumedion-symposium-2019

“De huidige alfabetsoep van organisaties en standaarden die zich met duurzaamheidsverslaggeving bezighouden, drijft velen tot wanhoop. Het is voor het bedrijfsleven en investeerders moeilijk wijs te worden uit de veelheid van organisaties en standaarden. Ik onderschrijf Eumedion’s oproep tot consolidatie dus volledig”. Dit stelde Hans Hoogervorst (voorzitter IASB) tijdens het op 5 november jl. gehouden Eumedion-symposium.

Thu, 07 Nov 2019 09:36:21 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-dringende-noodzaak-van-consolidatie-in-de-huidige-wirwar-van-duurzaamheidsverslaggeving-verslag-van-het-eumedion-symposium-2019
Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2019 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-oktober-2019

De oktober-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland

Thu, 31 Oct 2019 13:21:25 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-oktober-2019
Eumedion heeft 'mixed feelings' over interim-rapport Commissie Toekomst Accountancysector https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-mixed-feelings-over-interim-rapport-commissie-toekomst-accountancysector

Eumedion kan een aantal conceptaanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) van harte steunen, maar verwerpt ook een aantal voorstellen. Dit blijkt uit de vandaag ingezonden Eumedion-reactie op de voorlopige bevindingen van de CTA.

Thu, 31 Oct 2019 10:34:28 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-mixed-feelings-over-interim-rapport-commissie-toekomst-accountancysector
Eumedion pleit voor oprichting internationale standard setter voor niet-financiële verslaggeving https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-pleit-voor-oprichting-internationale-standard-setter-voor-niet-financiele-verslaggeving

Er moet een wereldwijde standard setter worden opgericht die internationale rapportagestandaarden voor de niet-financiële informatie moet ontwikkelen. Deze standard setter moet onder de paraplu van de IFRS Foundation vallen. Hiervoor pleit Eumedion in een vandaag. gepubliceerd ‘green paper’. Eumedion heeft belanghebbenden uitgenodigd om op dit idee te reageren. Het idee zal ook worden besproken tijdens het Eumedion-symposium van 5 november a.s.

Wed, 30 Oct 2019 17:15:04 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-pleit-voor-oprichting-internationale-standard-setter-voor-niet-financiele-verslaggeving
Eumedion presenteert visie over langetermijnwaardecreatie aan Tweede Kamer https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-presenteert-visie-over-langetermijnwaardecreatie-aan-tweede-kamer

Er zijn de afgelopen tijd al verschillende regels opgesteld om het beleggings- en stembeleid van institutionele beleggers beter te laten aansluiten op de doelstelling van de beursgenoteerde ondernemingen om op lange termijn waarde te creëren. Ook een aantal trends bij institutionele beleggers dragen daaraan bij. Dit staat in de schriftelijke inbreng van Eumedion-directeur Rients Abma voor het morgen te houden rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het onderwerp ‘langetermijnwaardecreatie’.

Tue, 29 Oct 2019 09:08:16 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-presenteert-visie-over-langetermijnwaardecreatie-aan-tweede-kamer
Institutionele beleggers blijven hameren op benoeming van meer vrouwelijke bestuurders https://eumedion.nl/nl/nieuws/institutionele-beleggers-blijven-hameren-op-benoeming-van-meer-vrouwelijke-bestuurders

De bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers verwachten dat de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen er in het komend AVA-seizoen er alles aan zullen doen om meer vrouwelijke bestuurders voor benoeming voor te dragen. Van de ondernemingen wordt specifiek verwacht zij publiekelijk ambitieuze doelen – in elk geval minimaal 30% – stellen voor het percentage vrouwen in de raad van commissarissen (RvC), het bestuur en de managementlagen eronder, de ‘kweekvijver’ voor de hoogste posities. Een brief met deze strekking is deze week door Eumedion naar alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen gestuurd.

Wed, 16 Oct 2019 08:17:43 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/institutionele-beleggers-blijven-hameren-op-benoeming-van-meer-vrouwelijke-bestuurders
Eumedion richt zich in AVA-seizoen 2020 op bestuurdersbeloningen en klimaatimpact https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-richt-zich-in-ava-seizoen-2020-op-bestuurdersbeloningen-en-klimaatimpact

De institutionele beleggers die zich bij Eumedion hebben aangesloten zullen zich in de aanloop naar de aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) in 2020 vooral richten op bestuurdersbeloningen en op de impact van klimaatverandering. Dit blijkt uit de Speerpuntenbrief 2020 die Eumedion naar de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd.

Tue, 15 Oct 2019 10:14:40 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-richt-zich-in-ava-seizoen-2020-op-bestuurdersbeloningen-en-klimaatimpact
Eumedion steunt nieuwe ESMA-richtsnoeren voor inhoud en vormgeving prospectus https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-steunt-nieuwe-esma-richtsnoeren-voor-inhoud-en-vormgeving-prospectus

Eumedion kan zich in grote lijnen vinden in het voorstel tot herziening van de bestaande ESMA-aanbevelingen inzake de transparantievereisten voor de inhoud en vormgeving van een prospectus. Dit blijkt uit de vandaag door Eumedion ingezonden reactie op het consultatiedocument van de Europese koepel van beurstoezichthouders.

Wed, 02 Oct 2019 16:54:16 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-steunt-nieuwe-esma-richtsnoeren-voor-inhoud-en-vormgeving-prospectus
Eumedion Nieuwsbrief van september 2019 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-september-2019

De september-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Mon, 30 Sep 2019 13:01:59 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-september-2019
Eumedion steunt ESG-verslaggevingsprojecten van Europees Corporate Reporting Lab https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-esg-verslaggevingsprojecten-van-europees-corporate-reporting-lab-

Eumedion juicht het toe dat het Europese ‘Corporate Reporting Lab’ gaat onderzoeken op welke wijze ondernemingen betekenisvol kunnen rapporteren over mensenrechten en andere sociale aangelegenheden in de ‘toeleveringsketen’ en over de wijze waarop zij werknemers aantrekken, ontwikkelen en behouden. Dit blijkt uit de vandaag ingezonden reactie op de consultatie over de toekomstige projecten van het Europese ‘Corporate Reporting Lab’

Tue, 24 Sep 2019 17:17:30 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-esg-verslaggevingsprojecten-van-europees-corporate-reporting-lab-
Eumedion: Europese taxonomie van 'groene activiteiten' gaat niet werken zonder betrouwbare data https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-europese-taxonomie-van-groene-activiteiten-gaat-niet-werken-zonder-betrouwbare-data

Het voorgestelde Europese classificatiesysteem (‘taxonomie’) om na te gaan hoe ‘groen’ (ondernemings)activiteiten en beleggingsproducten zijn, gaat niet goed werken zonder betrouwbare, vergelijkbare en door een onafhankelijke partij geverifieerde data. Een uniform verslaggevingsraamwerk ten aanzien van niet-financiële informatie is daarom onontbeerlijk. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op het door de Europese Technische Expertgroep Duurzame Financiering opgestelde classificatiesysteem.

Fri, 13 Sep 2019 09:58:12 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-europese-taxonomie-van-groene-activiteiten-gaat-niet-werken-zonder-betrouwbare-data
Eumedion steunt wetsvoorstel 'dwangakkoord' https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-wetsvoorstel-dwangakkoord-

Eumedion is verheugd dat het wetsvoorstel 'dwangakkoord' voorziet in een preventief herstructureringsraamwerk waardoor onnodige faillissementen van levensvatbare ondernemingen kunnen worden voorkomen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag naar de Tweede Kamer verstuurde brief waarin commentaar wordt gegeven op het wetsvoorstel.

Wed, 11 Sep 2019 09:12:35 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-wetsvoorstel-dwangakkoord-
Eumedion Nieuwsbrief van augustus 2019 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-augustus-2019

De augustus-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 30 Aug 2019 17:09:25 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-augustus-2019
Eumedion steunt voorstel om bankiers te verplichten aandelen langer vast te houden https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-voorstel-om-bankiers-te-verplichten-aandelen-langer-vast-te-houden

Eumedion steunt het voorstel van minister Hoekstra (Financiën) om bestuurders en bepaalde medewerkers van financiële ondernemingen te verplichten de aandelen die zij als vast beloningselement ontvangen voor ten minste 5 jaar aan te houden. Wel vindt Eumedion dat deze bepaling alleen zou moeten gelden voor bestuurders en medewerkers die werkzaamheden verrichten die een materiële invloed hebben op het risicoprofiel van de onderneming (de zogenoemde ‘identified staff’). Voor andere medewerkers zou de toepassing van de bepaling niet proportioneel zijn, omdat die geen materiële invloed hebben op het risicoprofiel van de onderneming. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op het voorontwerp van de wet nadere beloningsmaatregelen voor de financiële sector.

Wed, 28 Aug 2019 09:17:37 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-voorstel-om-bankiers-te-verplichten-aandelen-langer-vast-te-houden
Eumedion pleit voor harmonisatie van duurzaamheidsverslaggeving https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-pleit-voor-harmonisatie-van-duurzaamheidsverslaggeving

De standaarden op het terrein van duurzaamheidsverslaggeving moeten zo snel mogelijk worden geharmoniseerd en verplicht worden gesteld voor de Europese beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion wil dat dit project onderdeel wordt van een geactualiseerd actieplan om de Europese Kapitaalmarktunie verder te verbreden en te verdiepen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de consultatie van de ‘Next CMU High-Level Group’ over de toekomst van de Europese Kapitaalmarktunie.

Tue, 20 Aug 2019 11:33:16 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-pleit-voor-harmonisatie-van-duurzaamheidsverslaggeving
Eumedion steunt in grote lijnen conceptstandaarden voor opstellen EU-klimaatbenchmarks https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-in-grote-lijnen-conceptstandaarden-voor-opstellen-eu-klimaatbenchmarks

Eumedion kan zich in grote lijnen verenigen met het ontwerpadvies van de Europese Technische Expertgroep Duurzame Financiering over de standaarden voor het samenstellen van de ‘EU-klimaattransitiebenchmarks’ en de ‘Op Parijs afgestemde EU-benchmarks’. Dit blijkt uit het Eumedion-commentaar op het ontwerpadvies dat Eumedion vandaag heeft ingediend.

Fri, 02 Aug 2019 09:57:12 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-in-grote-lijnen-conceptstandaarden-voor-opstellen-eu-klimaatbenchmarks
Eumedion Nieuwsbrief van juli 2019 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juli-2019

De juli-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Wed, 31 Jul 2019 11:19:28 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juli-2019
Eumedion nuanceert bestaan van kortetermijngeneigdheid op de financiële markten https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nuanceert-bestaan-van-kortetermijngeneigdheid-op-de-financiele-markten

Er is weinig ‘harde’ informatie dat de Europese kapitaalmarkt wordt geteisterd door kortermijngeneigdheid bij (institutionele) beleggers en bij bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de consultatie van de koepel van Europese beurstoezichthouders ESMA over ongewenste kortetermijndruk op ondernemingen door de financiële sector.

Mon, 29 Jul 2019 17:22:12 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nuanceert-bestaan-van-kortetermijngeneigdheid-op-de-financiele-markten
AVA-seizoen 2019: groot aantal bestuursvoorstellen door aandeelhouders verworpen of ingetrokken https://eumedion.nl/nl/nieuws/ava-seizoen-2019-groot-aantal-bestuursvoorstellen-door-aandeelhouders-verworpen-of-ingetrokken

Aandeelhouders van Nederlandse beursondernemingen stemmen steeds vaker bestuursvoorstellen af of geven voor de aandeelhoudersvergadering (AVA) al aan tegen te zullen stemmen waarna de ondernemingsleiding zelf het voorstel van de agenda haalt. Aandeelhouders zijn het meest kritisch over slecht gemotiveerde of exorbitante voorstellen om het beloningsbeleid te wijzigen en over voorstellen om bestuurders een ‘carte blanche’ te geven om veel nieuwe aandelen uit te geven. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde evaluatierapport van Eumedion over de in het voorjaar gehouden AVA’s van de Nederlandse beursondernemingen.

Fri, 05 Jul 2019 08:09:49 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/ava-seizoen-2019-groot-aantal-bestuursvoorstellen-door-aandeelhouders-verworpen-of-ingetrokken
Eumedion Nieuwsbrief van juni 2019 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juni-2019

De juni-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 28 Jun 2019 13:19:46 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juni-2019
Eumedion vindt extra meldingsplicht voor aandeelhouders niet noodzakelijk en disproportioneel https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vindt-extra-meldingsplicht-voor-aandeelhouders-niet-noodzakelijk-en-disproportioneel

De introductie van een extra 2% meldingsdrempel (bovenop de al bestaande meldingsplichten) is niet noodzakelijk, disproportioneel en leidt alleen maar tot overbodige additionele kosten voor aandeelhouders. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op het voorontwerp van een wetsvoorstel ter uitbreiding van de meldingsplichten voor aandeelhouders.

Mon, 24 Jun 2019 09:24:38 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vindt-extra-meldingsplicht-voor-aandeelhouders-niet-noodzakelijk-en-disproportioneel
Eumedion publiceert jaarverslag 2018 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-jaarverslag-2018

De Vergadering van Deelnemers van Eumedion heeft vandaag de Eumedion-jaarrekening 2018 goedgekeurd en de bestuursleden van Eumedion gedechargeerd van hun taken in boekjaar 2018.

Tue, 18 Jun 2019 17:41:03 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-jaarverslag-2018
Eumedion Nieuwsbrief van mei 2019 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-mei-2019

De mei-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 31 May 2019 11:14:58 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-mei-2019
Eumedion vindt wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecomsector veel te vaag https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vindt-wetsvoorstel-ongewenste-zeggenschap-telecomsector-veel-te-vaag

Eumedion is het eens met de strekking van het wetsvoorstel inzake ongewenste zeggenschap in Nederlandse telecommunicatiepartijen, maar vindt de uitwerking veel te vaag. Het moet van tevoren klip en klaar zijn op welke telecommunicatiepartijen het wetsvoorstel betrekking heeft en hoe de minister zijn bevoegdheden tot het verbieden of terugdraaien van een overname zal toepassen. Dat is nu niet het geval, waardoor het wetsvoorstel heroverweging behoeft. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag naar de Tweede Kamer verstuurde brief waarin commentaar wordt gegeven op het wetsvoorstel.

Wed, 15 May 2019 09:10:13 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vindt-wetsvoorstel-ongewenste-zeggenschap-telecomsector-veel-te-vaag
Eumedion Nieuwsbrief van april 2019 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-april-2019

De april-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Tue, 30 Apr 2019 16:27:12 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-april-2019
Eumedion steunt pogingen om duurzaamheidsstandaarden beter op elkaar af te stemmen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-pogingen-om-duurzaamheidsstandaarden-beter-op-elkaar-af-te-stemmen

Eumedion steunt de pogingen van de Global Reporting Initiative (GRI), de Sustainable Accounting Standards Board (SASB), de Climate Disclosure Standards Board (CDSB) en de International Integrated Reporting Council (IIRC) om de door deze organisaties uitgevaardigde duurzaamheidverslaggevingsstandaarden beter op elkaar af te stemmen. Dit blijkt uit de vandaag ingezonden Eumedion-reactie op de consultatie van de Corporate Reporting Dialogue (CRD) over dit onderwerp.

Tue, 30 Apr 2019 16:04:05 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-pogingen-om-duurzaamheidsstandaarden-beter-op-elkaar-af-te-stemmen
Eumedion wil ook buiten de AVA kunnen spreken met de accountant van een beursonderneming https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-ook-buiten-de-ava-kunnen-spreken-met-de-accountant-van-een-beursonderneming

Institutionele beleggers moeten de mogelijkheid krijgen om ook buiten het gremium van de aandeelhoudersvergadering (AVA) om toegang te hebben tot de accountant van een beursgenoteerde onderneming, eventueel in het bijzijn van de voorzitter van de auditcommissie. Deze suggestie doet Eumedion in haar vandaag ingediende inbreng voor het onderzoek van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) naar een duurzame verbetering van de kwaliteit van de accountantscontrole.

Fri, 19 Apr 2019 10:53:51 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-ook-buiten-de-ava-kunnen-spreken-met-de-accountant-van-een-beursonderneming
Eumedion verwelkomt besluit Tweede Kamer om AVA-grip op beloningsbeleid te versterken https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-besluit-tweede-kamer-om-ava-grip-op-beloningsbeleid-te-versterken

Eumedion verwelkomt het besluit van de Tweede Kamer van vandaag om de grip van de AVA op het beloningsbeleid van beursgenoteerde ondernemingen te versterken. De Tweede Kamer stemde onder meer in met  het VVD/GroenLinks-voorstel om het AVA-stemvereiste voor het vaststellen van een gewijzigd beloningsbeleid voor het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen te verhogen naar minimaal 75%, tenzij in de statuten een lagere meerderheid is voorgeschreven. Eumedion heeft zich het afgelopen jaar hard gemaakt voor een dergelijke verhoging. De Tweede Kamer stemde vandaag over het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene richlijn aandeelhoudersrechten en over een aantal amendenten daarop. 

Tue, 02 Apr 2019 16:43:35 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-besluit-tweede-kamer-om-ava-grip-op-beloningsbeleid-te-versterken
Eumedion Nieuwsbrief van maart 2019 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-maart-2019

De maart-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Sun, 31 Mar 2019 16:13:00 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-maart-2019
Vacature Beleidsmedewerker Duurzaamheid (v/m) bij Eumedion https://eumedion.nl/nl/nieuws/vacature-beleidsmedewerker-duurzaamheid-v-m-bij-eumedion

Als gevolg van het aankomende vertrek van Daan Spaargaren is Eumedion op zoek naar een nieuwe, ervaren en uitstekend onderlegde beleidsmedewerker duurzaamheid (0,8 fte).

Fri, 22 Mar 2019 09:28:26 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/vacature-beleidsmedewerker-duurzaamheid-v-m-bij-eumedion
Eumedion steunt Europese richtsnoeren voor standaardpresentatie remuneratierapport https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-europese-richtsnoeren-voor-standaard-presentatie-remuneratierapport

Eumedion waardeert de voorstellen van de Europese Commissie om tot een meer gestandaardiseerde presentatie te komen van de remuneratierapporten van de Europese beursgenoteerde ondernemingen. De conceptrichtsnoeren die hiervoor zijn opgesteld dragen bij aan een betere vergelijkbaarheid van de beloningen van de bestuurders van de Europese beursgenoteerde ondernemingen en tot een beter inzicht in de beloningspraktijken. Zij dragen aldus bij aan een beter geïnformeerd stemgedrag door aandeelhouders. Dat schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op de Europese conceptrichtsnoeren.

Thu, 21 Mar 2019 14:06:15 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-europese-richtsnoeren-voor-standaard-presentatie-remuneratierapport
Eumedion: TCFD-standaarden over klimaatrapportage opnemen in Europese Jaarrekeningrichtlijn https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-tcfd-aanbevelingen-over-klimaatrapportage-opnemen-in-europese-jaarrekeningrichtlijn

Eumedion vindt het voorstel van de Europese Commissie om de door de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) opgestelde verslaggevingstandaarden inzake klimaatrisico’s te verankeren in de niet-bindende EU-verslaggevingsrichtsnoeren niet voldoende effectief. Eumedion is er voorstander van dat deze standaarden worden verankerd in de Europese Jaarrekeningrichtlijn. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op een onlangs door de Europese Commissie gepubliceerd consultatiedocument over dit onderwerp.

Wed, 20 Mar 2019 09:08:24 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-tcfd-aanbevelingen-over-klimaatrapportage-opnemen-in-europese-jaarrekeningrichtlijn
Eumedion steunt ESMA-voorstellen om impact van ESG-factoren op credit ratings transparant te maken https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-voorstellen-van-esma-die-de-impact-van-esg-factoren-op-credit-ratings-transparant-maken

De rapporten van Credit Rating Agencies (‘CRA's’) als S&P, Moody’s en Fitch geven vaak onvoldoende weer of en zo ja, hoe ESG-factoren van invloed zijn geweest op de opinie van de CRA. De Europese koepel van beurstoezichthouders ESMA doet terecht voorstellen om hier verandering in te brengen. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op een ESMA-consultatiedocument over dit onderwerp.

Tue, 19 Mar 2019 15:35:08 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-voorstellen-van-esma-die-de-impact-van-esg-factoren-op-credit-ratings-transparant-maken
Eumedion steunt nieuwe GRI-verslaggevingsstandaard over belastingbetalingen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-nieuwe-gri-verslaggevingsstandaard-over-belastingbetalingen

Eumedion steunt in grote lijnen de conceptstandaarden van de Global Reporting Initiative (GRI) om te komen tot een verslaggevingsraamwerk rond belastingen en betalingen aan overheden. Dit blijkt uit de vandaag door Eumedion ingediende reactie op het consultatiedocument van de GRI op dit onderwerp.

Fri, 15 Mar 2019 16:53:07 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-nieuwe-gri-verslaggevingsstandaard-over-belastingbetalingen
Eumedion Nieuwsbrief van februari 2019 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-februari-2019

De februari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Thu, 28 Feb 2019 11:08:55 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-februari-2019
Replay webinar over Nederlandse Stewardship Code https://eumedion.nl/nl/nieuws/replay-webinar-over-nederlandse-stewarship-code

Gisteren organiseerden Eumedion en de Pensioenfederatie een webinar over de op 1 januari 2019 in werking getreden Nederlandse Stewardship Code. Rients Abma (Eumedion) en Frank Huitema (Telegraaf Pensioenfonds) bespraken tijdens het webinar de achtergronden en de inhoud van de Code en de verschillen met huidige en toekomstige wet- en regelgeving. Ook beantwoordden zij vragen van deelnemers. Voor degenen die het webinar niet live konden volgen, is het webinar via deze link terug te zien.

Tue, 26 Feb 2019 15:33:32 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/replay-webinar-over-nederlandse-stewarship-code
Eumedion maakt eigen beloningsaanbevelingen meer 'stakeholder-georiënteerd' https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-maakt-eigen-beloningsaanbevelingen-meer-stakeholder-georienteerd-

Een externe referentiegroep van ondernemingen moet niet langer leidend zijn voor de hoogte en de structuur van bestuurdersbeloningen. Raden van commissarissen dienen bij het vaststellen van de bestuurdersbeloningen evenveel belang te hechten aan de beloningsverhoudingen binnen de onderneming, de identiteit, de missie en de waarden van de onderneming en de verwachtingen van de relevante stakeholders, waaronder aandeelhouders, werknemers, klanten en de samenleving. Eumedion heeft dit principe vandaag verankerd in de geactualiseerde uitgangspunten voor een verantwoord beloningsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Wed, 20 Feb 2019 14:36:18 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-maakt-eigen-beloningsaanbevelingen-meer-stakeholder-georienteerd-
Verslaggevingsstandaarden inzake klimaatrisico's zouden moeten worden verankerd in de EU-jaarrekeningrichtlijn https://eumedion.nl/nl/nieuws/verslaggevingsstandaarden-inzake-klimaatrisico-s-zouden-moeten-worden-verankerd-in-de-jaarrekeningrichtlijn

Eumedion vindt het voorstel om de verslaggevingstandaarden inzake klimaatrisico’s te verankeren in de niet-bindende EU-richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage niet effectief en is er voorstander van dat deze standaarden worden verankerd in de Europese Jaarrekeningrichtlijn. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de call for feedback over het onlangs door de technical expert group on sustainable finance (TEG) gepubliceerde rapport over klimaatgerelateerde rapportages.

Thu, 31 Jan 2019 13:01:06 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/verslaggevingsstandaarden-inzake-klimaatrisico-s-zouden-moeten-worden-verankerd-in-de-jaarrekeningrichtlijn
Eumedion Nieuwsbrief van januari 2019 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-januari-2019

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Thu, 31 Jan 2019 12:53:12 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-januari-2019
Eumedion overwegend positief over EIOPA-voorstellen over integratie van ESG-factoren bij verzekeraars https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-overwegend-positief-over-eiopa-voorstellen-over-integratie-van-esg-factoren-bij-verzekeraars

Eumedion steunt in grote lijnen de voorstellen van EIOPA met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s en -factoren in het beleggingsbeleid van verzekeraars. Dit blijkt uit de vandaag door Eumedion ingediende reactie op het desbetreffende consultatiedocument.

Wed, 30 Jan 2019 13:20:01 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-overwegend-positief-over-eiopa-voorstellen-over-integratie-van-esg-factoren-bij-verzekeraars
Eumedion vindt wettelijke bedenktijd onnodig en disproportioneel https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vindt-wettelijke-bedenktijd-onnodig-en-disproportioneel

De Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hebben nu al voldoende mogelijkheden om zichzelf effectief te beschermen tegen een vijandige overname of ongewenst aandeelhoudersactivisme. De beoogde invoering van een aanvullende wettelijke bedenktijd is daarom onnodig, disproportioneel en staat bovendien op gespannen voet met Europees recht. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op het voorontwerp voor de invoering van een bedenktijd van maximaal 250 dagen voor ondernemingen die te maken hebben met een vijandig overnamebod of met een aandeelhoudersvoorstel om een bestuurder of commissaris te ontslaan.

Tue, 22 Jan 2019 09:06:43 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vindt-wettelijke-bedenktijd-onnodig-en-disproportioneel
Eumedion publiceert geactualiseerd standpunt over belastingbeleid en -transparantie https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-geactualiseerd-standpunt-over-belastingbeleid-en--transparantie

Eumedion heeft haar standpunt ten aanzien van belastingbeleid en -transparantie door beursgenoteerde ondernemingen geactualiseerd. Het standpunt vraagt van de ondernemingen om een duidelijk en verantwoord belastingbeleid onderdeel te maken van hun strategie ten aanzien van goed ondernemerschap.

Thu, 17 Jan 2019 08:44:42 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-geactualiseerd-standpunt-over-belastingbeleid-en--transparantie
Eumedion Nieuwsbrief van december 2018 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-december-2018

De december-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Mon, 24 Dec 2018 09:57:44 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-december-2018
Eumedion en Pensioenfederatie publiceren nadere guidance bij Stewardship Code https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-en-pensioenfederatie-publiceren-nadere-guidance-bij-stewardship-code

Eumedion heeft in samenwerking met de Pensioenfederatie vandaag het servicedocument verantwoord en betrokken aandeelhouderschap’ gepubliceerd. Het servicedocument beoogt institutionele beleggers praktische handvatten te bieden bij de uitvoering van stewardshipactiviteiten en kan worden gezien als nadere guidance bij de Nederlandse Stewardship Code die op 1 januari 2019 in werking treedt.

Mon, 17 Dec 2018 17:16:21 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-en-pensioenfederatie-publiceren-nadere-guidance-bij-stewardship-code
Eumedion publiceert beleidsplan 2019 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-beleidsplan-2019

De Eumedion Vergadering van Deelnemers heeft gisteren het Eumedion beleidsplan 2019 vastgesteld. Het beleidsplan geeft een overzicht van de vele activiteiten en werkzaamheden van Eumedion in het komende jaar.

Thu, 13 Dec 2018 12:57:18 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-beleidsplan-2019
Peter Ferket (Robeco) benoemd tot Eumedion-bestuurslid https://eumedion.nl/nl/nieuws/peter-ferket-robeco-benoemd-tot-eumedion-bestuurslid

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft tijdens zijn vandaag gehouden vergadering Peter Ferket voor twee jaar benoemd tot lid van het Algemeen bestuur.

Wed, 12 Dec 2018 15:48:33 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/peter-ferket-robeco-benoemd-tot-eumedion-bestuurslid
Eumedion Nieuwsbrief van november 2018 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-november-2018

De november-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 30 Nov 2018 14:12:33 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-november-2018
Eumedion: ook AVA's van kleinere beursondernemingen moeten kunnen stemmen over beloningsverslag https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-ook-ava-s-van-kleine-beursondernemingen-moeten-kunnen-stemmen-over-beloningsverslag

Eumedion vindt dat alle beursgenoteerde ondernemingen hun beloningsverslag voor een adviserende stem aan de aandeelhoudersvergadering (AVA) dienen voor te leggen. Het kabinetsvoorstel om kleine en middelgrote beursondernemingen van deze verplichting vrij te stellen, moet worden geschrapt. Dit stelt Eumedion in haar vandaag uitgebrachte commentaar op het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten.

Wed, 21 Nov 2018 16:53:13 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-ook-ava-s-van-kleine-beursondernemingen-moeten-kunnen-stemmen-over-beloningsverslag
"Winstmaximalisatie moet niet langer het doel van een onderneming zijn"; verslag van het Eumedion-symposium 2018 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-winstmaximalisatie-moet-niet-langer-het-doel-van-een-onderneming-zijn-

“Ondernemingen zouden winstgevende oplossingen moeten bieden voor de problemen van mensen en onze planeet, in plaats van problemen creëren voor mensen en onze planeet. Winstmaximalisatie moet niet langer de enige doelstelling van een onderneming zijn. Een onderneming moet zich afvragen welke waarde zij aan de brede samenleving toevoegt, dit definiëren in de doelstelling van de onderneming en daarbij passende structuren zoeken om die doelstelling te bewerkstelligen”. Dit betoogde prof. Colin Mayer (Oxford Universiteit) tijdens het gisteren gehouden Eumedion-symposium.

Thu, 15 Nov 2018 19:25:25 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-winstmaximalisatie-moet-niet-langer-het-doel-van-een-onderneming-zijn-
Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2018 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-oktober-2018

De oktober-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Wed, 31 Oct 2018 13:44:24 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-oktober-2018
Eumedion positief over voorstel voor Klimaatwet https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-positief-over-voorstel-voor-klimaatwet

Eumedion is positief over het initiatiefwetsvoorstel voor een Nederlandse Klimaatwet. Volgens Eumedion is het initiatiefwetsvoorstel een belangrijke stap richting een klimaatneutrale economie. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op het initiatiefwetsvoorstel voor een Nederlandse Klimaatwet.

Fri, 26 Oct 2018 13:58:14 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-positief-over-voorstel-voor-klimaatwet
Beleggers keren zich tegen de invoering van dubbel stemrecht in België https://eumedion.nl/nl/nieuws/beleggers-keren-zich-tegen-invoering-dubbel-stemrecht-in-belgie

Internationale institutionele beleggers en aandeelhoudersorganisaties verwerpen het voornemen van de Belgische regering om het voor Belgische beursgenoteerde ondernemingen mogelijk te maken dubbel stemrecht toe te kennen aan aandeelhouders die hun aandelen ten minste twee jaar ononderbroken aanhouden. Een dergelijk mechanisme doet afbreuk aan het voor internationale institutionele beleggers belangrijke principe van 'één aandeel, één stem' en zal met name die aandeelhouders bevoordelen die al een controlerend belang hebben. De positie van minderheidsaandeelhouders wordt hierdoor negatief aangetast. Een brief met deze strekking is recentelijk door het Belgische aandeelhoudersadvieskantoor Deminor naar het Belgische parlement gestuurd. De inhoud van de brief wordt door verschillende institutionele beleggers en -organisaties, waaronder Eumedion, onderschreven.

Wed, 17 Oct 2018 14:19:31 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/beleggers-keren-zich-tegen-invoering-dubbel-stemrecht-in-belgie
Institutionele beleggers willen meer vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij beursbedrijven https://eumedion.nl/nl/nieuws/institutionele-beleggers-willen-meer-vrouwelijke-bestuurders-en-commissarissen-bij-beursbedrijven

De bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers vinden dat de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen meer werk moeten maken van het benoemen van vrouwelijke bestuurders en commissarissen. Eumedion heeft hiertoe een brief naar alle beursgenoteerde ondernemingen gestuurd die nog onder het wettelijke streefcijfer van ten minste 30% vrouwelijke statutair bestuurders en commissarissen zitten.

Tue, 16 Oct 2018 08:29:02 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/institutionele-beleggers-willen-meer-vrouwelijke-bestuurders-en-commissarissen-bij-beursbedrijven
Eumedion vraagt beursbedrijven om beter te rapporteren over lange termijn waardecreatie en diversiteit https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vraagt-beursbedrijven-om-beter-te-rapporteren-over-lange-termijn-waardecreatie-en-diversiteit

Institutionele beleggers roepen de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen op om beter te rapporteren over hoe zij op lange termijn denken waarde te kunnen blijven creëren voor al hun stakeholders, inclusief de samenleving. Dit staat in de Speerpuntenbrief 2019 die Eumedion recentelijk naar de beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd.

Tue, 16 Oct 2018 08:21:11 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vraagt-beursbedrijven-om-beter-te-rapporteren-over-lange-termijn-waardecreatie-en-diversiteit
Eumedion steunt ESMA-voorstel om aantal risicofactoren in prospectus te beperken https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-esma-voorstel-om-aantal-risicofactoren-in-prospectus-te-beperken

Eumedion staat positief tegenover het voorstel van de Europese koepel van beurstoezichthouders ESMA om het aantal verschillende risicocategorieën in een prospectus te maximeren op tien. Dit schrijft Eumedion in de vandaag ingediende reactie op door ESMA opgestelde conceptrichtsnoeren over de risicoparagraaf van een prospectus.

Thu, 04 Oct 2018 11:06:46 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-esma-voorstel-om-aantal-risicofactoren-in-prospectus-te-beperken
Eumedion Nieuwsbrief van september 2018 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-september-2018

De september-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 28 Sep 2018 13:24:54 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-september-2018
Eumedion kritisch over initiatiefwetsvoorstel om Wbfo voor systeembanken aan te scherpen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-kritisch-over-initiatiefwetsvoorstel-om-wbfo-voor-systeembanken-aan-te-scherpen

Eumedion is kritisch over het voorstel van de oppositiepartijen om de Minister van Financiën instemmingsrecht te geven bij de vaststelling van de vaste beloningen van bestuurders van systeembanken. Eumedion vraagt zich of overheidsmaatregelen ter versterking van de aandeelhoudersinvloed op bestuurdersbeloningen niet effectiever zouden zijn. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op het initiatiefwetsvoorstel ter aanscherping van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo).

Mon, 17 Sep 2018 10:01:44 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-kritisch-over-initiatiefwetsvoorstel-om-wbfo-voor-systeembanken-aan-te-scherpen
Eumedion Nieuwsbrief van augustus 2018 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-augustus-2018

De augustus-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 31 Aug 2018 14:23:11 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-augustus-2018
Eumedion pleit voor verhoging AVA-stemvereiste om herzien beloningsbeleid goed te keuren https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-pleit-voor-verhoging-ava-stemvereiste-om-herzien-beloningsbeleid-goed-te-keuren

Een voorstel tot wijziging van het beloningsbeleid voor een bestuur behoeft een breed draagvlak onder aandeelhouders, vooral onder zogenoemde duurzame en verantwoorde aandeelhouders. Daarom zou een besluit van de aandeelhoudersvergadering (AVA) om het beloningsbeleid te herzien niet langer moeten steunen op een gewone meerderheid van stemmen, maar op een stemmeerderheid van ten minste 75% of 80%. Hiervoor pleit Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op de maatschappelijke consultatie over extra beloningsmaatregelen voor de financiële sector.

Fri, 31 Aug 2018 08:21:45 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-pleit-voor-verhoging-ava-stemvereiste-om-herzien-beloningsbeleid-goed-te-keuren
Eumedion overwegend positief over Europees wetgevingspakket inzake 'sustainable finance' https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-overwegend-positief-over-europees-wetgevingspakket-inzake-sustainable-finance-

Eumedion steunt in grote lijnen de voorstellen van de Europese Commissie om tot verdere verduurzaming van de Europese kapitaalmarkt te komen. Een reeks conceptverordeningen die hiertoe in mei werd gepubliceerd beoogt een EU-kader dat ecologische, sociale en governance (ESG) overwegingen centraal stelt in het financiële bestel. Wel plaatst Eumedion kanttekeningen bij een aantal specifieke voorstellen, en twijfelt zij aan het nut en de noodzaak van het voorstel tot wijziging van de Benchmarkverordening. Dat blijkt uit de vandaag verstuurde Eumedion-reacties op de voorstellen van de Europese Commissie.

Wed, 22 Aug 2018 16:12:02 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-overwegend-positief-over-europees-wetgevingspakket-inzake-sustainable-finance-
Eumedion Nieuwsbrief van juli 2018 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juli-2018

De juli-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Tue, 31 Jul 2018 10:53:19 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juli-2018
Eumedion verwerpt idee dat de Europese Commissie zelfstandig IFRS zou moeten kunnen aanpassen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwerpt-het-idee-dat-europese-commissie-zelfstandig-ifrs-zou-moeten-kunnen-aanpassen

De Europese Unie (EU) is de afgelopen decennia een drijvende kracht geweest achter de ambitie om tot wereldwijd geaccepteerde financiële verslaggevingsstandaarden (IFRS) te komen. Inmiddels vereisen 144 landen IFRS voor beursgenoteerde ondernemingen, waarbij er slechts een beperkt aantal voorbeelden zijn waar individuele landen van afwijken. In de huidige goede en steeds betere vergelijkbaarheid van jaarrekeningen schuilt ook de kracht van IFRS voor beleggers. Eumedion vindt dat dit zo moet blijven, zo blijkt uit haar vandaag ingediende reactie op de Europese consultatie over een mogelijke hervorming van de Europese verslaggevingsregels.

Fri, 20 Jul 2018 09:01:20 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwerpt-het-idee-dat-europese-commissie-zelfstandig-ifrs-zou-moeten-kunnen-aanpassen
Besluit implementatie herziene pensioenrichtlijn moet meer rekening houden met governancefactoren https://eumedion.nl/nl/nieuws/besluit-implementatie-herziene-pensioenrichtlijn-moet-meer-rekening-houden-met-governancefactoren

In het ontwerpbesluit inzake de implementatie van de herziene Europese pensioenrichtlijn moet meer rekening worden gehouden met governancefactoren. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het ontwerpbesluit.

Fri, 06 Jul 2018 15:02:28 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/besluit-implementatie-herziene-pensioenrichtlijn-moet-meer-rekening-houden-met-governancefactoren
Eumedion-evaluatie AVA-seizoen 2018: aandeelhouders steeds kritischer over bestuurdersbeloningen https://eumedion.nl/nl/nieuws/aandeelhouders-steeds-kritischer-over-bestuurdersbeloningen

Aandeelhouders staan steeds kritischer tegenover voorstellen tot wijziging van het beloningsbeleid. Daar waar in het verleden aandeelhouders vooral beoordeelden of het nieuwe beloningsbeleid voldeed aan het principe ‘beloning naar prestatie’, kijken zij nu ook kritisch naar de uitwerking van het nieuwe beleid op de hoogte van de bestuurdersbeloningen. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde evaluatierapport van Eumedion over de in het voorjaar gehouden aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) van de Nederlandse beursondernemingen.

Fri, 06 Jul 2018 08:27:30 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/aandeelhouders-steeds-kritischer-over-bestuurdersbeloningen
Eerste Nederlandse Stewardship Code gepubliceerd https://eumedion.nl/nl/nieuws/eerste-nederlandse-stewardship-code-gepubliceerd

Pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders hebben de eerste Nederlandse Stewardship Code (hierna: Stewardship Code) vastgesteld. Daarmee benadrukken zij het toenemende belang van betrokken en verantwoord aandeelhouderschap en de rol die institutionele beleggers spelen bij het bevorderen van langetermijnwaardecreatie van de Nederlandse beursondernemingen waarin zij beleggen. Bovendien bieden de principes uit de Stewardship Code de mogelijkheid aan pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders om verantwoording af te leggen aan hun deelnemers en klanten over de wijze waarop zij als betrokken belegger invulling geven aan hun aandeelhoudersrechten.

Tue, 03 Jul 2018 08:18:16 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eerste-nederlandse-stewardship-code-gepubliceerd
Eumedion Nieuwsbrief van juni 2018 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juni-2018

De juni-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 29 Jun 2018 15:58:26 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juni-2018
Eumedion verwelkomt voorgestelde Europese regels over grensoverschrijdende verplaatsing van ondernemingen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-voorgestelde-regels-over-grensoverschrijdende-verplaatsing-van-ondernemingen

Aandeelhouders moeten apart kunnen stemmen over governance- en zeggenschapsgerelateerde bepalingen die samenhangen met een voorstel tot grensoverschrijdende omzetting, fusie of splitsing. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de consultatie over het richtlijnvoorstel betreffende grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen.

Fri, 29 Jun 2018 13:30:10 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-voorgestelde-regels-over-grensoverschrijdende-verplaatsing-van-ondernemingen
Eumedion kritisch over wetsvoorstel om pensioendeelnemers inspraak te geven op het uitsluitingsbeleid https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-kritisch-over-wetsvoorstel-om-pensioendeelnemers-inspraak-te-geven-inzake-uitsluitingsbeleid

Het voorstel om pensioendeelnemers een goedkeuringsrecht te geven ten aanzien van het uitsluitingsbeleid van het pensioenfonds leidt niet tot een reële vergroting van de invloed van de deelnemers bij pensioenfondsen. Dat stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het initiatiefwetsvoorstel van D66 om de inspraak van verantwoordings- en belanghebbendenorganen ten aanzien van het uitsluitings- en verantwoord beleggingsbeleid van ‘hun’ pensioenfondsen te versterken.

Fri, 22 Jun 2018 17:18:38 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-kritisch-over-wetsvoorstel-om-pensioendeelnemers-inspraak-te-geven-inzake-uitsluitingsbeleid
Eumedion publiceert jaarverslag 2017 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-jaarverslag-2017

De gisteren gehouden Vergadering van Deelnemers van Eumedion heeft de Eumedion-jaarrekening 2017 goedgekeurd en de bestuursleden van Eumedion gedechargeerd van hun taken in boekjaar 2017.

Thu, 21 Jun 2018 14:26:24 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-jaarverslag-2017
Annette van der Krogt (Achmea IM) en Hans Op 't Veld (PGGM) benoemd tot Eumedion-bestuurslid https://eumedion.nl/nl/nieuws/annette-van-der-krogt-achmea-im-en-hans-op-t-veld-pggm-benoemd-tot-eumedion-bestuurslid

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft tijdens zijn gisteren gehouden vergadering Annette van der Krogt en Hans Op ’t Veld  voor twee jaar benoemd tot leden van het Algemeen bestuur.

Thu, 21 Jun 2018 08:51:38 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/annette-van-der-krogt-achmea-im-en-hans-op-t-veld-pggm-benoemd-tot-eumedion-bestuurslid
Eumedion Nieuwsbrief van mei 2018 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-mei-2018

De mei-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Thu, 31 May 2018 12:50:57 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-mei-2018
Eumedion steunt NBA-voorstel om in bestuursverslag standaard in te gaan op toekomstbestendigheid https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-nba-voorstel-om-in-bestuursverslag-standaard-in-te-gaan-op-toekomstbestendigheid-

Eumedion ondersteunt het voorstel van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) dat ondernemingen altijd een paragraaf ‘toekomstbestendigheid’ in hun bestuursverslag gaan opnemen. Beleggers krijgen op die manier beter inzicht in welke risico’s, onzekerheden en veronderstellingen op de korte en langere termijn de continuïteit van de onderneming beïnvloeden. Dit schrijft Eumedion in haar op vandaag ingediende commentaar op het NBA ‘green paper’ over de communicatie van ondernemingen en accountants op het terrein van continuïteit.

Wed, 30 May 2018 11:38:35 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-nba-voorstel-om-in-bestuursverslag-standaard-in-te-gaan-op-toekomstbestendigheid-
Eumedion steunt MSCI-voorstel tot verlaging weging van aandelen met ongelijk stemrecht in aandelenindex https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-msci-voorstel-tot-verlaging-weging-van-aandelen-met-ongelijk-stemrecht-in-aandelenindex

Eumedion steunt het voorstel van MSCI om beursgenoteerde ondernemingen die afwijken van het ‘one share, one vote’-principe een lagere weging te geven in de leidende wereld- en regionale aandelenindices. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op de consultatie van de Amerikaanse aandelenindexaanbieder over de behandeling van aandelen met ongelijk stemrecht.

Wed, 23 May 2018 10:45:04 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-msci-voorstel-tot-verlaging-weging-van-aandelen-met-ongelijk-stemrecht-in-aandelenindex
Eumedion: meer transparantie over beloningsverschillen vrouwen en mannen wenselijk https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-meer-transparantie-over-beloningsverschillen-vrouwen-en-mannen-wenselijk

Eumedion acht het wenselijk dat beursgenoteerde ondernemingen meer informatie gaan verschaffen over eventuele beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Aandeelhouders kunnen die informatie dan betrokken bij de dialogen die zij met die ondernemingen voeren en dit onderwerp tijdens de aandeelhoudersvergadering aan de orde stellen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op het ontwerpwetsvoorstel over gelijke beloning van vrouwen en mannen.

Wed, 09 May 2018 11:26:53 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-meer-transparantie-over-beloningsverschillen-vrouwen-en-mannen-wenselijk
Eumedion verwelkomt Europese wetgeving om grensoverschrijdend stemmen te vergemakkelijken https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-europese-wetgeving-om-grensoverschrijdend-stemmen-te-vergemakkelijken

Eumedion is positief over het voorstel van de Europese Commissie om de stemprocedures voor de Europese aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) vergaand te standaardiseren en te harmoniseren. Volgens Eumedion zal het voorstel het grensoverschrijdend stemmen door aandeelhouders vergemakkelijken en aldus bijdragen aan een hogere participatiegraad van aandeelhouders op de AVA’s. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het voorstel van de Europese Commissie voor een uitvoeringsverordening betreffende de herziene Europese richtlijn aandeelhoudersrechten.

Tue, 08 May 2018 11:44:34 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-europese-wetgeving-om-grensoverschrijdend-stemmen-te-vergemakkelijken
Eumedion Nieuwsbrief van april 2018 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-april-2018

De april-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Mon, 30 Apr 2018 10:13:48 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-april-2018
Lars Dijkstra (Kempen Capital Management) benoemd tot Eumedion-bestuurslid https://eumedion.nl/nl/nieuws/lars-dijkstra-kempen-capital-management-benoemd-tot-eumedion-bestuurslid

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft Lars Dijkstra voor twee jaar benoemd tot lid van het Algemeen bestuur. Lars Dijkstra trad in augustus 2005 bij Kempen Capital Management in dienst als Chief Investment Officer (CIO). Daarvoor was hij CIO van Philips Pensioenfonds.

Thu, 05 Apr 2018 11:01:53 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/lars-dijkstra-kempen-capital-management-benoemd-tot-eumedion-bestuurslid
Eumedion kritisch over NBA green paper inzake structuurmodellen accountantskantoren https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-kritisch-over-nba-green-paper-inzake-structuurmodellen-accountantskantoren

Het green paper van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) mist diepgang en openheid ten aanzien van alternatieve structuurmodellen voor accountantskantoren. Dit stelt Eumedion in haar vandaag gepubliceerde reactie op het green paper.

Mon, 02 Apr 2018 11:28:19 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-kritisch-over-nba-green-paper-inzake-structuurmodellen-accountantskantoren
Eumedion Nieuwsbrief van maart 2018 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-maart-2018

De maart-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 30 Mar 2018 11:49:44 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-maart-2018
Eumedion wil verhoging AVA-stemvereiste om voorstel nieuw beloningsbeleid goed te keuren https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-verhoging-ava-stemvereiste-om-voorstel-nieuw-beloningsbeleid-goed-te-keuren

Om het draagvlak voor een voorstel tot wijziging van het beloningsbeleid onder aandeelhouders te vergroten, zou het goed zijn om het stemvereiste van de aandeelhoudersvergadering (AVA) voor het goedkeuren van een dergelijk voorstel te verhogen van een gewone meerderheid naar bijvoorbeeld 75% of 80%. Hiervoor pleit Eumedion in haar position paper ten behoeve van de hoorzitting van de Tweede Kamer van 28 maart a.s. over de beloningen in de financiële sector. Eumedion-directeur Rients Abma is voor deze hoorzitting uitgenodigd en zal het position paper daar toelichten.

Tue, 27 Mar 2018 17:20:30 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-verhoging-ava-stemvereiste-om-voorstel-nieuw-beloningsbeleid-goed-te-keuren
Eumedion: alle beursondernemingen moeten beloningsverslag ter stemming aan AVA voorleggen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-alle-beursondernemingen-moeten-beloningsverslag-ter-stemming-aan-ava-voorleggen

Eumedion vindt dat alle beursgenoteerde ondernemingen hun beloningsverslag voor een raadgevende stem aan de aandeelhoudersvergadering (AVA) dienen voor te leggen. Het kabinetsvoorstel om kleine en middelgrote beursondernemingen van deze verplichting vrij te stellen, moet worden geschrapt. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op het voorontwerp van het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten.

Tue, 27 Mar 2018 09:36:47 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-alle-beursondernemingen-moeten-beloningsverslag-ter-stemming-aan-ava-voorleggen
Eumedion heeft bedenkingen bij ESMA-advies over het wijzigen van de short selling verordening https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-bedenkingen-bij-adviezen-van-esma-aan-de-europese-commissie-over-de-short-selling-verordening

Eumedion is het niet eens met het advies van de Europese koepel van beurstoezichthouders (ESMA) om de  nationale toezichthouders de mogelijkheid te geven om tijdelijk het aangaan of vergroten van netto short posities via derivaten te verbieden.  Dit schrijft Eumedion in haar brief aan de Europese Commissie over het advies van ESMA over de evaluatie van bepaalde elementen van de short selling verordening.

Mon, 19 Mar 2018 13:56:03 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-bedenkingen-bij-adviezen-van-esma-aan-de-europese-commissie-over-de-short-selling-verordening
Eumedion Nieuwsbrief van februari 2018 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-februari-2018

De februari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Wed, 28 Feb 2018 16:29:36 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-februari-2018
Eumedion overwegend positief over voorstellen tot aanpassing Britse corporate governance code https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-voorstellen-tot-aanpassing-britse-corporate-governance-code

Eumedion steunt in grote lijnen de voorstellen van de Financial Reporting Council (FRC) tot aanpassing van de Britse corporate governance code. Wel vindt Eumedion dat de FRC nog te veel op twee gedachten hinkt ten aanzien van het voorstel om het Britse corporate governance model meer ‘stakeholder’-georiënteerd te maken. Dit blijkt uit de vandaag ingezonden Eumedion-reactie op de FRC-voorstellen.

Tue, 27 Feb 2018 10:28:18 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-voorstellen-tot-aanpassing-britse-corporate-governance-code
Eumedion staat onder voorwaarden welwillend tegenover introductie 'restricted stock'-regelingen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-staat-onder-voorwaarden-welwillend-tegenover-introductie-restricted-stock--regelingen

Eumedion staat onder voorwaarden welwillend tegenover mogelijke voorstellen van beursgenoteerde ondernemingen om de lange termijn variabele beloningsregeling voor bestuurders in te wisselen voor een aandelenregeling waarbij de aandelen voor lange tijd moeten worden aangehouden, maar waarbij geen prestatiecriteria gelden. Dit blijkt uit een position paper over de zogenoemde ‘restricted stock’-regeling dat Eumedion vandaag heeft gepubliceerd.

Mon, 12 Feb 2018 10:29:52 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-staat-onder-voorwaarden-welwillend-tegenover-introductie-restricted-stock--regelingen
Eumedion verwelkomt plannen om de governance rond het opstellen van auditstandaarden grondig te herzien https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-plannen-om-de-governance-rond-het-opstellen-van-auditstandaarden-grondig-te-herzien

De huidige governance rond het op- en vaststellen van de internationale auditstandaarden (ISA’s) ontbeert de invloed van een brede groep stakeholders, waaronder beleggers, en wordt te veel gedomineerd door accountants. Eumedion verwelkomt daarom de voorstellen van de Monitoring Group om de governance van de opsteller van de ISA’s  – de International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) – ingrijpend te veranderen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verstuurde commentaar op de voorstellen van de Monitoring Group.

Fri, 09 Feb 2018 11:03:55 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-plannen-om-de-governance-rond-het-opstellen-van-auditstandaarden-grondig-te-herzien
Eumedion Nieuwsbrief van januari 2018 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-januari-2018

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Wed, 31 Jan 2018 14:12:19 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-januari-2018
Scheidende Monitoring Commissie vraagt terecht meer aandacht voor rol en positie van aandeelhouders https://eumedion.nl/nl/nieuws/scheidende-monitoring-commissie-vraagt-terecht-meer-aandacht-voor-rol-en-positie-van-aandeelhouders

De Commissie Van Manen roept haar opvolger terecht op om de komende jaren meer aandacht te geven aan de rol en betrokkenheid van aandeelhouders, met name ten aanzien van lange termijn waardecreatie.  Eumedion draagt hier zelf ook aan bij door de ontwikkeling van een eigen gedragscode voor nationale én internationale institutionele beleggers. Daarnaast wil Eumedion de kwaliteit van de beleggersdialogen met de Nederlandse beursondernemingen naar een hoger niveau te tillen. Dit stelt Eumedion in reactie op het vandaag verschenen slotdocument van de Commissie Van Manen.

Mon, 29 Jan 2018 17:25:41 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/scheidende-monitoring-commissie-vraagt-terecht-meer-aandacht-voor-rol-en-positie-van-aandeelhouders
Eumedion kritisch over voorstel om bevoegdheden Europese toezichthouders te versterken https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-kritisch-over-voorstel-om-bevoegdheden-europese-toezichthouders-te-versterken

Eumedion vreest dat het voorstel van de Europese Commissie om de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteiten te versterken, zal leiden tot hogere toezichtskosten voor de Nederlandse financiële instellingen. Dit schrijft Eumedion in een vandaag verstuurde brief aan de Minister van Financiën.

Thu, 25 Jan 2018 17:17:21 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-kritisch-over-voorstel-om-bevoegdheden-europese-toezichthouders-te-versterken
Eumedion heeft bedenkingen bij wetsvoorstel herstel en afwikkeling verzekeraars https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-bedenkingen-bij-wetsvoorstel-herstel-en-afwikkeling-verzekeraars

Eumedion is het niet eens met het voorstel van de regering om de bepalingen van dwingend vennootschapsrecht of financieel toezichtsrecht buiten werking te stellen wanneer een verzekeraar in ernstige financiële problemen komt. Volgens Eumedion vormt dit een onwenselijke uitholling van de beleggersbescherming, is het onnodig en staat het op gespannen voet met Europees recht. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op het wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars.

Mon, 22 Jan 2018 13:16:09 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-bedenkingen-bij-wetsvoorstel-herstel-en-afwikkeling-verzekeraars
Eumedion: fiduciaire verantwoordelijkheid van institutionele beleggers omvat ook duurzaamheid https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-fiduciaire-verantwoordelijkheid-institutionele-beleggers-omvat-ook-duurzaamheid

Eumedion vindt dat het betrekken van duurzaamheidsfactoren bij het maken van een beleggingsbeslissing onderdeel behoort te zijn van de fiduciaire verantwoordelijkheid van institutionele beleggers. Dat is de kern van haar vandaag ingediende commentaar op de consultatie van de Europese Commissie over verplichtingen van institutionele beleggers inzake duurzaamheid

Thu, 18 Jan 2018 14:09:44 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-fiduciaire-verantwoordelijkheid-institutionele-beleggers-omvat-ook-duurzaamheid
Eumedion Nieuwsbrief van december 2017 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-december-2017

De december-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 22 Dec 2017 11:10:14 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-december-2017
Eumedion actualiseert beloningsaanbevelingen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-actualiseert-beloningsaanbevelingen

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe versie van de Nederlandse corporate governance code heeft Eumedion haar uitgangspunten voor een verantwoord beloningsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen geactualiseerd. Dit heeft het Algemeen bestuur van Eumedion tijdens zijn vorige week gehouden vergadering besloten.

Wed, 20 Dec 2017 13:21:45 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-actualiseert-beloningsaanbevelingen
Eumedion publiceert Beleidsplan 2018 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-beleidsplan-2018

De Eumedion Vergadering van Deelnemers heeft vorige week het Eumedion beleidsplan 2018 vastgesteld. Het beleidsplan geeft een overzicht van de vele activiteiten en werkzaamheden van Eumedion in het komende jaar.

Tue, 19 Dec 2017 09:12:55 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-beleidsplan-2018
Eumedion wil meer waarborgen tegen mogelijke belangenconflicten bij stemadviesbureaus https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-meer-waarborgen-tegen-mogelijke-belangenconflicten-bij-stemadviesbureaus

Eumedion vindt dat stemadviesbureaus niet alleen een beleid en procedures moeten hebben om mogelijke belangenconflicten bij stemadviesbureaus te voorkomen, maar ook dat dit beleid en de procedures regulier op effectiviteit worden geëvalueerd. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op de consultatie over de werking van de gedragscode voor stemadviesbureaus.

Fri, 15 Dec 2017 13:48:53 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-meer-waarborgen-tegen-mogelijke-belangenconflicten-bij-stemadviesbureaus
Eumedion verwelkomt Schroder Investment Management als nieuwe deelnemer https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-schroder-investment-management-als-nieuwe-deelnemer

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft tijdens zijn vandaag gehouden vergadering Schroder Investment Management toegelaten als gewone deelnemer van Eumedion.

Thu, 14 Dec 2017 16:41:31 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-schroder-investment-management-als-nieuwe-deelnemer
Eumedion positief over herziene NBA-handreiking over rol accountant bij corporate governance informatie https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-positief-over-herziene-nba-handreiking-over-rol-accountant-bij-corporate-governance-informatie

Eumedion juicht het toe dat de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) handen en voeten geeft aan de verwachte werkzaamheden van de accountant bij zijn onderzoek van de door beursgenoteerde onderneming verschafte corporate governance informatie. Eumedion kan zich in algemene zin vinden in de concept herziene handreiking die de NBA over dit onderwerp heeft opgesteld. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het NBA-consultatiedocument.

Wed, 06 Dec 2017 11:36:36 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-positief-over-herziene-nba-handreiking-over-rol-accountant-bij-corporate-governance-informatie
Eumedion Nieuwsbrief van november 2017 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-november-2017

De november-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Thu, 30 Nov 2017 09:44:48 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-november-2017
Eumedion overwegend positief over ontwerpwetsvoorstel 'dwangakkoord' https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-overwegend-positief-over-ontwerpwetsvoorstel-dwangakkoord-

Eumedion is verheugd dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid een ontwerpwetsvoorstel heeft opgesteld dat voorziet in een preventief herstructureringsraamwerk waardoor onnodige faillissementen van levensvatbare ondernemingen kunnen worden voorkomen. Dat schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op dit ontwerpwetsvoorstel.

Wed, 29 Nov 2017 16:45:10 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-overwegend-positief-over-ontwerpwetsvoorstel-dwangakkoord-
"Bedenktijd veel schadelijker voor reputatie van Nederland als investeringsland dan voordelen afschaffing dividendbelasting" https://eumedion.nl/nl/nieuws/-bedenktijd-kost-40-miljard-euro-aan-marktwaarde-

De introductie van een wettelijke bedenktijd van 250 dagen, zoals opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III, berokkent het Nederlandse beleggingsklimaat veel meer schade dan de marginale rendementsverhoging door middel van de afschaffing van de dividendbelasting. “We hebben nu de bizarre situatie waarbij Nederland meer dan 40 miljard euro armer wordt [de netto contante waarde van het afschaffen van de dividendbelasting voor de Nederlandse Staat], haar reputatie bij buitenlandse beleggers grote schade toebrengt en het aan de kiezer verkocht wordt dat het goed is voor de Nederlandse belastingbetaler”. Dat stelde belegger Adriaan de Mol van Otterloo (oprichter en manager van de Britse vermogensbeheerder Intrinsic Value Investors) in zijn speech tijdens het afgelopen woensdag gehouden Eumedion-symposium. Het symposium had als thema ‘Extra bescherming van Nederlandse beursondernemingen: noodzaak of hypocrisie?’. Vrijwel alle sprekers vonden extra bescherming onnodig, irrelevant dan wel tekenend voor de “zesjescultuur” in Nederland.  

Fri, 17 Nov 2017 14:46:26 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-bedenktijd-kost-40-miljard-euro-aan-marktwaarde-
Eumedion voorstander van verdere Europese harmonisatie van de procedureregels rond AVA's https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-voorstander-van-verdere-europese-harmonisatie-van-de-procedureregels-rond-ava-s

Eumedion meent dat dat de procedureregels rond aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s), ‘corporate actions’ en identificatie van aandeelhouders binnen Europa meer kunnen worden geharmoniseerd. Daarnaast vindt Eumedion dat de Europese Commissie aandacht zou moeten besteden aan de facilitering van het gebruik van digitale communicatietechnologieën, zoals blockchaintechnologie. Dit blijkt uit het vandaag ingediende Eumedion-commentaar op de consultatie van de Europese Commissie over de verdere vervolmaking van de Europese Kapitaalmarktunie.

Mon, 13 Nov 2017 16:22:47 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-voorstander-van-verdere-europese-harmonisatie-van-de-procedureregels-rond-ava-s
Eumedion heeft bedenkingen bij uitwerking Europees raamwerk voor toetsing buitenlandse overnames https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-bedenkingen-bij-uitwerking-europees-raamwerk-voor-toetsing-buitenlandse-overnames

Eumedion vindt het lovenswaardig dat de Europese Commissie zich inzet voor een Europees raamwerk voor de toetsing van buitenlandse overnames op grond van de veiligheid op de openbare orde. Bij de uitwerking van dit raamwerk heeft Eumedion echter de nodige bedenkingen. Eumedion schrijft dit in haar commentaar op het voorstel voor een Europese verordening voor de opzet van een raamwerk voor toetsing van buitenlandse investeringen.

Wed, 08 Nov 2017 14:09:09 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-bedenkingen-bij-uitwerking-europees-raamwerk-voor-toetsing-buitenlandse-overnames
Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2017 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-oktober-2017

De oktober-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Tue, 31 Oct 2017 13:12:49 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-oktober-2017
Eumedion vraagt beursbedrijven om te rapporteren over werelddoelen voor duurzame ontwikkeling https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-vraagt-beursbedrijven-om-te-rapporteren-over-werelddoelen-voor-duurzame-ontwikkeling

Beleggers roepen de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen op te rapporteren over hun inzet op de uitvoering van die werelddoelen voor duurzame ontwikkeling waarop zij de grootste impact kunnen hebben. Dit staat in de Speerpuntenbrief 2018 die Eumedion deze week naar de beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd.

Fri, 13 Oct 2017 08:21:52 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-vraagt-beursbedrijven-om-te-rapporteren-over-werelddoelen-voor-duurzame-ontwikkeling
Eumedion: toezichthouders zouden terughoudend moeten zijn met spoedpublicaties https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-toezichthouders-zouden-terughoudend-moeten-zijn-met-spoedpublicaties

Eumedion vindt dat de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank terughoudend zouden moeten zijn met spoedpublicaties. Dit stelt Eumedion in haar vandaag aan de Tweede Kamer verzonden commentaar op het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten.

Mon, 09 Oct 2017 16:45:49 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-toezichthouders-zouden-terughoudend-moeten-zijn-met-spoedpublicaties
Wouter van Eechoud (Pensioenfonds IBM Nederland) benoemd tot Eumedion-bestuurslid https://eumedion.nl/nl/nieuws/wouter-van-eechoud-pensioenfonds-ibm-nederland-benoemd-tot-eumedion-bestuurslid

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft tijdens zijn gisteren gehouden vergadering Wouter van Eechoud voor twee jaar benoemd tot lid van het Algemeen bestuur.

Fri, 06 Oct 2017 16:56:56 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/wouter-van-eechoud-pensioenfonds-ibm-nederland-benoemd-tot-eumedion-bestuurslid
Eumedion steunt principes voor het verbeteren van de toelichtingen in jaarrekeningen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-principes-voor-het-verbeteren-van-de-toelichtingen-in-jaarrekeningen

Toelichtingen zijn van groot belang om de primaire overzichten van jaarrekeningen te kunnen analyseren.  Eumedion steunt daarom de principes die de International Accounting Standards Board (IASB) beschrijft in haar discussiepaper ‘Disclosure Initiative – Principles of Disclosure’. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op het discussiepaper.

Thu, 05 Oct 2017 09:05:41 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-principes-voor-het-verbeteren-van-de-toelichtingen-in-jaarrekeningen
Eumedion kritisch over NBA green paper inzake auditkwaliteit https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-kritisch-over-nba-green-paper-inzake-auditkwaliteit

Eumedion is uiterst kritisch over de inhoud van het door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) opgestelde green paper inzake de definitie van auditkwaliteit. Volgens Eumedion bevat het green paper geen bruikbare definitie van wat auditkwaliteit inhoudt en ontbreekt een eigen visie vanuit de accountantsberoepsgroep op de problematiek. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op het green paper.

Wed, 04 Oct 2017 13:53:01 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-kritisch-over-nba-green-paper-inzake-auditkwaliteit
Eumedion Nieuwsbrief van september 2017 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-september-2017

De september-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Thu, 28 Sep 2017 22:37:40 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-september-2017
Institutionele beleggers stellen gedragscode op https://eumedion.nl/nl/nieuws/institutionele-beleggers-stellen-gedragscode-op

Pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders hebben een conceptgedragscode opgesteld die uiting geeft aan hun opstelling als betrokken en verantwoord aandeelhouder bij Nederlandse beursondernemingen. Toepassing van de codeprincipes door institutionele beleggers zal bijdragen aan duurzame, lange termijn waardecreatie van de ondernemingen waarin wordt belegd en daarmee ook aan de lange-termijn rendementen van de beleggingsportefeuille. Via de code kunnen pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders aan hun deelnemers en klanten ook beter verantwoording afleggen over de wijze waarop zij via de uitoefening van hun aandeelhoudersrechten hebben bijgedragen aan de bescherming van de waarde van de beleggingsportefeuille. De conceptgedragscode is opgesteld door de deelnemers van Eumedion en is vandaag in openbare consultatie gebracht.

Mon, 18 Sep 2017 07:58:38 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/institutionele-beleggers-stellen-gedragscode-op
Eumedion steunt advies tot meer standaardisatie van duurzaamheidsproducten https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-advies-tot-meer-standaardisatie-van-duurzaamheidsproducten

Eumedion steunt het advies van de Europese High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG) om de criteria voor bepaalde ‘groene’ of duurzame producten te standaardiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘groene’ en ‘sociale’ bedrijfsobligaties. Het gevaar is anders dat dergelijke producten te weinig onderscheidend zijn en de labels ‘groen’ en ‘sociaal’ te snel op producten worden geplakt. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op het HLEG-interim-rapport ‘Financing a Sustainable European Economy’.

Thu, 07 Sep 2017 09:20:48 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-advies-tot-meer-standaardisatie-van-duurzaamheidsproducten
Nederlandse beursondernemingen richten zich op de langere termijn https://eumedion.nl/nl/nieuws/nederlandse-beursondernemingen-richten-zich-op-de-langere-termijn

Bestuurders van Nederlandse beursondernemingen hebben veel meer dan hun Amerikaanse collega’s aandacht voor de lange termijn consequenties van hun strategie en beleid. Deze ‘lange termijnoriëntatie’ is de afgelopen tien jaar ook enigszins sterker geworden. Drijvende krachten hierachter zijn de overwegend lange termijn horizon van de aandeelhouders van Nederlandse beursondernemingen en de langere termijnoriëntatie van het beloningsbeleid van het bestuur via de opname van lange termijn prestatiecriteria. Dit blijkt uit onderzoek van het Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR) van de Rijksuniversiteit Groningen dat is uitgevoerd in opdracht van Eumedion.

Mon, 04 Sep 2017 07:58:18 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/nederlandse-beursondernemingen-richten-zich-op-de-langere-termijn
Eumedion voorstander van openbaarmaking totale gemelde netto shortposities https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-voorstander-van-openbaarmaking-totale-gemelde-netto-shortposities

Eumedion zou er voorstander van zijn als de  nationale toezichthouders op de uitvoering van de Europese Short Selling periodiek een overzicht gaan verstrekken van de totale, gemelde netto shortposities in individuele beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion steunt daarom het mogelijke advies van de Europese koepel van beurstoezichthouders ESMA aan de Europese Commissie om een dergelijke transparantiebepaling in de Short Selling Verordening op te nemen. Eumedion schrijft dit in haar vandaag ingezonden reactie op het ESMA-consultatiedocument over de evaluatie van de werking van de Short Selling Verordening.

Fri, 01 Sep 2017 09:30:16 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-voorstander-van-openbaarmaking-totale-gemelde-netto-shortposities
Eumedion Nieuwsbrief van augustus 2017 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-augustus-2017

De augustus-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Thu, 31 Aug 2017 16:17:02 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-augustus-2017
Eumedion steunt FSB-richtsnoeren om bestuurders te korten op bonussen in geval van wangedrag https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-fsb-richtsnoeren-om-bestuurders-te-korten-op-bonussen-in-geval-van-wangedrag

Eumedion steunt de conceptrichtsnoeren van de Financial Stability Board (FSB) om de bonussen van bestuurders van financiële instellingen te korten in het geval van wangedrag. Dit blijkt uit het vandaag ingediende Eumedion-commentaar op het consultatiedocument van de FSB over ‘Supplementary Guidance to the FSB Principles and Standards on Sound Compensation Practices’.

Thu, 31 Aug 2017 15:50:04 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-fsb-richtsnoeren-om-bestuurders-te-korten-op-bonussen-in-geval-van-wangedrag
Eumedion vraagt MSCI om stemrechtloze aandelen te weren uit aandelenindices https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vraagt-msci-om-stemrechtloze-aandelen-te-weren-uit-aandelenindices

Eumedion wil dat het ‘gewicht’ van een onderneming in een aandelenindex wordt verlaagd naarmate zij meer afwijkt van het voor institutionele beleggers belangrijke principe dat de zeggenschap op de aandelen evenredig dient te zijn aan de kapitaalinbreng. Stemrechtloze aandelen zouden hierdoor sowieso niet in een aandelenindex mogen worden opgenomen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op een consultatie van MSCI, één van de belangrijkste samenstellers van aandelenindices.

Thu, 31 Aug 2017 15:10:34 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vraagt-msci-om-stemrechtloze-aandelen-te-weren-uit-aandelenindices
Eumedion moedigt gebruik digitale technologie in Europees vennootschapsrecht aan https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-moedigt-gebruik-digitale-technologie-in-europees-vennootschapsrecht-aan

Eumedion staat over het algemeen positief tegenover eventuele wetgevende voorstellen van de Europese Commissie om binnen het Europees vennootschapsrecht meer gebruik te maken van digitale communicatietechnologie. Dit blijkt uit de vandaag ingediende reactie op de consultatie die de Europese Commissie over dit onderwerp was gestart.

Fri, 04 Aug 2017 13:51:37 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-moedigt-gebruik-digitale-technologie-in-europees-vennootschapsrecht-aan
Eumedion blijft kritisch over verslaggevingsstandaard inzake 'Operating segments' https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-blijft-kritisch-over-verslaggevingsstandaard-inzake-operating-segments-

Eumedion is verheugd dat de International Accounting Standards Board (IASB) verslaggevingsstandaard IFRS 8 ‘Operating Segments’ aanpast, maar de aanpassingen hadden wat Eumedion betreft ambitieuzer moeten zijn. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op het IASB-voorstel tot aanpassing van IFRS 8.

Fri, 04 Aug 2017 09:28:33 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-blijft-kritisch-over-verslaggevingsstandaard-inzake-operating-segments-
Eumedion Nieuwsbrief van juli 2017 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juli-2017

De juli-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Mon, 31 Jul 2017 11:54:48 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juli-2017
Turbulent AVA-seizoen 2017 leidt tot slechts 3 verworpen voorstellen https://eumedion.nl/nl/nieuws/turbulent-ava-seizoen-2017-leidt-tot-slechts-3-verworpen-voorstellen

Het seizoen van de aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) 2017 verliep turbulent door een voor Nederland ongekend aantal ongevraagde biedingen. Ongevraagde overnamebiedingen op AkzoNobel, Unilever, Refresco, Accell Group en TMG domineerden voor een groot deel niet alleen de AVA’s van deze ondernemingen, maar ook het publieke debat. Dit constateert Eumedion in haar vandaag gepubliceerde evaluatierapport van het AVA-seizoen 2017.

Mon, 10 Jul 2017 09:29:07 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/turbulent-ava-seizoen-2017-leidt-tot-slechts-3-verworpen-voorstellen
Eumedion Nieuwsbrief van juni 2017 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juni-2017

De juni-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 30 Jun 2017 13:31:47 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juni-2017
AFM-rapport onthult belabberde interne kwaliteitscontrole binnen accountantskantoren https://eumedion.nl/nl/nieuws/afm-rapport-onthult-belabberde-interne-kwaliteitscontrole-binnen-accountantskantoren

De veranderingen bij de accountantskantoren reflecteren zich nog niet in een betere kwaliteit van de controles van de jaarrekeningen. Uit het vandaag gepubliceerde AFM-rapport blijkt dat een ruime meerderheid van de door de AFM onderzochte controles  materiële tekortkomingen bevat (19 van de 32). Dat is een moedeloos resultaat na soortgelijke rapportages in 2010 en 2014. Beleggers en andere stakeholders moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekeningen van ondernemingen. De controleverklaring is immers  onmisbaar bij het betrouwbaar kunnen analyseren van de financiële positie van de onderneming. Dat vertrouwen wordt nu al zeven jaar op de proef gesteld. Beleggers hechten grote waarde aan het rapport van de AFM, omdat zij zelf niet over de gegevens kunnen beschikken om de noodzakelijke analyse over de kwaliteit van de accountantscontrole uit te voeren.

Wed, 28 Jun 2017 12:32:46 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/afm-rapport-onthult-belabberde-interne-kwaliteitscontrole-binnen-accountantskantoren
Eumedion publiceert jaarverslag 2016 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-jaarverslag-2016

De Vergadering van Deelnemers van Eumedion heeft afgelopen donderdag de Eumedion-jaarrekening 2016 goedgekeurd en de bestuursleden van Eumedion gedechargeerd van hun taken in boekjaar 2016.

Mon, 19 Jun 2017 14:58:17 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-jaarverslag-2016
Mariëtte Doornekamp (ABP) en Sylvia van de Kamp (NN IP) benoemd tot Eumedion-bestuurslid https://eumedion.nl/nl/nieuws/mariette-doornekamp-abp-en-sylvia-van-de-kamp-nn-ip-benoemd-tot-eumedion-bestuurslid

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft tijdens zijn gisteren gehouden vergadering Mariëtte Doornekamp en Sylvia van de Kamp voor twee jaar benoemd tot leden van het Algemeen bestuur.

Fri, 16 Jun 2017 10:13:58 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/mariette-doornekamp-abp-en-sylvia-van-de-kamp-nn-ip-benoemd-tot-eumedion-bestuurslid
Eumedion verwelkomt Stichting Pensioenfonds TNO als nieuwe deelnemer https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-stichting-pensioenfonds-tno-als-nieuwe-deelnemer

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft gisteren de Stichting Pensioenfonds TNO toegelaten als gewone deelnemer van Eumedion.

Fri, 16 Jun 2017 09:28:08 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-stichting-pensioenfonds-tno-als-nieuwe-deelnemer
Eumedion Nieuwsbrief van mei 2017 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-mei-2017

De mei-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Wed, 31 May 2017 14:05:08 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-mei-2017
Eumedion verwerpt voorstel voor wettelijke bedenktijd van een jaar in vijandige overnamesituaties https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-verwerpt-voorstel-voor-wettelijke-bedenktijd-van-een-jaar-in-vijandige-overnamesituaties

Eumedion vindt het principieel onjuist om in vijandige overnamesituaties aandeelhouders een jaar lang hun meest fundamentele rechten te onthouden. Het mogelijke kabinetsvoornemen om de besluitvorming op de aandeelhoudersvergadering over benoeming en ontslag een jaar lang op te schorten als het bestuur dit ten tijde van een overnamebod of aandeelhoudersactivisme wil, kan niet op steun van Eumedion rekenen. Dit blijkt uit de vandaag ingediende schriftelijke inbreng van Eumedion-directeur Rients Abma voor de hoorzitting van de Tweede Kamer op 1 juni a.s. over de bescherming van Nederlandse bedrijven tegen overnames.

Wed, 24 May 2017 14:59:05 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-verwerpt-voorstel-voor-wettelijke-bedenktijd-van-een-jaar-in-vijandige-overnamesituaties
Eumedion voorstander van meer pan-Europees toezicht en handhaving https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-voorstander-van-meer-verordeningen-en-pan-europees-toezicht-en-handhaving

Eumedion vindt dat de onderlinge afstemming van toezichtspraktijken verder kan worden bevorderd door a) verordeningen – in plaats van richtlijnen – zonder lidstaatopties op te stellen en b) pan-Europees toezicht en handhaving. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de consultatie van de Europese Commissie over het functioneren van de Europese toezichthouders.

Tue, 16 May 2017 13:32:09 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-voorstander-van-meer-verordeningen-en-pan-europees-toezicht-en-handhaving
Eumedion heeft nog aantal vragen en opmerkingen bij conceptbesluit over accountantskantoren https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-nog-aantal-vragen-en-opmerkingen-bij-conceptbesluit-aanvullende-maatregelen-accountantsorganisaties

Eumedion heeft nog een beperkt aantal vragen en opmerkingen bij het conceptbesluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties. Eumedion heeft deze vragen en opmerkingen vandaag bij het Ministerie van Financiën onder de aandacht gebracht.

Tue, 09 May 2017 15:04:12 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-nog-aantal-vragen-en-opmerkingen-bij-conceptbesluit-aanvullende-maatregelen-accountantsorganisaties
Eumedion moedigt S&P aan om stemrechtloze aandelen te weren uit aandelenindices https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-moedigt-s-p-aan-om-stemrechtloze-aandelen-te-weren-uit-aandelenindices

Eumedion wil dat stemrechtloze aandelen geen plek krijgen in de leidende aandelenindices. Het gewicht van aandelen met meervoudig stemrecht in aandelenindices moet worden aangepast aan het economische belang van dergelijke aandelen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op een consultatie van S&P Global, één van de belangrijkste aanbieders van aandelenindices.

Wed, 03 May 2017 15:18:17 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-moedigt-s-p-aan-om-stemrechtloze-aandelen-te-weren-uit-aandelenindices
Eumedion Nieuwsbrief van april 2017 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-april-2017

De april-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 28 Apr 2017 16:47:08 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-april-2017
Eumedion positief over eerste ervaringen met geïntegreerde verslaggeving https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-positief-over-eerste-ervaringen-met-geintegreerde-verslaggeving

Eumedion is over het algemeen tevreden over de eerste ervaringen met het raamwerk van geïntegreerde verslaggeving, zoals in 2013 opgesteld door de International Integrated Reporting Council (IIRC). Steeds meer Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen publiceren een dergelijk geïntegreerd bestuursverslag en de kwaliteit van deze verslagen neemt ook toe. Dit stelt Eumedion in haar vandaag verstuurde reactie op de IIRC-consultatie over de eerste ervaringen met geïntegreerde verslaggeving.

Fri, 28 Apr 2017 15:45:51 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-positief-over-eerste-ervaringen-met-geintegreerde-verslaggeving
Eumedion terughoudend over extra bescherming voor Nederlandse beursondernemingen https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-terughoudend-over-extra-bescherming-voor-nederlandse-beursondernemingen

De plannen die verschillende commissarissen en werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben gepresenteerd om Nederlandse beursondernemingen extra te beschermen tegen vijandige overnames zijn ongenuanceerd en onnodig en staan op gespannen voet met Europese regelgeving. Dit stelt Eumedion in een brief aan informateur Schippers. Eumedion presenteert in deze brief haar visie op de vraag of bestuurders van Nederlandse beursondernemingen op grond van de huidige wet- en regelgeving wel voldoende in staat zijn om tot een gedegen afweging over een (vijandig) overnamebod te komen.

Wed, 12 Apr 2017 06:28:43 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-terughoudend-over-extra-bescherming-voor-nederlandse-beursondernemingen
Eumedion verwelkomt Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap als nieuwe deelnemer https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-stichting-algemeen-pensioenfonds-stap-als-nieuwe-deelnemer

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft de Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap toegelaten als gewone deelnemer van Eumedion.

Mon, 10 Apr 2017 08:48:57 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-stichting-algemeen-pensioenfonds-stap-als-nieuwe-deelnemer
Eumedion Nieuwsbrief van maart 2017 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-maart-2017

De maart-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 31 Mar 2017 15:11:49 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-maart-2017
Eumedion: voordracht voor nieuw te benoemen accountantskantoor moet ook informatie over tekenend partner bevatten https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-dat-voordracht-voor-nieuw-te-benoemen-accountantskantoor-ook-informatie-over-tekenend-partner-bevat

 Eumedion vindt dat de voordracht voor een te benoemen accountantskantoor door de aandeelhoudersvergadering ook de naam en het curriculum vitae van de voorgestelde partner die de controleverklaring gaat aftekenen, gaat bevatten. Deze wens uit Eumedion in haar vandaag aan de Tweede Kamer verzonden commentaar op het wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.

Fri, 24 Mar 2017 15:19:55 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-dat-voordracht-voor-nieuw-te-benoemen-accountantskantoor-ook-informatie-over-tekenend-partner-bevat
Eumedion wil meer duidelijkheid over rol van overheid bij overnames https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-meer-duidelijkheid-over-rol-van-overheid-bij-overnames

Alleen als een bod wordt gedaan op een onderneming die van evident vitaal belang is voor het goed functioneren van de Nederlandse samenleving zou de overheid de mogelijkheid moeten hebben om die overname te blokkeren of aan nadere voorwaarden te onderwerpen. Het gaat dan om ondernemingen die een belangrijke nutsfunctie vervullen, zoals energie- en waterbedrijven, bepaalde internet- en telecombedrijven en bepaalde logistieke en transportbedrijven. De overheid zou bij een overname van dergelijke onderneming moeten kunnen toetsen of de nationale veiligheid of de openbare orde in het geding zijn. Bij alle andere overnames ziet Eumedion geen rol voor de overheid weggelegd. Ondernemingen hebben onder het Nederlandse vennootschapsrecht, de Nederlandse corporate governance code en de bestaande jurisprudentie al voldoende mogelijkheden om zichzelf in het belang van de vennootschap en al haar belanghebbenden, zoals werknemers en aandeelhouders, tijdelijk te beschermen tegen een vijandige overname of ongewenst aandeelhoudersactivisme. Dat stelt Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op de consultatie over de wet ter voorkoming ongewenste zeggenschap telecommunicatie.

Thu, 23 Mar 2017 08:25:58 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-meer-duidelijkheid-over-rol-van-overheid-bij-overnames
Eumedion wil meer convergentie van Europese corporate governance stelsels https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-voorstander-van-aanpakken-verschillen-tussen-de-corporate-governance-stelsels-binnen-eu

Eumedion staat positief tegenover het voornemen van de Europese Commissie om de verschillen tussen de corporate governance stelsels binnen de EU aan te pakken. Eumedion vindt dat in dat kader ook moet worden gekeken naar de bescherming van minderheidsaandeelhouders en de mogelijkheden die blockchaintechnologie biedt. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de consultatie van de Europese Commissie ten behoeve van de in juni 2017 uit te brengen ‘Mid-term Review’ van het Actieplan tot de vorming van de Europese Kapitaalmarktunie.

Thu, 16 Mar 2017 10:16:18 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-voorstander-van-aanpakken-verschillen-tussen-de-corporate-governance-stelsels-binnen-eu
Eumedion Nieuwsbrief van februari 2017 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-februari-2017

De februari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Tue, 28 Feb 2017 14:36:24 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-februari-2017
Eumedion pleit voor betere aandeelhoudersbescherming in richtlijnvoorstel herstructurering en insolventie https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-pleit-voor-betere-bescherming-belangen-aandeelhouders-in-richtlijnvoorstel-over-herstructurering-en-insolventie

Eumedion vindt dat aandeelhouders die worden geraakt door een herstructureringsplan ook moeten kunnen stemmen over het plan. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden brief aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn over herstructurering en insolventie.

Fri, 24 Feb 2017 16:08:25 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-pleit-voor-betere-bescherming-belangen-aandeelhouders-in-richtlijnvoorstel-over-herstructurering-en-insolventie
Eumedion wil 'spoorboekje' met hyperlinks naar geldende financiële marktregelgeving https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-spoorboekje-met-hyperlinks-naar-geldende-financiele-marktregelgeving

Eumedion vraagt zich af of de Wet op het financieel toezicht (Wft) wel op dit moment moet worden herzien en voelt meer voor de introductie van een soort ‘spoorboekje’ met hyperlinks naar alle geldende regelgeving. Daarnaast vindt Eumedion dat ‘gestapelde’ verwijzingen moeten worden vermeden omdat dit tot onnodig speurwerk leidt. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op de consultatie over de herziening van de Wft.

Fri, 24 Feb 2017 14:05:40 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-spoorboekje-met-hyperlinks-naar-geldende-financiele-marktregelgeving
Eumedion positief over ontwikkeling verslaggevingsstandaard inzake klimaatrisico's https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-positief-over-ontwikkeling-verslaggevingsstandaard-inzake-klimaatrisico-s

Eumedion staat positief tegenover de ontwikkeling van een wereldwijde verslaggevingsstandaard inzake klimaatrisico’s. Dit blijkt uit het vandaag ingezonden commentaar op het consultatiedocument van de G20/Financial Stability Board Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) over een raamwerk voor de verslaggeving over klimaatrisico’s.

Fri, 10 Feb 2017 15:35:37 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-positief-over-ontwikkeling-verslaggevingsstandaard-inzake-klimaatrisico-s
De aandeelhoudersvergadering: "een archaïsch ritueel zonder alternatief" https://eumedion.nl/nl/nieuws/de-aandeelhoudersvergadering-en-archaisch-ritueel-zonder-alternatief

De aandeelhoudersvergadering (AVA) zou meer dan nu het forum moeten zijn voor een dialoog tussen bestuur, raad van commissarissen en aandeelhouders over de lange termijn strategie van het concern. Maar dat zal waarschijnlijk wel wensdenken blijven, want grote aandeelhouders kunnen buiten de AVA in de besloten dialogen veel meer invloed op de strategie en het beleid uitoefenen dan erbinnen. De AVA zal als besluitvormend orgaan nodig blijven en - mogelijk mede door blockchaintechnologie - aan kracht winnen. Zo blijft, ook in de toekomst, de AVA "een archaïsch ritueel zonder alternatief".

Wed, 08 Feb 2017 20:58:12 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/de-aandeelhoudersvergadering-en-archaisch-ritueel-zonder-alternatief
Eumedion Nieuwsbrief van januari 2017 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-januari-2017

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Tue, 31 Jan 2017 14:11:38 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-januari-2017
Eumedion steunt wijzigingen in de ICGN Global Governance Principles https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-wijzigingen-van-de-icgn-global-governance-principes

Eumedion verwelkomt en waardeert  in het algemeen de voorgestelde wijzigingen door het International Corporate Governance Network (ICGN) van zijn Global Governance Principes. Vandaag heeft Eumedion commentaar geleverd op de voorgestelde wijzigingen in deze principes.

Fri, 27 Jan 2017 11:17:31 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-wijzigingen-van-de-icgn-global-governance-principes
Garmt Louw nieuwe voorzitter Eumedion https://eumedion.nl/nl/nieuws/garmt-louw-nieuwe-voorzitter-eumedion

Garmt Louw, bestuursvoorzitter van Stichting Shell Pensioenfonds en van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting, is door het Algemeen bestuur van Eumedion benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van Eumedion. Garmt Louw (1952) volgt Peter Borgdorff op, die tot 31 december 2016 voorzitter van Eumedion was. Peter Borgdorff (directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn) bereikte zijn maximale, statutaire benoemingstermijn van zes jaar in het bestuur van Eumedion.

Mon, 02 Jan 2017 14:49:55 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/garmt-louw-nieuwe-voorzitter-eumedion
Eumedion Nieuwsbrief van december 2016 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-december-2016

De december-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 23 Dec 2016 12:40:51 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-december-2016
Eumedion publiceert beleidsplan 2017 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-beleidsplan-2017

Eumedion heeft vandaag haar beleidsplan 2017 gepubliceerd. Het beleidsplan geeft een overzicht van de vele activiteiten en werkzaamheden van Eumedion in het komende jaar.

Thu, 22 Dec 2016 11:54:03 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-beleidsplan-2017
Eumedion verwelkomt Aberdeen Asset Management als nieuwe deelnemer https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-het-aberdeen-asset-management-als-nieuwe-deelnemer

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft Aberdeen Asset Management als gewone deelnemer van Eumedion.

Wed, 21 Dec 2016 16:58:10 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-het-aberdeen-asset-management-als-nieuwe-deelnemer
Eumedion publiceert nieuwe versie van haar Handboek Corporate Governance https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-nieuwe-versie-van-haar-handboek-corporate-governance

Eumedion heeft vandaag een geactualiseerde versie van haar Handboek Corporate Governance gepubliceerd. Het handboek biedt de bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers een leidraad voor het participeren in en stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Ook bevat het handboek een overzicht van alle rechten en verantwoordelijkheden van institutionele beleggers als aandeelhouders van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Mon, 19 Dec 2016 13:32:29 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-nieuwe-versie-van-haar-handboek-corporate-governance
Alle Eumedion-deelnemers rapporteren over naleving best practices voor betrokken aandeelhouderschap https://eumedion.nl/nl/nieuws/alle-eumedion-deelnemers-rapporteren-over-best-practices-betrokken-aandeelhouderschap

Alle deelnemers van Eumedion rapporteren op hun website, via een apart statement, in het jaarverslag of in het verslag omtrent verantwoord beleggen over betrokken aandeelhouderschap, activiteiten ten aanzien van stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en de integratie van aspecten op het terrein van milieu en sociale factoren in het stem- en beleggingsbeleid. De Eumedion best practices worden dus breed nageleefd door de deelnemers. Dit blijkt uit het op vandaag gepubliceerde monitoring rapport over de toepassing van de in 2011 geformuleerde Eumedion best practices voor betrokken aandeelhouderschap.

Mon, 19 Dec 2016 09:12:51 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/alle-eumedion-deelnemers-rapporteren-over-best-practices-betrokken-aandeelhouderschap
Eumedion steunt voorgestelde wijzigingen in Duitse corporate governance code https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-voorgestelde-wijzigingen-in-duitse-corporate-governance-code

Eumedion verwelkomt in het algemeen de voorgestelde wijzingen van de Duitse Corporate Governance Code. Eumedion is met name voorstander van een directe dialoog tussen de voorzitter van de raad van commissarissen en beleggers omdat dit kan bijdragen aan de effectiviteit van het interne toezicht. Dat is een van de hoofdpunten uit het vandaag ingezonden commentaar van Eumedion op de publieke consultatie over de voorgestelde wijzingen van de Duitse Corporate Governance Code.

Thu, 15 Dec 2016 11:58:10 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-voorgestelde-wijzigingen-in-duitse-corporate-governance-code
Eumedion: code weer 'state of the art' en loopt op sommige punten internationaal voorop https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-code-weer-state-of-the-art-en-loopt-op-sommige-punten-internationaal-voorop

De Commissie Van Manen heeft op een gebalanceerde wijze de Nederlandse corporate governance code geactualiseerd en gemoderniseerd. Dit was hoognodig; de laatste update van de code dateert van 2008. Eumedion is verheugd dat voortschrijdende ontwikkelingen een plek hebben gevonden in de herziene code en verwelkomt de nieuwe, aangescherpte bepalingen over het risicomanagement, zoals het bredere ‘in control’-statement en de optuiging van de interne auditfunctie. De focus op lange termijn waardecreatie en de interne cultuur maakt dat de herziene code op onderdelen ook in internationaal opzicht voorop loopt. Dit stelt Eumedion in reactie op de vandaag gepubliceerde herziene corporate governance code.

Thu, 08 Dec 2016 15:47:33 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-code-weer-state-of-the-art-en-loopt-op-sommige-punten-internationaal-voorop
Eumedion steunt wetsvoorstel tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-wetsvoorstel-tot-invoering-van-een-collectieve-schadevergoedingsactie

Eumedion steunt het wetsvoorstel tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie, maar heeft wel enkele zorgpunten. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag naar de Tweede Kamer verzonden commentaar op het wetsvoorstel.

Thu, 08 Dec 2016 02:47:05 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-wetsvoorstel-tot-invoering-van-een-collectieve-schadevergoedingsactie
Eumedion Nieuwsbrief van november 2016 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-november-2016

De november-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Wed, 30 Nov 2016 09:10:59 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-november-2016
Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen: 'Eumedion small yet beautiful' https://eumedion.nl/nl/nieuws/onderzoek-rijksuniversiteit-groningen-eumedion-small-yet-beautiful-

Eumedion heeft in Nederland bijgedragen aan een verbetering van de dialoog tussen ondernemingsbestuur en aandeelhouders. Ook heeft Eumedion een positieve impuls gegeven aan de verhoging van de participatie van aandeelhouders aan de besluitvorming op de aandeelhoudersvergadering. Dit blijkt het vandaag gepubliceerde onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar Eumedion’s bijdrage aan de bevordering van de corporate governance en duurzaamheid in de periode 2006-2016.

Tue, 29 Nov 2016 08:19:00 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/onderzoek-rijksuniversiteit-groningen-eumedion-small-yet-beautiful-
Eumedion steunt implementatiewetsvoorstel 'MiFID II' https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-implementatiewetsvoorstel-mifid-ii-

Eumedion steunt het wetsvoorstel betreffende de implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (‘MiFID II’), maar heeft nog wel enkele zorgpunten. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag naar de Tweede Kamer verzonden commentaar op het wetsvoorstel.

Mon, 28 Nov 2016 13:03:19 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-implementatiewetsvoorstel-mifid-ii-
Eumedion vraagt de Public Interest Oversight Board om beleggers meer invloed te geven op audit-standaarden https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vraagt-de-public-interest-oversight-board-om-beleggers-meer-invloed-te-geven-op-audit-standaarden

Beleggers moeten meer invloed krijgen op de organen die de standaarden vaststellen voor de controlewerkzaamheden van accountants. Hiervoor pleit Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het consultatiedocument van de Public Interest Oversight Board (PIOB) over zijn strategie voor de jaren 2017-2019. De PIOB is de onafhankelijke, internationale toezichthouder op het proces tot het vaststellen van de auditstandaarden. Eumedion schrijft de PIOB dat de huidige dominante positie van accountants in de totstandkoming van hun eigen standaarden moet veranderen ten gunste van beleggers en toezichthouders.

Thu, 24 Nov 2016 22:31:35 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vraagt-de-public-interest-oversight-board-om-beleggers-meer-invloed-te-geven-op-audit-standaarden
"De toekomst is een steeds veranderend verhaal"; Verslag van het Eumedion-symposium 2016 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-de-toekomst-is-een-steeds-veranderend-verhaal-verslag-van-het-eumedion-symposium-2016

 “De toekomst is een verhaal. Aangezien de toekomst telkens verandert, verandert ook telkens het verhaal”. Met deze woorden opende prof. Jaap Winter (commissaris bij o.a. Randstad Holding) zijn speech tijdens het op 16 november jl. gehouden symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Eumedion. Tijdens het symposium werd eerst teruggeblikt op tien jaar Eumedion  door middel van een onderzoek van prof. Niels Hermes (Rijksuniversiteit Groningen) naar de invloed van Eumedion op de corporate governance en duurzaamheidsbeleid van ondernemingen. Daarna werd door diverse sprekers vooruitgeblikt op de ontwikkelingen op governance- en duurzaamheidsterrein in de komende tien jaar.

Mon, 21 Nov 2016 13:10:27 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-de-toekomst-is-een-steeds-veranderend-verhaal-verslag-van-het-eumedion-symposium-2016
Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2016 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-oktober-2016

De oktober-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Mon, 31 Oct 2016 10:39:40 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-oktober-2016
Eumedion bezorgd over verslechterend beleggingsklimaat in Nederland https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-bezorgd-over-verslechterend-beleggingsklimaat-in-nederland

Beleggers maken zich in toenemende mate zorgen over de mogelijkheden die het Nederlandse vennootschapsrecht aan oprichters en controlerend aandeelhouders van beursondernemingen biedt om zich te verschansen tegen de invloed van minderheidsaandeelhouders. Dit beïnvloedt het Nederlandse beleggingsklimaat negatief. Dit stelt Eumedion in een brief aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

Tue, 25 Oct 2016 09:06:03 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-bezorgd-over-verslechterend-beleggingsklimaat-in-nederland
Eumedion vraagt beursbedrijven om inzicht in gevolgen van klimaatverandering en van het Klimaatakkoord https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vraagt-beursbedrijven-om-inzicht-in-gevolgen-van-klimaatverandering-en-van-klimaatakkoord

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zouden hun beleggers meer duidelijkheid moeten verschaffen over de gevolgen van klimaatverandering en van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit staat in de Speerpuntenbrief 2017 die Eumedion naar de beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd. De Speerpuntenbrief bevat onderwerpen die de bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers bij de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in de aanloop naar het AVA-seizoen 2017 in dialogen aan de orde zullen stellen.

Tue, 11 Oct 2016 08:50:11 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vraagt-beursbedrijven-om-inzicht-in-gevolgen-van-klimaatverandering-en-van-klimaatakkoord
Eumedion steunt richtlijnvoorstel inzake openbaarmaking van per land betaalde belastingen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-richtlijnvoorstel-inzake-openbaarmaking-van-per-land-betaalde-belastingen

Eumedion steunt op hoofdlijnen het voorstel van de Europese Commissie om alle grote ondernemingen te verplichten om de (belasting)betalingen aan overheden openbaar te maken (publieke ‘country-by-country-reporting’). Dit stelt institutionele beleggers in staat tot een betere analyse van belastinggerelateerde onderwerpen en beter inzicht in het rendement/risicoprofiel van ondernemingen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag gepubliceerd statement over het richtlijnvoorstel.

Mon, 10 Oct 2016 13:06:18 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-richtlijnvoorstel-inzake-openbaarmaking-van-per-land-betaalde-belastingen
Amra Balic (BlackRock) benoemd tot Eumedion-bestuurslid https://eumedion.nl/nl/nieuws/amra-balic-blackrock-benoemd-tot-eumedion-bestuurslid

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft tijdens zijn gisteren gehouden vergadering Amra Baliç voor twee jaar benoemd tot lid van het Algemeen bestuur. Mevrouw Baliç is bij BlackRock hoofd corporate governance en maatschappelijk verantwoordelijk beleggen voor de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

Fri, 07 Oct 2016 09:45:08 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/amra-balic-blackrock-benoemd-tot-eumedion-bestuurslid
Eumedion Nieuwsbrief van september 2016 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-september-2016

De september-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 30 Sep 2016 11:30:56 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-september-2016
Eumedion kritisch over voorstel Monitoring Commissie over one-tier bestuursstructuur https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-kritisch-over-voorstel-monitoring-commissie-over-one-tier-bestuursstructuur

Het is de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (‘Commissie Van Manen’) (nog) niet gelukt om adequaat toezicht binnen one tier besturen beter te borgen. Dat stelt Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op het voorstel van de Commissie Van Manen om de Code toe te passen op ondernemingen met een one-tier bestuursstructuur.

Wed, 28 Sep 2016 14:48:30 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-kritisch-over-voorstel-monitoring-commissie-over-one-tier-bestuursstructuur
Eumedion propageert 'zero tolerance'-aanpak ten aanzien van corruptie https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-propageert-zero-tolerance--aanpak-ten-aanzien-van-corruptie

Eumedion propageert een ‘zero tolerance’-aanpak ten aanzien van corruptie. Ondernemingen dienen een anti-corruptiebeleid te hebben waarvan verwacht mag worden dat het effectief is tot in de verste dochtermaatschappijen. De accountant heeft daarbij tot taak te wijzen op eventuele tekortkomingen in de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen ten aanzien van corruptie. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingestuurde commentaar op de door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) opgestelde concepthandreiking over de rol van de accountant bij het signaleren en detecteren van corruptie.

Thu, 15 Sep 2016 09:50:57 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-propageert-zero-tolerance--aanpak-ten-aanzien-van-corruptie
Eumedion: OESO corporate governance principes kunnen op onderdelen worden aangescherpt https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-oeso-corporate-governance-principes-kunnen-op-onderdelen-worden-aangescherpt

De CEO en Chairman van een onderneming die het ‘one-tier’-bestuursmodel hanteert zouden verschillende personen moeten zijn. Aandeelhouders zouden de bevoegdheid moeten hebben om te stemmen over het remuneratierapport en besturen van beursgenoteerde ondernemingen zouden open moeten staan voor een dialoog met hun belangrijkste aandeelhouders. Op deze punten zouden de bestaande OESO/G20 corporate governance principes kunnen worden aangescherpt. Dit stelt Eumedion in haar vandaag verstuurde bijdrage aan de door de Financial Stability Board ingestelde ‘peer review’ inzake de implementatie van de OESCO/G20 corporate governance principes.

Fri, 09 Sep 2016 16:17:09 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-oeso-corporate-governance-principes-kunnen-op-onderdelen-worden-aangescherpt
Eumedion geen voorstander van 'cherry picking' uit EBA-richtsnoeren beloningsbeleid banken https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-geen-voorstander-van-cherry-picking-uit-eba-richtsnoeren-beloningsbeleid-banken

De wetgever zou zich moeten onthouden van ‘cherry picking’ uit de door de Europese Bankenautoriteit (EBA) uitgebrachte richtlijnen voor een verantwoord beloningsbeleid bij banken en beleggingsondernemingen. De wetgever zou op zijn minst moeten toelichten waarom de wetgever een deel van de EBA-richtlijnen wél in wetgeving wil omzetten en een ander deel niet. Dit schrijft Eumedion in haar op 8 september jl. ingediende commentaar op het voorontwerp van de Wijzigingswet financiële markten 2018.

Thu, 08 Sep 2016 17:06:36 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-geen-voorstander-van-cherry-picking-uit-eba-richtsnoeren-beloningsbeleid-banken
Eumedion Nieuwsbrief van augustus 2016 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-augustus-2016

De augustus-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Wed, 31 Aug 2016 14:46:12 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-augustus-2016
Eumedion heeft bedenkingen bij conceptwetsvoorstel herstel en afwikkeling verzekeraars https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-heeft-bedenkingen-bij-conceptwetsvoorstel-herstel-en-afwikkeling-verzekeraars

Eumedion is het niet eens met het voorstel van het Ministerie van Financiën om de bepalingen van dwingend vennootschapsrecht buiten werking te stellen wanneer een verzekeraar in ernstige financiële problemen komt. Volgens Eumedion vormt dit een onwenselijke uitholling van de beleggersbescherming, is het onnodig en staat het op gespannen voet met Europees recht. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het voorontwerp van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars.

Fri, 26 Aug 2016 09:09:39 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-heeft-bedenkingen-bij-conceptwetsvoorstel-herstel-en-afwikkeling-verzekeraars
Eumedion heeft ernstige twijfels bij vormgeving wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-heeft-ernstige-twijfels-bij-vormgeving-wetsvoorstel-transparant-toezicht-financiele-markten

Eumedion heeft ernstige twijfels bij de door het Ministerie van Financiën voorgestelde bevoegdheid voor de financiële toezichthouders om namen van afzonderlijke financiële ondernemingen te noemen wanneer de toezichthouders de resultaten van themaonderzoeken bekend maken. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het voorontwerp van de Wet transparant toezicht financiële markten.

Fri, 12 Aug 2016 15:27:01 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-heeft-ernstige-twijfels-bij-vormgeving-wetsvoorstel-transparant-toezicht-financiele-markten
Eumedion Nieuwsbrief van juli 2016 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juli-2016

De juli-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 29 Jul 2016 09:52:34 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juli-2016
Eumedion verwacht actieve rol van accountant bij detecteren en signaleren van fraude https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwacht-actieve-rol-van-accountant-bij-detecteren-en-signaleren-van-fraude

De accountant heeft een belangrijke rol bij het detecteren en signaleren van fraude. Eumedion verwacht van de accountant dat hij niet alleen afgaat op de informatie van het ondernemingsbestuur over de opzet en de werking van de anti-fraudeprogramma’s, maar dat hij ook de effectiviteit toetst van de interne risicobeheersings- en controlesystemen die betrekking hebben op frauderisico’s. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op de discussienota van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over de rol van de accountant bij het aanpakken en bestrijden van fraude.

Fri, 15 Jul 2016 09:25:36 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwacht-actieve-rol-van-accountant-bij-detecteren-en-signaleren-van-fraude
Steeds meer aandeelhouders nemen deel aan de stemmingen op algemene vergaderingen https://eumedion.nl/nl/nieuws/steeds-meer-aandeelhouders-nemen-deel-aan-de-stemmingen-op-ava-s

Beloningsbeleid, emissiemachtigingen, beschermingsconstructies, interne risicobeheersing en controle, het belastingbeleid en de klimaatrisico’s waren dit jaar voorgaand op en tijdens de aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen de belangrijkste discussiepunten. Dit blijkt uit het evaluatierapport van het AVA-seizoen 2016 dat Eumedion vandaag heeft gepubliceerd.

Tue, 05 Jul 2016 10:11:02 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/steeds-meer-aandeelhouders-nemen-deel-aan-de-stemmingen-op-ava-s
Eumedion Nieuwsbrief van juni 2016 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juni-2016

De juni-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Thu, 30 Jun 2016 09:38:27 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juni-2016
Eumedion terughoudend over FEE-voorstel voor nieuwe vorm van verslaggeving https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-terughoudend-over-fee-voorstel-voor-nieuwe-vorm-van-verslaggeving

Eumedion is sceptisch over het voorstel van de Europese accountantsorganisatie FEE over financiële en niet-financiële verslaggeving in de toekomst. Eumedion is bevreesd dat het voorstel leidt tot duplicering van informatie, minder verantwoording door het bestuur en minder nadruk op de financiële cijfers. Eumedion ziet meer in ‘Integrated Reporting’ als de toekomstige vorm van verslaggeving dan het door de FEE voorgestelde ‘Core & More’-rapport. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het FEE-consultatiedocument over de toekomst van verslaggeving

Wed, 29 Jun 2016 17:03:52 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-terughoudend-over-fee-voorstel-voor-nieuwe-vorm-van-verslaggeving
Eumedion wil betere borging van positie minderheidsaandeelhouders bij geconcentreerde ondernemingen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-beter-borging-van-positie-minderheidsaandeelhouders-bij-geconcentreerde-ondernemingen

De belangen van minderheidsaandeelhouders bij ondernemingen met een controlerend aandeelhouder moeten beter worden geborgd. Eumedion doet in een vandaag gepubliceerd position paper daartoe een aantal voorstellen. Over deze voorstellen heeft een uitgebreide consultatie plaatsgevonden.

Tue, 28 Jun 2016 10:36:47 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-beter-borging-van-positie-minderheidsaandeelhouders-bij-geconcentreerde-ondernemingen
Eumedion publiceert jaarverslag 2015 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-jaarverslag-2015

De Vergadering van Deelnemers van Eumedion heeft gisteren de Eumedion-jaarrekening 2015 goedgekeurd en de bestuursleden van Eumedion gedechargeerd van hun taken in boekjaar 2015.

Fri, 17 Jun 2016 10:19:39 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-jaarverslag-2015
Marcel Jeucken (PGGM) benoemd tot Eumedion-bestuurslid https://eumedion.nl/nl/nieuws/marcel-jeucken-pggm-benoemd-tot-eumedion-bestuurslid

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft tijdens zijn vergadering vandaag Marcel Jeucken voor twee jaar benoemd tot lid van het Algemeen bestuur.

Thu, 16 Jun 2016 20:34:58 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/marcel-jeucken-pggm-benoemd-tot-eumedion-bestuurslid
Eumedion wil effectievere insolventieprocedures in de EU https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-effectievere-insolventieprocedures-in-eu

Eumedion vindt dat een Europees insolventieraamwerk ervoor moet zorgen dat levensvatbare ondernemingen kunnen worden geherstructureerd en kunnen blijven functioneren. Eumedion is daarom voorstander van Europese regelgeving op het gebied van ‘pre-packs’ en van bindende herstructureringsovereenkomsten. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op de consultatie over dit onderwerp van de Europese Commissie.

Mon, 13 Jun 2016 17:09:35 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-effectievere-insolventieprocedures-in-eu
Eumedion geen voorstander van belonen van commissarissen in aandelen en opties https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-geen-voorstander-van-belonen-van-commissarissen-in-aandelen-en-opties

Het voorstel van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code om toe te staan commissarissen mede in aandelen en opties te belonen, heeft niet de steun van Eumedion. Het gevaar bestaat dat persoonlijke belangen van commissarissen dan een belangrijkere rol gaan spelen dan het belang van de vennootschap en al haar betrokkenen. Dit stelde Eumedion-directeur Rients Abma tijdens de vandaag door de Tweede Kamer gehouden hoorzitting over de voorstellen van de Commissie Van Manen tot aanpassing van de Corporate Governance Code.

Wed, 08 Jun 2016 14:50:22 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-geen-voorstander-van-belonen-van-commissarissen-in-aandelen-en-opties
Eumedion Nieuwsbrief van mei 2016 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-mei-2016

De mei-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Tue, 31 May 2016 12:31:23 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-mei-2016
Eumedion herhaalt steun voor beperking aantal risicofactoren in prospectus https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-herhaalt-steun-voor-beperking-aantal-risicofactoren-in-prospectus

Eumedion heeft nogmaals haar steun uitgesproken voor het voorstel van de Europese Commissie om het aantal risicofactoren dat in de samenvatting van een prospectus mag worden genoemd te beperken tot de vijf belangrijkste en om de risicofactoren te rangschikken op basis van de kans dat een risico zich voordoet en de verwachte impact daarvan. Beleggers krijgen door dit voorstel beter gemakkelijker inzicht in het risicoprofiel van de desbetreffende onderneming. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag uitgebrachte statement over het voorstel van de Europese Commissie voor een Prospectusverordening.

Fri, 06 May 2016 10:37:12 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-herhaalt-steun-voor-beperking-aantal-risicofactoren-in-prospectus
Eumedion Nieuwsbrief van april 2016 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-april-2016

De april-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 29 Apr 2016 10:42:27 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-april-2016
Eumedion verwelkomt het Bakkers Pensioenfonds als nieuwe deelnemer https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-het-bakkers-pensioenfonds-als-nieuwe-deelnemer

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf toegelaten als gewone deelnemer van Eumedion.

 

Mon, 25 Apr 2016 11:48:02 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-het-bakkers-pensioenfonds-als-nieuwe-deelnemer
Eumedion: Europese richtsnoeren voor duurzaamheidsverslaggeving moeten 'principle-based' zijn https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-europese-richtsnoeren-duurzaamheidsverslaggeving-moeten-principle-based-zijn

De richtsnoeren voor niet-financiële informatie, die de Europese Commissie voornemens is op te stellen, moeten aanhaken bij de bestaande, internationale verslaggevingsraamwerken. Zij moeten derhalve complementair zijn aan de raamwerken die beursgenoteerde ondernemingen nu al gebruiken, zoals het ‘integrated reporting’-raamwerk van de International Integrated Reporting Council. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op de consultatie over dit onderwerp van de Europese Commissie.

Fri, 15 Apr 2016 09:02:23 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-europese-richtsnoeren-duurzaamheidsverslaggeving-moeten-principle-based-zijn
Eumedion vreest dat nieuwe Corporate Goverance Code onafhankelijke positie van RvC uitholt https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vreest-dat-nieuwe-code-onafhankelijke-positie-van-rvc-uitholt

Een aantal voorstellen van de Commissie Van Manen doet afbreuk aan het uitgangspunt van onafhankelijk toezicht door de raad van commissarissen (RvC) en dient daarom te worden geschrapt. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingestuurde commentaar op het voorstel van de Monitoring Commissie tot herziening van de Code Tabaksblat.

Tue, 05 Apr 2016 17:46:47 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vreest-dat-nieuwe-code-onafhankelijke-positie-van-rvc-uitholt
Eumedion Nieuwsbrief van maart 2016 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-maart-2016

De maart-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Thu, 31 Mar 2016 14:41:24 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-maart-2016
"Code moet geen lawyers' paradise, maar ook geen accountants heaven worden" https://eumedion.nl/nl/nieuws/-code-moet-geen-lawyers-paradise-maar-ook-geen-accountants-heaven-worden-

Het voorstel voor de nieuwe versie van de Corporate Governance Code bevat te veel directieve voorschriften. De voorstellen gaan te weinig in op het gedrag van bestuurders en commissarissen. De voorstellen moeten op sommige punten worden uitgebreid en aangescherpt. Deze sterk uiteenlopende visies op de voorstellen van de Commissie Van Manen om de Corporate Governance Code aan te passen, vielen afgelopen woensdag te beluisteren bij het door Eumedion en Clifford Chance georganiseerde seminar over de wijzigingsvoorstellen.

Fri, 25 Mar 2016 14:33:24 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-code-moet-geen-lawyers-paradise-maar-ook-geen-accountants-heaven-worden-
Eumedion: ondernemingen moeten transparanter zijn over niet-financiële informatie https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-ondernemingen-moeten-transparanter-zijn-over-niet-financiele-informatie

Een groeiend aantal institutionele beleggers betrekt duurzaamheidsaspecten bij het nemen van beleggingsbeslissingen, en een steeds groter aantal van hen integreert duurzaamheidsrisico’s in de standaard beleggingsanalyse. Maar er is ruimte voor verbetering, met name waar het gaat om transparantie van niet-financiële informatie vanuit beursondernemingen. De betrouwbaarheid van deze informatie is nog niet vergelijkbaar met de betrouwbaarheid van financiële informatie. Dat is de boodschap van Eumedion aan de Europese Commissie in de vandaag ingediende beantwoording op de consultatie over lange termijn- en duurzaam beleggen.

Thu, 24 Mar 2016 16:29:55 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-ondernemingen-moeten-transparanter-zijn-over-niet-financiele-informatie
Eumedion Nieuwsbrief van februari 2016 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-februari-2016

De februari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Mon, 29 Feb 2016 10:49:23 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-februari-2016
Eumedion-reactie op rapport Commissie Van Manen: langetermijnbeleggers gebaat bij meer transparantie over waardecreatie https://eumedion.nl/nl/nieuws/langetermijnbeleggers-gebaat-bij-meer-transparantie-over-waardecreatie

Eumedion is verheugd dat de Commissie Van Manen  beursondernemingen opdraagt in het jaarverslag beter uiteen te zetten hoe zij denken op lange termijn waarde te creëren en of dat met het bestaande verdienmodel kan worden bereikt. Ook een betere beschrijving van de strategie om die waarde te creëren, hoe de interne cultuur daaraan bijdraagt, wat de belangrijkste kansen en risico’s voor de onderneming zijn en hoe de risico’s worden beheerst, juicht Eumedion toe. Juist beleggers met van nature een lange termijn horizon, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders, hebben hier baat bij. Betere informatieverschaffing over deze aspecten kan deze beleggers ertoe aanzetten om meer in Nederlandse beursondernemingen te beleggen. De hiervoor genoemde aanpassingsvoorstellen voor de Code Tabaksblat sluiten ook goed aan op de recente oproep van Eumedion aan beursondernemingen om stappen te zetten naar meer “geïntegreerde verslaggeving”.

Thu, 11 Feb 2016 13:04:29 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/langetermijnbeleggers-gebaat-bij-meer-transparantie-over-waardecreatie
Eumedion uit bezwaren tegen voorstel om emissies tot 20% van het kapitaal zonder prospectus te mogen doen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-uit-bezwaren-tegen-voorstel-om-emissies-tot-20-van-het-kapitaal-zonder-prospectus-te-mogen-doen

Eumedion heeft grote bezwaren tegen het voorstel van de Europese Commissie om de vrijstelling van de prospectusplicht voor vervolgemissies ‘op te rekken’ van 10% naar 20% van het geplaatste kapitaal. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag uitgebrachte commentaar op het voorstel van de Europese Commissie voor een prospectusverordening.

Thu, 04 Feb 2016 09:32:47 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-uit-bezwaren-tegen-voorstel-om-emissies-tot-20-van-het-kapitaal-zonder-prospectus-te-mogen-doen
Eumedion Nieuwsbrief van januari 2016 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-januari-2016

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 29 Jan 2016 11:12:33 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-januari-2016
Eumedion roept op tot meer harmonisatie van Europese financiële marktenregels https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-roept-op-tot-meer-harmonisatie-van-europese-financiele-marktenregels

Eumedion vindt dat de Europese financiële marktenregelgeving veel meer moet worden geharmoniseerd dan nu het geval is. Institutionele beleggers die pan-Europees werken en beleggen zouden dan veel minder kosten hoeven te maken, hetgeen voordelig is voor de achterliggende begunstigden en cliënten en voor de gehele Europese economie. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de Europese ’call for evidence’ inzake de Europese financiële marktenwetgeving.

Thu, 28 Jan 2016 14:04:40 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-roept-op-tot-meer-harmonisatie-van-europese-financiele-marktenregels
Eumedion: reguliere accountantscontrole op niet-financiële informatie nodig https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-reguliere-accountantscontrole-op-niet-financiele-informatie-nodig

De zogenoemde niet-financiële informatie van beursgenoteerde ondernemingen moet worden onderworpen aan de reguliere accountantscontrole van het bestuursverslag. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op het conceptbesluit ter implementatie van de Europese richtlijn betreffende niet-financiële informatie.

Mon, 18 Jan 2016 09:24:26 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-reguliere-accountantscontrole-op-niet-financiele-informatie-nodig
Eumedion steunt ontwikkeling ICGN Global Stewardship Code, maar vindt 'paspoortsysteem' nog te vroeg https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-ontwikkeling-icgn-global-stewardship-code-maar-vindt-paspoortsysteem-nog-te-vroeg

Eumedion ondersteunt de ontwikkeling van een wereldwijde gedragscode voor institutionele beleggers door het International Corporate Governance Network (ICGN), maar vindt het te vroeg om deze code al als een internationaal ‘paspoort’ voor institutionele beleggers te zien. Dit schijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op de concept ‘ICGN Global Stewardship Code’.

Thu, 14 Jan 2016 16:37:40 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-ontwikkeling-icgn-global-stewardship-code-maar-vindt-paspoortsysteem-nog-te-vroeg
Eumedion teleurgesteld over NBA-voorstellen voor meer betrokkenheid van accountant bij bestuursverslag https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-teleurgesteld-over-nba-voorstellen-voor-betrokkenheid-van-accountant-bij-bestuursverslag

Eumedion is teleurgesteld dat het consultatiedocument van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over meer betrokkenheid van de accountant bij het bestuursverslag weinig concreet is. Het document bevat nauwelijks specifieke voorstellen wat de verantwoordelijkheden van de accountant zouden moeten zijn bij het onderzoek van het bestuursverslag. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op het consultatiedocument.

Fri, 08 Jan 2016 09:04:38 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-teleurgesteld-over-nba-voorstellen-voor-betrokkenheid-van-accountant-bij-bestuursverslag
Eumedion voorstander van 'country-by-country-reporting' door ondernemingen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-voorstander-van-country-by-country-reporting-door-ondernemingen

Eumedion steunt het voorstel van het Europees Parlement (EP) om alle grote ondernemingen te verplichten om de betalingen aan overheden openbaar te maken (‘country-by-country-reporting’). Het EP-voorstel om ondernemingen ook te verplichten om essentiële informatie over ‘tax rulings’ openbaar te maken gaat Eumedion daarentegen te ver. Dit stelt Eumedion in haar vandaag gepubliceerde statement over de onderhandelingen over het richtlijnvoorstel inzake aandeelhoudersbetrokkenheid.

Tue, 05 Jan 2016 15:18:07 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-voorstander-van-country-by-country-reporting-door-ondernemingen
Eumedion Nieuwsbrief van december 2015 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-december-2015

De december-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Thu, 24 Dec 2015 12:40:24 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-december-2015
Eumedion roept IASB op om versneld verbeteringen in IFRS door te voeren https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-roept-iasb-op-om-versneld-verbeteringen-in-ifrs-door-te-voeren

De verslaggevingsstandaarden die IFRS omvatten kunnen in het algemeen als leidend en van goede kwaliteit worden beschouwd. Toch ziet Eumedion ruimte voor vele significante verbeteringen. De International Accounting Standards Board (IASB) beschrijft zelf al een groot aantal mogelijke verbeteringen in zijn agenda consultatie 2015. Het vandaag verstuurde commentaar van Eumedion vult dit aan met verschillende andere uitdagingen op het gebied van financiële verslaggeving die de IASB zou mogen adresseren.

Wed, 23 Dec 2015 14:11:35 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-roept-iasb-op-om-versneld-verbeteringen-in-ifrs-door-te-voeren
Eumedion roept ondernemingen op een duidelijk en verantwoord belastingbeleid te voeren https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-roept-ondernemingen-op-een-duidelijk-en-verantwoord-belastingbeleid-te-voeren

Eumedion verwacht van beursgenoteerde ondernemingen dat zij een duidelijk en verantwoord belastingbeleid voeren en hierover transparant zijn in hun jaarverslag. Daarnaast ziet Eumedion het als een verantwoordelijkheid van het bestuur om een passende balans te vinden tussen de voordelen van een lagere belastingafdracht enerzijds en de eventueel hieraan gerelateerde risico’s anderzijds, waaronder de ‘social licence to operate’. Dat is de strekking van het vandaag gepubliceerde Eumedion-standpunt ten aanzien van belastingontwijking en transparantie door ondernemingen.

Fri, 18 Dec 2015 11:04:02 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-roept-ondernemingen-op-een-duidelijk-en-verantwoord-belastingbeleid-te-voeren
Eumedion benadrukt dat beloningsbeleid moet bijdragen aan lange termijn waardecreatie https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-benadrukt-dat-beloningsbeleid-moet-bijdragen-aan-lange-termijn-waardecreatie

Het beloningsbeleid voor het bestuur van een beursgenoteerde onderneming moet bijdragen aan de waardecreatie van de onderneming op de lange termijn. Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft besloten dit uitgangspunt op te nemen in de geactualiseerde Eumedion-uitgangspunten voor een verantwoord beloningsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Thu, 17 Dec 2015 09:49:28 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-benadrukt-dat-beloningsbeleid-moet-bijdragen-aan-lange-termijn-waardecreatie
Eumedion best practices betrokken aandeelhouderschap worden breed nageleefd https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-best-practices-betrokken-aandeelhouderschap-worden-breed-nageleefd

De Eumedion best practices voor betrokken aandeelhouderschap worden breed nageleefd door de Eumedion-deelnemers. Maar liefst 95% van de deelnemers laat aantoonbaar zien zij een ‘betrokken aandeelhouder’ is in de zin dat wordt gestemd op alle aandelen die worden gehouden en/of dat met de ondernemingen een dialoog wordt gevoerd. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde monitoring rapport over de toepassing van de in 2011 geformuleerde Eumedion best practices voor betrokken aandeelhouderschap.

Tue, 15 Dec 2015 09:55:56 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-best-practices-betrokken-aandeelhouderschap-worden-breed-nageleefd
Eumedion publiceert haar Beleidsplan 2016 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-beleidsplan-2016

De Eumedion Vergadering van Deelnemers heeft vorige week het Eumedion beleidsplan 2016 vastgesteld. Het beleidsplan geeft een overzicht van de vele activiteiten en werkzaamheden van Eumedion in het komende jaar.

Mon, 14 Dec 2015 10:05:10 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-beleidsplan-2016
Eumedion heeft nog aantal vragen en opmerkingen bij Implementatiebesluit accountantsrichtlijn https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-nog-aantal-vragen-en-opmerkingen-bij-implementatiebesluit-accountantsrichtlijn

Eumedion heeft nog een beperkt aantal vragen en opmerkingen bij het voorgestelde Implementatiebesluit inzake de nieuwe accountantsrichtlijn. Eumedion heeft deze vragen en opmerkingen vandaag bij het Ministerie van Financiën onder de aandacht gebracht.

Mon, 07 Dec 2015 09:19:08 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-nog-aantal-vragen-en-opmerkingen-bij-implementatiebesluit-accountantsrichtlijn
Eumedion Nieuwsbrief van november 2015 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-november-2015

De november-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Mon, 30 Nov 2015 14:45:13 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-november-2015
Eumedion vraagt Europese instituties IFRS 9 (waardering van financiële instrumenten) snel goed te keuren https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vraagt-europese-instituties-ifrs-9-waardering-van-financiele-instrumenten-snel-goed-te-keuren

Eumedion roept de Europese Commissie en het Europees Parlement op om de goedkeuring van IFRS 9 voor gebruik in de Europese Unie niet uit te stellen. IFRS 9 leidt bij beleggers tot beter inzicht in de ‘sterkte’ van individuele banken en verzekeraars. Dit schrijft Eumedion in een vandaag verzonden brief aan de leden van de Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement en aan Europees Commissaris Jonathan Hill.

Mon, 30 Nov 2015 13:16:02 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vraagt-europese-instituties-ifrs-9-waardering-van-financiele-instrumenten-snel-goed-te-keuren
Eumedion vindt dat jaarrekening ook verantwoordingsdocument is https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-met-iasb-van-mening-dat-jaarrekening-ook-verantwoordingsdocument-is

Eumedion vindt de jaarrekening niet alleen bruikbare informatie moet bevatten ten behoeve van beslissingen van beleggers om financiële instrumenten te kopen, verkopen of houden, maar ook als hoofddoelstelling heeft om verantwoording af te leggen over de wijze waarop het bestuur van een beursgenoteerde onderneming zijn fiducaire verantwoordelijkheden heeft uitgeoefend. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de IASB-voorstellen voor een nieuw conceptueel raamwerk voor de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen.

Wed, 25 Nov 2015 17:12:05 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-met-iasb-van-mening-dat-jaarrekening-ook-verantwoordingsdocument-is
'Nederland, let op uw saeck!'; Verslag van het Eumedion-symposium 2015 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-nederland-let-op-uw-saeck-verslag-van-eumedion-symposium-2015

Het Nederlandse vestigings- en beleggingsklimaat is niet slecht, maar is wel kwetsbaar. Dit was de algemene teneur op het Eumedion-symposium 2015 dat in het teken stond van Nederland als vestigingsland. Het verslechterende fiscale klimaat, de vraagtekens rondom beleggersbescherming en de afwijkende beloningsregels baarden de meeste sprekers zorgen.

Thu, 19 Nov 2015 15:34:27 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-nederland-let-op-uw-saeck-verslag-van-eumedion-symposium-2015
Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2015 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-oktober-2015

De oktober-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 30 Oct 2015 13:27:10 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-oktober-2015
Eumedion vraagt beursbedrijven om duidelijkheid over acquisitiestrategie en belastingbeleid https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vraagt-beursbedrijven-om-duidelijkheid-over-acquisitiestrategie-en-belastingbeleid

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zouden hun beleggers meer duidelijkheid moeten verschaffen over hun acquisitiestrategie en hun belastingbeleid. Dit staat in de Speerpuntenbrief 2016 die Eumedion deze week naar de beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd. De Speerpuntenbrief bevat onderwerpen die de bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers bij de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in de aanloop naar het AVA-seizoen 2016 in dialogen aan de orde zullen stellen.

Thu, 22 Oct 2015 21:48:39 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vraagt-beursbedrijven-om-duidelijkheid-over-acquisitiestrategie-en-belastingbeleid
Eumedion wil betere bescherming van minderheidsaandeelhouders van geconcentreerde ondernemingen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-betere-bescherming-van-minderheidsaandeelhouders-van-geconcentreerde-ondernemingen

De ‘checks and balances’ bij een onderneming die een controlerend aandeelhouder kent en die bovendien is vertegenwoordigd in de raad van commissarissen dienen te worden versterkt. Dit stelt Eumedion in een vandaag gepubliceerd position paper over de positie van minderheidsaandeelhouders in ondernemingen met een dominante aandeelhouder.

Wed, 14 Oct 2015 22:24:12 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-betere-bescherming-van-minderheidsaandeelhouders-van-geconcentreerde-ondernemingen
Eumedion verwelkomt guidance inzake 'acting in concert' bij banken en verzekeraars https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-guidance-inzake-acting-in-concert-bij-banken-en-verzekeraars

Eumedion verwelkomt de voorgestelde verduidelijking van het begrip ‘acting in concert’ voor aandeelhouders van banken en verzekeraars. De verduidelijking kan eraan bijdragen dat aandeelhouders hun rol als betrokken en verantwoord beleggers bij banken beter en gemakkelijker kunnen invullen. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de Europese ontwerprichtlijnen voor de behandeling en beoordeling van aanvragen voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) voor het nemen van een substantiële deelneming in een Europese financiële instelling. De ontwerprichtlijnen zijn door de gezamenlijke Europese financiële toezichthouders, verenigd in ESMA, EBA en EIOPA, opgesteld.

Fri, 02 Oct 2015 09:15:20 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-guidance-inzake-acting-in-concert-bij-banken-en-verzekeraars
Eumedion Nieuwsbrief van september 2015 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-september-2015

De september-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Wed, 30 Sep 2015 10:01:56 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-september-2015
Eumedion heeft nog aantal vragen en opmerkingen bij Implementatiebesluit transparantierichtlijn https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-nog-aantal-vragen-en-opmerkingen-bij-implementatiebesluit-transparantierichtlijn

Eumedion heeft nog een beperkt aantal vragen en opmerkingen bij het voorgestelde Implementatiebesluit inzake de gewijzigde transparantierichtlijn. Eumedion heeft deze vragen en opmerkingen vandaag bij het Ministerie van Financiën onder de aandacht gebracht.

Mon, 14 Sep 2015 10:33:02 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-nog-aantal-vragen-en-opmerkingen-bij-implementatiebesluit-transparantierichtlijn
Eumedion wil bij oordeelonthouding accountant toch vermelding van 'key audit matters' https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-bij-oordeelonthouding-accountant-toch-vermelding-van-key-audit-matters-

Eumedion heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) gevraagd het verbod op het vermelden van ‘key audit matters’ bij een oordeelsonthouding van een accountant te heroverwegen. Dit blijkt uit de vandaag verzonden reactie van Eumedion op het NBA-consultatiedocument ‘Aanpassing controleverklaring voor álle controles’.

Mon, 14 Sep 2015 09:46:15 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-bij-oordeelonthouding-accountant-toch-vermelding-van-key-audit-matters-
Eumedion wil meer transparantie over belastingbeleid van ondernemingen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-meer-transparantie-over-belastingbeleid-van-ondernemingen

Alle beursgenoteerde ondernemingen zouden transparant moeten zijn over – onder meer – de belastingafdracht aan iedere overheid van de landen waar de onderneming activiteiten heeft. Ook zouden beursgenoteerde ondernemingen transparant moeten zijn over hun belastingbeleid en hun aanpak ten aanzien van ‘tax planning’. Hiervoor pleit Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op de Europese consultatie over belastingtransparantie door ondernemingen.

Mon, 07 Sep 2015 20:36:23 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-meer-transparantie-over-belastingbeleid-van-ondernemingen
Eumedion Nieuwsbrief van augustus 2015 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-augustus-2015

De augustus-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Mon, 31 Aug 2015 11:11:37 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-augustus-2015
Eumedion wil meer duidelijkheid bij wetsvoorstel 'pre-pack' https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-meer-duidelijkheid-bij-wetsvoorstel-pre-pack-

Eumedion steunt het wetsvoorstel betreffende de doorstart van een onderneming in een nakende faillissementssituatie, maar vindt wel dat het wetsvoorstel op onderdelen moet worden verduidelijkt. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag naar de Tweede Kamer verzonden commentaar op het wetsvoorstel.

Mon, 17 Aug 2015 08:47:19 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-meer-duidelijkheid-bij-wetsvoorstel-pre-pack-
Eumedion wil verbod op het stellen van extra, statutaire meldingsgrenzen voor aandeelhouders https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-verbod-op-het-stellen-van-extra-statutaire-meldingsgrenzen-voor-aandeelhouders

Eumedion vindt dat het beursgenoteerde ondernemingen moet worden verboden om in de statuten aandeelhouders te onderwerpen aan eisen voor het melden van substantiële aandelenbelangen die verder gaan dan de wet. Dit blijkt uit het commentaar op het wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe transparantierichtlijn dat Eumedion vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Fri, 14 Aug 2015 16:03:08 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-verbod-op-het-stellen-van-extra-statutaire-meldingsgrenzen-voor-aandeelhouders
Eumedion wil dat beursondernemingen accountantsvoordracht motiveren https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-dat-beursondernemingen-accountantsvoordracht-motiveren

Beursgenoteerde ondernemingen zouden niet alleen transparant moeten maken welk accountantskantoor zij willen benoemen, maar zij zouden ook de ‘aftekenend partner’ bekend moeten maken en de nominaties moeten motiveren. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het voorontwerp van het wetsvoorstel betreffende aanvullende maatregelen voor accountantsorganisaties.

Mon, 10 Aug 2015 10:35:27 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-dat-beursondernemingen-accountantsvoordracht-motiveren
Eumedion Nieuwsbrief van juli 2015 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juli-2015

De juli-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 31 Jul 2015 11:06:20 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juli-2015
Eumedion wil versmalling van de reikwijdte van de gedragscode voor governance onderzoeksbureaus https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-versmalling-van-de-reikwijdte-van-de-gedragscode-voor-governance-onderzoeksbureaus

Eumedion vindt dat de reikwijdte van de code voor governance onderzoeksbureaus moet worden versmald tot alleen stemadviesbureaus. Het toepassingsbereik van de code moet in overeenstemming worden gebracht met de definitie van stemadviesbureaus in het richtlijnvoorstel aandeelhoudersbetrokkenheid. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verstuurde commentaar op de ‘call for evidence’ over de eerste effecten van de gedragscode voor governance onderzoeksbureaus.

Mon, 27 Jul 2015 10:50:56 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-versmalling-van-de-reikwijdte-van-de-gedragscode-voor-governance-onderzoeksbureaus
Evaluatie AVA-seizoen 2015: over het algemeen weinig controverse tussen aandeelhouders en onderneming https://eumedion.nl/nl/nieuws/evaluatie-ava-seizoen-2015-over-het-algemeen-weinig-controverse-tussen-aandeelhouders-en-onderneming

De positieve effecten van de continue dialoog tussen beursgenoteerde ondernemingen en hun aandeelhouders worden steeds beter zichtbaar in de uitslagen van de stemmingen op de aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s). Het aantal voorstellen dat meer dan 20% tegenstemmen kreeg, daalde dit jaar tot 18, tegenover 36 in 2014 en 46 in 2013. Dit blijkt uit het vandaag door Eumedion gepubliceerde evaluatierapport van het AVA-seizoen 2015.

Thu, 09 Jul 2015 08:30:10 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/evaluatie-ava-seizoen-2015-over-het-algemeen-weinig-controverse-tussen-aandeelhouders-en-onderneming
Eumedion wil verduidelijking maximumaantal commissariaten voor bestuurders van beleggingsondernemingen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-verduidelijking-maximumaantal-commissariaten-van-beleggingsonderneming-bestuurders

Eumedion vindt dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in de toekomst terughoudend zou moeten zijn met de mogelijkheid om bestuurders van significante beleggingsondernemingen en marktexploitanten toe te staan meer dan twee commissariaten te bekleden. Eumedion vindt verder dat de wetgever duidelijk moet maken welke commissariaten precies onder het maximumaantal vallen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het voorontwerp van het wetsvoorstel betreffende de implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten (‘MiFID II’).

Mon, 06 Jul 2015 17:16:05 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-verduidelijking-maximumaantal-commissariaten-van-beleggingsonderneming-bestuurders
Eumedion Nieuwsbrief van juni 2015 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juni-2015

De juni-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Tue, 30 Jun 2015 15:51:13 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juni-2015
Eumedion-deelnemers geven goedkeuring aan Eumedion-jaarrekening 2014 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-deelnemers-geven-goedkeuring-aan-eumedion-jaarrekening-2014

De Vergadering van Deelnemers van Eumedion heeft gisteren de Eumedion-jaarrekening 2014 goedgekeurd en de bestuursleden van Eumedion gedechargeerd van hun taken in boekjaar 2014.

Thu, 18 Jun 2015 13:45:46 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-deelnemers-geven-goedkeuring-aan-eumedion-jaarrekening-2014
Eumedion wil betere rechtsbescherming voor beleggers van banken die in ernstige financiële problemen zijn https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-betere-rechtsbescherming-bankaandeelhouders

Eumedion vindt het zeer onwenselijk dat voor een zeer ingrijpend besluit van De Nederlandsche Bank (DNB) om vorderingen van crediteuren op een bank af te schrijven of om te zetten in aandelen de bestuursrechtelijke bezwaarfase is uitgesloten en slechts beroep in één instantie openstaat. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag aan de Tweede Kamer verzonden commentaar op het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn inzake herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen.

Thu, 18 Jun 2015 11:12:27 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-betere-rechtsbescherming-bankaandeelhouders
"Vierde slot op ABN AMRO-deur onnodig en duur" https://eumedion.nl/nl/nieuws/-vierde-slot-op-abn-amro-deur-onnodig-en-duur-

De voorgestelde certificering van de aandelen ABN AMRO is een onnodige en dure vorm van bescherming. Dat stelde Eumedion-directeur Rients Abma tijdens de op 16 juni jl. gehouden hoorzitting van de Tweede Kamer over de voorgenomen beursgang van ABN AMRO. De Eumedion-directeur was door de Tweede Kamer uitgenodigd om zijn visie te geven over de wijze waarop minister Dijsselbloem (Financiën) ABN AMRO naar de beurs wil brengen.

Wed, 17 Jun 2015 09:17:43 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-vierde-slot-op-abn-amro-deur-onnodig-en-duur-
Eumedion vindt dat 'country-by-country-reporting' onderdeel moet worden van het bestuursverslag https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vindt-dat-country-by-country-reporting-onderdeel-moet-worden-van-het-bestuursverslag

Eumedion vindt dat het verslag over betalingen aan overheden (‘country-by-country-reporting’) onderdeel moet zijn van het bestuursverslag. Op die manier is verzekerd dat ook over de belastingbetalingen verantwoording aan de aandeelhoudersvergadering (AVA) wordt afgelegd. Dat schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het conceptbesluit ‘country-by-country-reporting’.

Sat, 06 Jun 2015 17:26:03 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vindt-dat-country-by-country-reporting-onderdeel-moet-worden-van-het-bestuursverslag
Eumedion wil meer helderheid over rol AVA bij verhogen bonusplafond banken en verzekeraars https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-meer-helderheid-over-rol-ava-bij-verhogen-bonusplafond-banken-en-verzekeraars

De Europese Bankenautoriteit (EBA) moet klip en klaar aangeven dat de aandeelhoudersvergadering (AVA) van uiteindelijk de holdingmaatschappij de bevoegdheid heeft om toestemming te geven tot het verhogen van de bonusplafond voor sommige medewerkers van banken en verzekeraars tot 200% van hun vaste salaris. Dat schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op EBA-conceptrichtlijnen voor een verantwoord beloningsbeleid bij financiële instellingen.

Mon, 01 Jun 2015 14:00:11 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-meer-helderheid-over-rol-ava-bij-verhogen-bonusplafond-banken-en-verzekeraars
Eumedion herhaalt bezwaren tegen extra rechten voor langetermijnaandeelhouders https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-herhaalt-bezwaren-tegen-extra-rechten-voor-langetermijnaandeelhouders

Eumedion blijft tegen het door de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement (EP) voorgestelde amendement om langetermijnaandeelhouders te belonen met extra stemrechten, dividendrechten of aandelen. Eumedion heeft haar bezwaren vandaag in een gezamenlijke brief met het European Sustainable Investment Forum (Eurosif) onder de aandacht van de leden van het EP gebracht. Het EP stemt naar verwachting op 10 juni a.s. over het rapport van zijn Commissie Juridische Zaken over het richtlijnvoorstel aandeelhoudersbetrokkenheid, waarin het betreffende amendement is opgenomen.

Fri, 29 May 2015 13:45:06 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-herhaalt-bezwaren-tegen-extra-rechten-voor-langetermijnaandeelhouders
Eumedion Nieuwsbrief van mei 2015 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-mei-2015

De mei-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 29 May 2015 11:27:33 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-mei-2015
Eumedion wil meer duidelijkheid over nieuwe rol AFM bij toezicht op accountants https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-meer-duidelijkheid-over-nieuwe-rol-afm-bij-toezicht-op-accountants

De rol van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij het toezicht op accountantsorganisaties na de implementatie van de herziene Europese accountantsrichtlijn en –verordening behoeft verduidelijking. Dat vindt Eumedion blijkens haar vandaag verzonden reactie op het voorontwerp van de Implementatiewet van de betreffende richtlijn en verordening.

Tue, 26 May 2015 13:53:11 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-meer-duidelijkheid-over-nieuwe-rol-afm-bij-toezicht-op-accountants
Eumedion verwelkomt de vorming van een Europese kapitaalmarktunie https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-de-vorming-van-een-kapitaalmarktunie

Eumedion staat positief tegenover het voornemen van de Europese Commissie om in 2019 een Europese kapitaalmarktunie bewerkstelligd te hebben. Eumedion steunt ook de voorlopige denkrichtingen van de Europese Commissie om die kapitaalmarktunie vorm te geven. Dit blijkt uit de vandaag ingediende reactie van Eumedion op het groenboek van de Europese Commissie voor de vorming van een kapitaalmarktunie.

Mon, 11 May 2015 10:21:05 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-de-vorming-van-een-kapitaalmarktunie
Eumedion: niet tornen aan beleggersbescherming bij herziening Europese Prospectusrichtlijn https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-niet-tornen-aan-beleggersbescherming-bij-herziening-europese-prospectusrichtlijn

De door de Europese Commissie voorgestelde herziening van de Prospectusrichtlijn mag niet ten koste gaan van adequate beleggersbescherming. Dit is de centrale boodschap van de vandaag verstuurde Eumedion-reactie op het Europese consultatiedocument over de herziening van de Prospectusrichtlijn.

Wed, 06 May 2015 11:24:33 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-niet-tornen-aan-beleggersbescherming-bij-herziening-europese-prospectusrichtlijn
Eumedion Nieuwsbrief van april 2015 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-april-2015

De april-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Thu, 30 Apr 2015 10:53:15 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-april-2015
"RvC moet veel zichtbaarder worden in het beloningsdebat" https://eumedion.nl/nl/nieuws/-rvc-moet-veel-zichtbaarder-worden-in-het-beloningsdebat-

De raad van commissarissen (RvC) moet niet alleen op papier, maar ook in de praktijk het voortouw nemen bij het opstellen van een nieuw beloningsbeleid en bij de bepaling van de hoogte van de individuele beloningselementen. Hiervoor pleitte Eumedion-directeur Rients Abma tijdens de op 9 april jl. door de Tweede Kamer georganiseerde hoorzitting over bestuurdersbeloningen in de financiële sector. Rients Abma was door de Tweede Kamer als expert op het terrein van bestuurdersbeloningen uitgenodigd.

Mon, 27 Apr 2015 11:44:04 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-rvc-moet-veel-zichtbaarder-worden-in-het-beloningsdebat-
Frank Curtiss (RPMI Railpen) benoemd tot Eumedion-bestuurslid https://eumedion.nl/nl/nieuws/frank-curtiss-rpmi-railpen-benoemd-tot-eumedion-bestuurslid

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft tijdens zijn vandaag gehouden vergadering Frank Curtis voor twee jaar benoemd tot lid van het Algemeen bestuur.

Wed, 22 Apr 2015 21:04:41 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/frank-curtiss-rpmi-railpen-benoemd-tot-eumedion-bestuurslid
Eumedion wil meer duidelijkheid over betrokkenheid van accountant bij het bestuursverslag https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-meer-duidelijkheid-over-betrokkenheid-van-accountant-bij-het-bestuursverslag

Eumedion wil graag bevestigd zien dat de externe accountant straks een ‘actieve onderzoeksplicht’ heeft om materiële onjuistheden in het bestuursverslag te signaleren en om daarover te rapporteren in zijn controleverklaring. Dit schrijft Eumedion in haar commentaar op het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese jaarrekeningrichtlijn. Het commentaar is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Tue, 14 Apr 2015 14:55:00 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-meer-duidelijkheid-over-betrokkenheid-van-accountant-bij-het-bestuursverslag
Eumedion Nieuwsbrief van maart 2015 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-maart-2015

De maart-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Tue, 31 Mar 2015 12:00:52 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-maart-2015
Eumedion Scriptieprijs 2015 van start https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-scriptieprijs-2015-van-start

Eumedion zal in 2015 een prijs van € 2500 uitloven voor de schrijver/schrijfster van de beste afstudeerscriptie die een relatie heeft met het thema 'impact van aandeelhouders op ondernemingen'.

Thu, 26 Mar 2015 17:41:19 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-scriptieprijs-2015-van-start
Eumedion Nieuwsbrief van februari 2015 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-februari-2015

De februari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 27 Feb 2015 13:51:06 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-februari-2015
Eumedion kan zich vinden in voorstellen voor behandeling van aandeelhouders bij 'bail-in' https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-kan-zich-vinden-in-voorstellen-voor-behandeling-van-aandeelhouders-bij-bail-in-

Eumedion kan zich in grote lijnen vinden in de voorstellen van de Europese Bankenautoriteit (EBA) t.a.v. de behandeling van bankaandeelhouders in het geval een bank in ernstige financiële problemen is gekomen en de bancaire toezichthouders het resolutie-instrument van ‘bail-in’ moeten inzetten. Dit schrijft Eumedion in de vandaag verzonden reacties op een tweetal EBA-consultaties over het ‘bail in’-resolutie-instrument.

Fri, 06 Feb 2015 09:14:24 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-kan-zich-vinden-in-voorstellen-voor-behandeling-van-aandeelhouders-bij-bail-in-
Beleggers keren zich tegen gemakkelijke invoering van dubbel stemrecht in Italië https://eumedion.nl/nl/nieuws/beleggers-keren-zich-tegen-gemakkelijke-invoering-van-dubbel-stemrecht-in-italie

Minderheidsaandeelhouders van Italiaanse beursgenoteerde ondernemingen hebben recht op goede bescherming tegen initiatieven van deze ondernemingen om dubbel stemrecht in te voeren voor aandeelhouders die hun aandelen ten minste twee jaar vasthouden. Besluitvorming hierover moet onderworpen zijn aan een meerderheid van twee-derde van de ter aandeelhoudersvergadering (AVA) uitgebrachte stemmen. Hiervoor pleit een groep niet-uitvoerende bestuurders van Italiaanse ondernemingen en internationale institutionele beleggers, waaronder Eumedion, in een brief aan de Italiaanse beleidsmakers, waaronder de Italiaanse minister-president Matteo Renzi.

Tue, 03 Feb 2015 09:48:59 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/beleggers-keren-zich-tegen-gemakkelijke-invoering-van-dubbel-stemrecht-in-italie
Eumedion Nieuwsbrief van januari 2015 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-januari-2015

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 30 Jan 2015 16:00:43 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-januari-2015
Eumedion vindt aanpassing Code Tabaksblat broodnodig https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vindt-aanpassing-code-tabaksblat-broodnodig

Eumedion steunt de oproep van de Commissie Van Manen om de Code Tabaksblat na zeven jaar te actualiseren. Eumedion gaat graag in overleg met de overige ‘schragende partijen’ – zoals VNO-NCW, VEUO, FNV en VEB – om het proces van herziening van de code op korte termijn in gang te zetten. De uitkomsten van de door de Commissie Van Manen uitgevoerde evaluatie van de code bieden goede aanknopingspunten voor concrete wijzigingsvoorstellen. Eumedion steunt ook de suggestie van de Commissie Van Manen om de code vervolgens met een vaste regelmaat te evalueren (bijvoorbeeld elke twee jaar) en zonodig te wijzigen. Dit is in het buitenland al gebruikelijk.

Thu, 29 Jan 2015 12:10:21 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vindt-aanpassing-code-tabaksblat-broodnodig
Eumedion geen voorstander van extra rechten voor lange termijnaandeelhouders https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-geen-voorstander-van-extra-rechten-voor-lange-termijnaandeelhouders

Eumedion voelt niets voor het toekennen van extra stem- of dividendrechten voor aandeelhouders die hun aandelen ten minste twee jaar vasthouden. Dergelijke mechanismen doen afbreuk aan het voor aandeelhouders belangrijke principe van 'één aandeel, één stem' en dragen niet per definitie bij aan het concept van betrokken aandeelhouderschap. Dit stelt Eumedion in reactie op het recent verschenen ontwerpverslag van de rapporteur van het Europees Parlement inzake het richtlijnvoorstel aandeelhoudersbetrokkenheid.

Wed, 21 Jan 2015 21:59:44 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-geen-voorstander-van-extra-rechten-voor-lange-termijnaandeelhouders
Nieuwe OESO Corporate Governance Principes hadden ambitieuzer gemogen https://eumedion.nl/nl/nieuws/nieuwe-oeso-corporate-governance-principes-hadden-ambitieuzer-gemogen

Eumedion is blij dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) haar corporate governance principes gaat aanscherpen, maar wat meer ambitie had daarbij niet misstaan. Dit schrijft Eumedion vandaag in haar reactie op de voorgestelde herziene OESO corporate governance principes.

Fri, 02 Jan 2015 08:55:11 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/nieuwe-oeso-corporate-governance-principes-hadden-ambitieuzer-gemogen
Eumedion Nieuwsbrief van december 2014 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-december-2014

De december-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Wed, 24 Dec 2014 09:13:43 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-december-2014
Eumedion Best Practices Betrokken Aandeelhouderschap goed nageleefd en nog steeds 'state of the art' https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-best-practices-betrokken-aandeelhouderschap-goed-nageleefd-en-zijn-nog-steeds-state-of-the-art-

De Eumedion best practices voor betrokken aandeelhouderschap worden over het algemeen goed nageleefd. Nagenoeg alle Eumedion-deelnemers (93%) laten aantoonbaar zien dat zij een ‘betrokken aandeelhouder’ zijn in de zin dat zij stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en zij dialogen met beursgenoteerde ondernemingen voeren. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde monitoring rapport over de toepassing van de in 2011 geformuleerde Eumedion best practices voor betrokken aandeelhouderschap.

Thu, 18 Dec 2014 14:46:18 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-best-practices-betrokken-aandeelhouderschap-goed-nageleefd-en-zijn-nog-steeds-state-of-the-art-
Eumedion wil betere rechtsbescherming voor beleggers in geval van afwikkeling van bank https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-betere-rechtsbescherming-voor-beleggers-in-geval-van-afwikkeling-van-bank

Eumedion vindt het zeer onwenselijk dat voor een zeer ingrijpend besluit van De Nederlandsche Bank (DNB) om vorderingen van crediteuren op een bank af te schrijven of om te zetten in aandelen de bestuursrechtelijke bezwaarfase is uitgesloten en slechts beroep in één instantie openstaat. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het voorontwerp van het wetsvoorstel ter implementatie van een Europese richtlijn inzake herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen.

Wed, 17 Dec 2014 13:38:01 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-betere-rechtsbescherming-voor-beleggers-in-geval-van-afwikkeling-van-bank
Eumedion wil dat ondernemingen in geval van overname nog uitstaande aandelenplannen pro-rata afwikkelen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-dat-ondernemingen-in-geval-van-overname-nog-uitstaande-aandelenplannen-pro-rata-afwikkelen

Beursgenoteerde ondernemingen zouden hun nog uitstaande aandelen(optie)plannen in het geval van een overname of fusie hooguit op proportionele basis moeten afwikkelen. De institutionele beleggers die in Eumedion-verband participeren hebben besloten deze aanscherping door te voeren in de eind 2009 vastgestelde en gepubliceerde Eumedion-uitgangspunten voor een verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Tue, 16 Dec 2014 09:44:26 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-dat-ondernemingen-in-geval-van-overname-nog-uitstaande-aandelenplannen-pro-rata-afwikkelen
Eumedion Beleidsplan 2015 vastgesteld https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-beleidsplan-2015-vastgesteld

De Eumedion Vergadering van Deelnemers heeft afgelopen donderdag het Eumedion beleidsplan 2015 vastgesteld. Het beleidsplan geeft een overzicht van de vele activiteiten en werkzaamheden van Eumedion in het komende jaar.

Mon, 15 Dec 2014 14:58:01 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-beleidsplan-2015-vastgesteld
Nouredyn el Sawy winnaar Eumedion Scriptieprijs 2014 https://eumedion.nl/nl/nieuws/nouredyn-el-sawy-winnaar-eumedion-scriptieprijs-2014

Nouredyn el Sawy heeft de zevende editie van de Eumedion Scriptieprijs gewonnen met zijn scriptie 'Learning Geology before the Earthquake; The influence of faultlines in boards of directors on post-M&A firm value and performance’.Dit heeft de jury van de scriptieprijs, bestaande uit dr. Frank Jan de Graaf (Universiteit van Amsterdam), dr. Karen Maas (Erasmus Universiteit Rotterdam), prof. mr. Marco Nieuwe Weme (Radboud Universiteit Nijmegen) en prof. mr. Geert Raaijmakers (Vrije Universiteit), tijdens de Vergadering van Deelnemers van Eumedion op 11 december jl. bekend gemaakt.

Sun, 14 Dec 2014 14:32:35 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/nouredyn-el-sawy-winnaar-eumedion-scriptieprijs-2014
Marcel Andringa (PME) en Edith Siermann (Robeco) benoemd tot Eumedion-bestuursleden https://eumedion.nl/nl/nieuws/marcel-andringa-pme-en-edith-siermann-robeco-benoemd-tot-eumedion-bestuursleden

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft tijdens zijn gisteren gehouden vergadering Marcel Andringa en Edith Siermann voor twee jaar benoemd tot lid van het Algemeen bestuur.

Sat, 13 Dec 2014 12:50:52 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/marcel-andringa-pme-en-edith-siermann-robeco-benoemd-tot-eumedion-bestuursleden
Eumedion voorstander van Europese harmonisatie van aandeelhoudersrechten bij grensoverschrijdende fusie https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-voorstander-van-europese-harmonisatie-aandeelhoudersrechten-bij-grensoverschrijdende-fusie

De rechten van minderheidsaandeelhouders bij grensoverschrijdende fusies binnen de Europese Unie moeten worden geharmoniseerd. Eumedion pleit hiervoor in haar vandaag verzonden reactie op de consultatie van de Europese Commissie over een modernisering van de regels betreffende grensoverschrijdende fusies en splitsingen.

Mon, 01 Dec 2014 17:24:27 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-voorstander-van-europese-harmonisatie-aandeelhoudersrechten-bij-grensoverschrijdende-fusie
Eumedion Nieuwsbrief van november 2014 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-november-2014

De november-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 28 Nov 2014 09:03:53 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-november-2014
Eumedion betreurt afzwakking NBA-handreiking 'Accountant en corporate governance informatie' https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-betreurt-afzwakking-nba-handreiking-accountant-en-corporate-governance-informatie-

Eumedion betreurt het dat de NBA de voorgenomen handreiking over de verantwoordelijkheden van de accountant bij de corporate governance informatie die beursgenoteerde ondernemingen opnemen in hun jaarverslag, onder invloed van de accountantskantoren, sterk heeft afgezwakt. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op de concepthandreiking.

Thu, 27 Nov 2014 08:35:35 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-betreurt-afzwakking-nba-handreiking-accountant-en-corporate-governance-informatie-
Eumedion steunt NBA-voorstel voor uitgebreidere controleverklaring https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-nba-voorstel-voor-uitgebreidere-controleverklaring

Eumedion is positief over het voorstel van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) om een uitgebreidere controleverklaring vanaf boekjaar 2014 verplicht voor te schrijven voor (onder meer) alle beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion is met de NBA van mening dat in de uitgebreidere controleverklaring de externe accountant zou moeten ingaan op de kernpunten van de controle, het gehanteerde materialiteitsniveau en de reikwijdte van de groepscontrole. Dit blijkt uit de reactie op het betreffende consultatiedocument die Eumedion vandaag naar de NBA heeft gestuurd.

Mon, 17 Nov 2014 13:59:23 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-nba-voorstel-voor-uitgebreidere-controleverklaring
Voorzitter Monitoring Commissie Code Tabaksblat kritisch over corporate governance in Nederland; Verslag van het Eumedion-symposium 2014 https://eumedion.nl/nl/nieuws/voorzitter-monitoring-commissie-corporate-governance-code-kritisch-over-corporate-governance-in-nederland-verslag-van-eumedion-symposium-2014

Twee bankencrises, een woekerpolisaffaire, boekhoudfraudes, gevallen van omkoping, gevallen van valse concurrentie, de voortgaande discussie over beloningen, een focus van aandeelhouders en bestuurders op de korte termijn en accountants die in opspraak zijn. Het is moeilijk vol te houden dat er op corporate governance terrein in Nederland tien jaar na de inwerkingtreding van de Code Tabaksblat niks aan de hand is. Die niet mis te verstane boodschap gaf de voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code – Jaap van Manen – het publiek van het op 12 november gehouden Eumedion-symposium 2014 mee. De commissievoorzitter houdt wel een voorkeur voor zelfregulering op het terrein van corporate governance. Zelfregulering zorgt volgens Van Manen voor draagvlak en voor peer pressure; veel meer dan dat het geval zou zijn bij wetgeving.

Fri, 14 Nov 2014 15:49:16 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/voorzitter-monitoring-commissie-corporate-governance-code-kritisch-over-corporate-governance-in-nederland-verslag-van-eumedion-symposium-2014
Eumedion wil 'noodzaakcriterium' in wetsvoorstel 'dwangakkoord' https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-noodzaakcriterium-in-wetsvoorstel-dwangakkoord-

Alleen als klip en klaar is vast komen te staan dat een onderneming op een faillissement afstevent, zouden bestaande rechten van aandeelhouders en schuldeisers onder omstandigheden mogen worden aangetast. Dit zgn. noodzaakcriterium moet als voorwaarde worden opgenomen in het wetsvoorstel ‘dwangakkoord’ waarin aan de schuldenaar de bevoegdheid wordt toegekend om een dwangakkoord te initiëren. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie verzonden reactie op het voorontwerp van de ‘Wet Continuïteit Ondernemingen II’, ofwel de ‘Wet dwangakkoord’.

Wed, 05 Nov 2014 09:17:52 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-noodzaakcriterium-in-wetsvoorstel-dwangakkoord-
Vacature Legal Counsel en beleidsmedewerker Corporate Governance (m/v) bij Eumedion https://eumedion.nl/nl/nieuws/vacature-legal-counsel-en-beleidsmedewerker-corporate-governance-m-v-bij-eumedion

Als gevolg van het vertrek van Wouter Kuijpers is Eumedion op zoek naar een nieuwe, ervaren en uitstekend onderlegde legal counsel en beleidsmedewerker corporate governance.

Tue, 04 Nov 2014 09:11:06 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/vacature-legal-counsel-en-beleidsmedewerker-corporate-governance-m-v-bij-eumedion
Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2014 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-oktober-2014

De oktober-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 31 Oct 2014 11:25:07 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-oktober-2014
Eumedion wenst voortzetting van verplichte toepassing van het IFRS-boekhoudsysteem in Europa https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wenst-voortzetting-van-verplichte-toepassing-van-het-ifrs-boekhoudsysteem-in-europa

De introductie van het boekhoudraamwerk ‘IFRS’ in Europa heeft grote voordelen voor beleggers gebracht. IFRS is het leidende raamwerk voor financiële verslaggeving in de wereld, zowel qua kwaliteit van de uitgebrachte standaarden als ook op het gebied van transparantie en focus op het voorzien van relevante informatie aan beleggers. Dit stelt Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op de consultatie van de Europese Commissie over de effecten van IFRS in de Europa.

Thu, 30 Oct 2014 17:49:27 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wenst-voortzetting-van-verplichte-toepassing-van-het-ifrs-boekhoudsysteem-in-europa
Eumedion begrijpt kabinetskeuze om verplichte publicatie kwartaalberichten af te schaffen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-begrijpt-kabinetskeuze-om-verplichte-publicatie-kwartaalberichten-af-te-schaffen

Eumedion begrijpt het voorgenomen voorstel van het kabinet om beursgenoteerde ondernemingen niet meer te verplichten kwartaalberichten te publiceren. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op het voorontwerp van de wet ter implementatie van de gewijzigde Europese transparantierichtlijn.

Fri, 24 Oct 2014 10:58:35 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-begrijpt-kabinetskeuze-om-verplichte-publicatie-kwartaalberichten-af-te-schaffen
Eumedion vraagt in Speerpuntenbrief 2015 aandacht voor interne controle en geïntegreerde verslaggeving https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vraagt-in-speerpuntenbrief-2015-aandacht-voor-interne-controle-en-geintegreerde-verslaggeving

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zouden ten minste jaarlijks de effectiviteit van hun interne risicobeheersing- en controlesystemen moeten beoordelen. Daarbij zou de reikwijdte van de interne systemen in ieder geval ook de operationele, governance- en compliancerisico’s moeten omvatten, naast de financiële verslaggevingsrisico’s. Ook wordt van alle beursgenoteerde ondernemingen verwacht dat zij een internal auditfunctie instellen dan wel de reikwijdte van de externe accountantscontrole uitbreiden tot ook de kwaliteit en effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Dit staat in de Speerpuntenbrief 2015 die Eumedion vandaag naar de beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd.

Mon, 06 Oct 2014 20:36:53 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vraagt-in-speerpuntenbrief-2015-aandacht-voor-interne-controle-en-geintegreerde-verslaggeving
Speech Eumedion-directeur Rients Abma over algemeen belang vanuit aandeelhoudersoptiek https://eumedion.nl/nl/nieuws/speech-eumedion-directeur-rients-abma-over-algemeen-belang-vanuit-de-optiek-van-de-aandeelhouder

Gisteren vond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam het symposium 'Overname en algemeen belang' plaats. Eumedion-directeur Rients Abma hield tijdens dit symposium een speech over het algemeen belang vanuit de optiek van de aandeelhouder. Centrale vraag van zijn betoog was of van een aandeelhouder van een Nederlandse beursgenoteerde onderneming kan worden verwacht dat hij het algemeen of maatschappelijk belang betrekt in een overnamesituatie rond die desbetreffende onderneming.

Wed, 01 Oct 2014 14:03:05 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/speech-eumedion-directeur-rients-abma-over-algemeen-belang-vanuit-de-optiek-van-de-aandeelhouder
Eumedion Nieuwsbrief van september 2014 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-september-2014

De september-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Tue, 30 Sep 2014 09:27:48 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-september-2014
Eumedion steunt voorstel tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-voorstel-tot-invoering-van-een-collectieve-schadevergoedingsactie

Eumedion steunt het voorstel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de invoering van een collectieve schadevergoedingsactie. Het voorstel bevordert een collectieve afwikkeling van massaschade en bevat de juiste balans tussen de belangen van gedupeerden om hun rechten te verwezenlijken en de belangen van aangesprokenen om beschermd te zijn tegen ongefundeerde of lichtvaardige massaclaims. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op het voorontwerp van het betreffende wetsvoorstel.

Mon, 29 Sep 2014 11:52:36 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-voorstel-tot-invoering-van-een-collectieve-schadevergoedingsactie
Actieplan toekomst accountantssector komt geen moment te vroeg https://eumedion.nl/nl/nieuws/actieplan-toekomst-accountantssector-komt-geen-moment-te-vroeg

De grote accountantskantoren hebben de afgelopen vier jaar te weinig gedaan om de kwaliteit van de accountantscontroles te verbeteren. De kwaliteit van de accountantscontrole is nog steeds schokkend laag. 45% van de onderzochte wettelijke controles wordt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als onvoldoende aangemerkt. Het vandaag door de accountants zelf gepresenteerde programma om de kwaliteit van de controlewerkzaamheden nu echt te verbeteren komt daarom geen moment te vroeg. Eumedion steunt de in het actieplan opgenomen maatregelen. Het is nu zaak dat de maatregelen snel worden ingevoerd en dat jaarlijks extern en onafhankelijk (in ieder geval door de AFM) wordt gemonitord of de kantoren de aangekondigde maatregelen hebben geïmplementeerd. Ook zal jaarlijks moeten worden bekeken of de maatregelen daadwerkelijk tot verbeterde accountantscontroles hebben geleid.

Thu, 25 Sep 2014 13:04:30 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/actieplan-toekomst-accountantssector-komt-geen-moment-te-vroeg
Eumedion steunt uitzondering voor beursvennootschappen tot verplichte 'SBR-deponering' van jaarrekeningen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-uitzondering-voor-beursvennootschappen-tot-verplichte-sbr-deponering-van-jaarrekeningen

Eumedion onderschrijft de keuze van het Ministerie van Economische Zaken om Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen vrij te stellen van de verplichting om de jaarrekening via het elektronische format van ‘Standard Business Reporting’ (SBR) bij het handelsregister te deponeren. Dit blijkt uit de vandaag door Eumedion ingezonden reactie op een voorontwerp van het wetsvoorstel hieromtrent.

Wed, 10 Sep 2014 10:18:55 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-uitzondering-voor-beursvennootschappen-tot-verplichte-sbr-deponering-van-jaarrekeningen
Eumedion Nieuwsbrief van augustus 2014 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-augustus-2014

De augustus-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 29 Aug 2014 11:40:35 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-augustus-2014
Eumedion verwelkomt Pensioenfonds Werk en (re)Integratie als nieuwe deelnemer https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-pensioenfonds-werk-en-re-integratie-als-nieuwe-deelnemer

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft vandaag Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (PWRI) toegelaten als gewone deelnemer van Eumedion. Het pensioenfonds had ultimo 2013 een belegd vermogen van ruim € 6 miljard.

Fri, 22 Aug 2014 17:35:28 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-pensioenfonds-werk-en-re-integratie-als-nieuwe-deelnemer
Eumedion steunt MVO-beleid van Europese Commissie https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-mvo-beleid-van-europese-commissie

De Europese Commissie speelt een belangrijke rol in het bevorderen en agenderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Naast het formuleren van een MVO-beleid, heeft de Commissie recent regelgeving ontwikkeld die transparantie rond impact op milieu en maatschappij door ondernemingen bevordert. Van groot belang hierbij is dat een gelijk speelveld wordt bewaakt. Dit laat Eumedion aan de Europese Commissie weten in haar vandaag verzonden reactie op een consultatie over het gevoerde en toekomstige MVO-beleid van de Europese Commissie.

Wed, 13 Aug 2014 14:13:24 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-mvo-beleid-van-europese-commissie
Eumedion Nieuwsbrief van juli 2014 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juli-2014

De juli-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Thu, 31 Jul 2014 09:41:04 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juli-2014
Eumedion-evaluatie AVA-seizoen 2014: opkomst aandeelhouders naar recordhoogte van 70% https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-evaluatie-ava-seizoen-2014-opkomst-aandeelhouders-naar-recordhoogte-van-70-

De participatie van aandeelhouders aan de besluitvorming op de aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) is dit jaar naar recordhoogte gestegen. Lag de gemiddelde ‘AVA-opkomst’ van de AEX-ondernemingen in 2013 op ongeveer 63%; in 2014 was gemiddeld bijna 70% van het geplaatst kapitaal op de AVA aanwezig of vertegenwoordigd. Tussen 2004 en 2014 is de gemiddelde AVA-opkomst meer dan verdubbeld. Aandeelhouders tonen hiermee hun betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de Nederlandse beursondernemingen. Dit blijkt uit de vandaag door Eumedion gepubliceerde evaluatie van het ‘AVA-seizoen’ 2014.

Wed, 23 Jul 2014 08:43:40 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-evaluatie-ava-seizoen-2014-opkomst-aandeelhouders-naar-recordhoogte-van-70-
Eumedion kritisch over wetsvoorstel 'bonuscap' financiële instellingen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-kritisch-over-wetsvoorstel-bonuscap-financiele-instellingen

Eumedion vindt de toegevoegde waarde van het wetsvoorstel betreffende het beloningsbeleid van financiële ondernemingen twijfelachtig en op onderdelen mogelijk in strijd met Europees en internationaal recht. Dit schrijft Eumedion in haar commentaar op het wetsvoorstel dat zij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Thu, 10 Jul 2014 15:12:00 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-kritisch-over-wetsvoorstel-bonuscap-financiele-instellingen
"Nederlandse aandelenmarkt verliest publieke functie" https://eumedion.nl/nl/nieuws/-nederlandse-aandelenmarkt-verliest-publieke-functie-

De publieke aandelenmarkt dreigt zijn functie als groeimotor voor Nederlandse ondernemingen te verliezen. Het aantal noteringen van Nederlandse ondernemingen, genoteerd aan de Amsterdamse beurs, is de afgelopen elf jaar gedaald van 160 naar krap 100. Gerichte maatregelen moeten er voor zorgen dat vooral kleinere ondernemingen de beurs weer gaan zien als een aantrekkelijk instrument om hun groei te financieren. Dat stelt Eumedion in haar vandaag openbaar gemaakt onderzoek naar de rol en functie van de publieke aandelenmarkt voor Nederlandse ondernemingen

Wed, 09 Jul 2014 09:29:28 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-nederlandse-aandelenmarkt-verliest-publieke-functie-
Eumedion Nieuwsbrief van juni 2014 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juni-2014

De juni-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Mon, 30 Jun 2014 11:15:37 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-juni-2014
Eumedion Scriptieprijs 2014 van start https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-scriptieprijs-2014-van-start

Eumedion zal in 2014 een prijs van € 2500 uitloven voor de schrijver/schrijfster van de beste afstudeerscriptie die een relatie heeft met het thema 'betrokken aandeelhouderschap'. Met de scriptieprijs wil Eumedion onderzoek naar de impact van betrokken aandeelhouderschap stimuleren.

Fri, 27 Jun 2014 10:59:23 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-scriptieprijs-2014-van-start
Eumedion-deelnemers geven goedkeuring aan Eumedion-jaarrekening 2013 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-deelnemers-geven-goedkeuring-aan-eumedion-jaarrekening-2013

De Vergadering van Deelnemers van Eumedion heeft op 12 juni jl. de Eumedion-jaarrekening 2013 goedgekeurd en de bestuursleden van Eumedion gedechargeerd van hun taken in boekjaar 2013.

Mon, 23 Jun 2014 15:20:24 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-deelnemers-geven-goedkeuring-aan-eumedion-jaarrekening-2013
ICGN en Eumedion verrichten opening beurs https://eumedion.nl/nl/nieuws/icgn-en-eumedion-verrichten-opening-beurshandel

Eumedion-directeur Rients Abma en scheidend ICGN-voorzitter Michelle Edkins hebben vandaag met een gongslag de effectenhandel op Euronext Amsterdam geopend.

Tue, 17 Jun 2014 15:11:21 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/icgn-en-eumedion-verrichten-opening-beurshandel
Eumedion Nieuwsbrief van mei 2014 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-mei-2014

De mei-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 30 May 2014 10:25:00 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-mei-2014
Eumedion vindt nieuwe Code Banken te veel naar binnen gericht https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vindt-nieuwe-code-banken-te-veel-naar-binnen-gericht

Eumedion vindt dat dat de voorgestelde nieuwe Code Banken te veel naar binnen is gericht, terwijl voor het herwinnen van het maatschappelijke vertrouwen in de bankensector externe verantwoording – in de eerste plaats via transparantie – een noodzakelijke voorwaarde is. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verstuurde reactie op de door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ontwikkelde nieuwe Code Banken.

Wed, 28 May 2014 13:42:16 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-vindt-nieuwe-code-banken-te-veel-naar-binnen-gericht
Eumedion op hoofdlijnen positief over richtlijnvoorstel aandeelhoudersbetrokkenheid https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-op-hoofdlijnen-positief-over-richtlijnvoorstel-aandeelhoudersbetrokkenheid

Eumedion is over het algemeen positief over het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie om aandeelhoudersbetrokkenheid te bevorderen. Dit blijkt uit het commentaar dat Eumedion vandaag naar minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft gestuurd.

Fri, 23 May 2014 12:17:50 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-op-hoofdlijnen-positief-over-richtlijnvoorstel-aandeelhoudersbetrokkenheid
Eumedion over het algemeen positief over concept-uitvoeringsbepalingen Transparantierichtlijn https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-over-het-algemeen-positief-over-concept-uitvoeringsbepalingen-transparantierichtlijn

Eumedion is over het algemeen positief over de door European Securities and Markets Authority (ESMA) voorgestelde technische uitwerkingsbepalingen van de nieuwe Europese Transparantierichtlijn. Dit blijkt uit de vandaag verzonden reactie van Eumedion op het consultatiedocument dienaangaande.

Mon, 19 May 2014 11:09:51 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-over-het-algemeen-positief-over-concept-uitvoeringsbepalingen-transparantierichtlijn
Eumedion steunt voorstel voor verordening inzake conflictmineralen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-voorstel-voor-verordening-inzake-conflictmineralen

Eumedion steunt het voorstel van de Europese Commissie om een Europees systeem van zelfcertificering op te zetten voor importeurs van tin, tantaal, wolfraam en goud die ervoor kiezen op een verantwoorde wijze deze mineralen en ertsen uit conflictgebieden in de EU te importeren. Dit blijkt uit een brief die Eumedion vandaag naar de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft gestuurd.

Thu, 08 May 2014 15:10:26 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-voorstel-voor-verordening-inzake-conflictmineralen
Eumedion steunt ESMA's conceptrichtlijnen over alternatieve financiële prestatiemaatstaven https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-esma-s-conceptrichtlijnen-over-alternatieve-financiele-prestatiemaatstaven-

Winstbegrippen als “operationele winst”, “cash earnings” en EBITDA moeten in de toekomst door de beursgenoteerde ondernemingen beter worden gedefinieerd en toegelicht. Ook moeten zij een reconciliatie maken van deze niet-officiële boekhoudkundige begrippen naar de officiële cijfers die in de jaarrekening zijn opgenomen. Eumedion steunt deze conceptrichtlijnen over ‘alternatieve prestatiemaatstaven’ die de Europese effectenmarkttoezichthouder ESMA in februari in consultatie heeft gebracht. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het betreffende consultatiedocument.

Wed, 07 May 2014 13:37:52 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-esma-s-conceptrichtlijnen-over-alternatieve-financiele-prestatiemaatstaven-
Eumedion geeft haar visie op het concept van prudentie in financiële verslaggeving https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-geeft-haar-visie-op-het-concept-van-prudentie-in-financiele-verslaggeving

Er is een geëngageerd debat gaande over de rol van ‘prudence’ (prudentie) in financiële verslaggeving. Het debat wordt helaas gehinderd door het ontbreken van een eenduidige definitie van prudence. Eumedion wenst bij te dragen aan dit debat door in een vandaag aan de International Accounting Standards Board (IASB) gezonden brief drie definities van ‘prudence’ te onderscheiden. Voor ieder van deze definities geeft Eumedion een interpretatie waarmee de IASB de belangen van beleggers het best zou dienen.

Fri, 02 May 2014 14:38:18 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-geeft-haar-visie-op-het-concept-van-prudentie-in-financiele-verslaggeving
Eumedion Nieuwsbrief van april 2014 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-april-2014

De april-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Wed, 30 Apr 2014 14:35:02 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-april-2014
Eumedion overwegend positief over Commissiemededeling inzake langetermijnfinanciering https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-overwegend-positief-over-commissiemededeling-inzake-langetermijnfinanciering

Eumedion is overwegend positief over de mededeling van de Europese Commissie betreffende de langetermijnfinanciering van de Europese economie. Eumedion plaatst alleen kanttekeningen bij de vrij kritische opmerkingen van de Commissie over de effecten van de internationale verslaggevingsstandaarden IFRS op de langetermijnfocus van beursgenoteerde ondernemingen en beleggers. Dit blijkt uit het vandaag verzonden Eumedion-commentaar op de Commissiemededeling.

Mon, 28 Apr 2014 10:08:00 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-overwegend-positief-over-commissiemededeling-inzake-langetermijnfinanciering
Eumedion verwelkomt nieuwe verslaggevingsstandaard over risicoparagraaf https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-nieuwe-verslaggevingsstandaard-over-risicoparagraaf

Eumedion is positief over het voorstel van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) om betere en inhoudsvollere risicoparagrafen in de jaarverslagen op te nemen. Dit blijkt uit het vandaag ingezonden Eumedion-commentaar op de consultatie over het voorstel tot wijziging van ‘Richtlijn 400 Jaarverslag’ van de RJ.

Thu, 17 Apr 2014 10:41:18 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-nieuwe-verslaggevingsstandaard-over-risicoparagraaf
Eumedion steunt besluit inzake 'country by country reporting' door banken https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-besluit-inzake-country-by-country-reporting-door-banken

Eumedion steunt de maatregel om banken en beleggingsondernemingen te verplichten jaarlijks, per land van vestiging, informatie te openbaren over o.a. hun activiteiten, omzet, aantal werknemers, behaalde winst of verlies, belastingen en ontvangen subsidies; de zgn. ‘country by country reporting’. Dit blijkt uit het vandaag door Eumedion ingediende commentaar op het door het ministerie van Financiën opgestelde conceptbesluit ter uitvoering van publicatieverplichtingen uit de richtlijn kapitaalvereisten (‘CRD IV’).

Wed, 16 Apr 2014 10:12:21 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-besluit-inzake-country-by-country-reporting-door-banken
Europese Commissie geeft verdere impuls aan betrokken aandeelhouderschap https://eumedion.nl/nl/nieuws/europese-commissie-geeft-verdere-impuls-aan-betrokken-aandeelhouderschap

Eumedion verwelkomt nieuwe voorstellen van de Europese Commissie die een impuls zullen geven aan de lange termijnbetrokkenheid van aandeelhouders bij het reilen en zeilen van beursondernemingen. Aandeelhouders kunnen profiteren van een aantal nieuwe rechten, terwijl beursgenoteerde ondernemingen de vruchten kunnen plukken van meer geëngageerde en identificeerbare aandeelhouders die op een meer geïnformeerde wijze gebruik maken van hun stemrecht. Eumedion is daarom op hoofdlijnen positief over het vandaag gepubliceerde voorstel tot wijziging van de richtlijn aandeelhoudersrechten.

Wed, 09 Apr 2014 14:36:53 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/europese-commissie-geeft-verdere-impuls-aan-betrokken-aandeelhouderschap
Eumedion wil dat ondersteuning van externe accountant door interne auditor mogelijk blijft https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-wil-dat-ondersteuning-van-externe-accountant-door-interne-auditor-mogelijk-blijft

Eumedion is geen voorstander van een verbod op het verlenen van directe ondersteunding door de interne auditor bij de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op de consultatie van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants over een wijziging van de Verordening Accountantsorganisaties.

Wed, 02 Apr 2014 10:33:54 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-wil-dat-ondersteuning-van-externe-accountant-door-interne-auditor-mogelijk-blijft
Eumedion Nieuwsbrief van maart 2014 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-maart-2014

De maart-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Mon, 31 Mar 2014 11:43:21 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-maart-2014
'Betrokken aandeelhouderschap creëert waarde voor ondernemingen én aandeelhouders'; Verslag van een Eumedion-seminar https://eumedion.nl/nl/nieuws/-betrokken-aandeelhouderschap-creeert-waarde-voor-ondernemingen-en-aandeelhouders-

Wat is de rol van een aandeelhouder? Hoe betrokken moet een aandeelhouder zijn?

Op 11 februari 2014 organiseerde Kempen Capital Management in samenwerking met Eumedion het seminar Betrokken Aandeelhouderschap. Een groot aantal vertegenwoordigers van voornamelijk institutionele beleggers en vermogensbeheerders nam deel aan deze bijeenkomst. Onder voorzitterschap van Rob Bauer van het European Center for Corporate Engagement werd het onderwerp vanuit verschillende hoeken belicht: wat betekent betrokken aandeelhouderschap vanuit het oogpunt van grote institutionele beleggers en vermogensbeheerders? En niet in de laatste plaats: wat verwachten beursgenoteerde ondernemingen zelf van hun aandeelhouders?

Tue, 04 Mar 2014 17:38:02 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-betrokken-aandeelhouderschap-creeert-waarde-voor-ondernemingen-en-aandeelhouders-
Eumedion Nieuwsbrief van februari 2014 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-februari-2014

De februari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 28 Feb 2014 15:36:58 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-februari-2014
Eumedion verwelkomt AXA Investment Managers als nieuwe deelnemer https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-axa-investment-managers-als-nieuwe-deelnemer

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft vandaag AXA Investment Managers toegelaten als gewone deelnemer van Eumedion.

Thu, 27 Feb 2014 20:27:55 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-axa-investment-managers-als-nieuwe-deelnemer
Eumedion verwelkomt De Goudse als nieuwe deelnemer https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-de-goudse-als-nieuwe-deelnemer

Het Algemeen bestuur heeft vandaag De Goudse N.V. toegelaten als gewone deelnemer van Eumedion.

Fri, 14 Feb 2014 13:26:49 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-de-goudse-als-nieuwe-deelnemer
Eumedion Nieuwsbrief van januari 2014 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_januari_2014

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 31 Jan 2014 11:45:46 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_januari_2014
Eumedion wenst meer waarborgen in wetgeving over doorstart ondernemingen in nakende faillissementssituatie https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion_wenst_meer_waarborgen_in_wetgeving_doorstart_ondernemingen_in_nakende_faillissementssituatie

Eumedion vindt dat het wetsvoorstel betreffende de doorstart van een onderneming in een nakende faillissementssituatie meer waarborgen tegen mogelijk misbruik moet bevatten. Ook vindt Eumedion dat de aanwijzing van een beoogd curator bij een beursgenoteerde onderneming in beginsel openbaar moet worden gemaakt. Dit schrijft Eumedion in haar reactie van 30 januari jl. op het voorontwerp van de zgn. Wet continuïteit ondernemingen I. 

Thu, 30 Jan 2014 13:52:20 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion_wenst_meer_waarborgen_in_wetgeving_doorstart_ondernemingen_in_nakende_faillissementssituatie
Eumedion tegen notificatieverplichting voor beleggers bij verkrijging voorwetenschap https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_tegen

Eumedion is geen voorstander van een wettelijke verplichting voor een institutionele belegger om de beursgenoteerde onderneming en de publieke toezichthouder te notificeren wanneer de belegger anders dan de betreffende onderneming van mening is dat hij voorwetenschap van de onderneming heeft ontvangen in het kader van het polsen van aandeelhouders. Volgens Eumedion rust op de beursgenoteerde onderneming de wettelijke plicht om koersgevoelige informatie terstond openbaar te maken en is zij ook eerstverantwoordelijk om in te schatten of informatie koersgevoelig is. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op een door de Europese effectenmarktoezichthouder ESMA gepubliceerd discussiepaper betreffende de implementatiemaatregelen bij de nieuwe Europese verordening inzake marktmisbruik. 

Wed, 29 Jan 2014 19:39:46 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_tegen
Eumedion dringt bij IASB aan op inperking van de keuzevrijheid binnen de financiële verslaggeving https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion_dringt_bij_iasb_aan_op__inperking_van_de_keuzevrijheid_binnen_de_financiele_verslaggeving

Beursgenoteerde ondernemingen moeten de bedragen in hun jaarrekening eenduidig berekenen. De keuzevrijheid die de International Accounting Standards Board (IASB) via het conceptueel raamwerk nu nog heeft, moet daarom zo veel mogelijk worden ingeperkt. Hiervoor pleit Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het discussiepaper van de IASB over de voorgenomen herziening van het conceptueel raamwerk dat aan het internationaal boekhoudsysteem IFRS ten grondslag ligt. 

Mon, 20 Jan 2014 09:38:26 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion_dringt_bij_iasb_aan_op__inperking_van_de_keuzevrijheid_binnen_de_financiele_verslaggeving
Eumedion: fiduciaire verantwoordelijkheid van pensioenfonds omvat ook ESG-factoren https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion__fiduciaire_verantwoordelijkheid_van_pensioenfonds_omvat_ook_esg-factoren

Pensioenfondsen moeten in hun beleggingsbeleid niet alleen rekening houden met financiële factoren, maar zouden ook factoren op het terrein van goed ondernemingsbestuur, milieu en klimaat en mensenrechten en sociale verhoudingen in ogenschouw nemen; de zgn. ESG-factoren. Zij zouden ook jaarlijks publiek verslag moeten doen over de wijze waarop in het beleggingsbeleid rekening is gehouden met ESG-factoren. Dat is onderdeel van de fiduciaire verantwoordelijkheid van pensioenfondsen jegens hun achterliggende begunstigden. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op een consultatiedocument van de Britse ‘Law Commission’ inzake de fiduciaire verantwoordelijkheden van institutionele beleggers en hun adviseurs.

Fri, 17 Jan 2014 13:37:59 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion__fiduciaire_verantwoordelijkheid_van_pensioenfonds_omvat_ook_esg-factoren
Eumedion voorstander van accountantscontrole van specifieke corporate governance informatie https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_voorstander_van_accountantscontrole_van_specifieke_corporate_governance_informatie

Eumedion steunt het voorstel van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) om accountantscontrole te introduceren op de naleving van een aantal specifieke bepalingen uit de Code Tabaksblat. In tegenstelling tot de NBA vindt Eumedion echter niet dat deze controle pas kan plaatsvinden nadat de raad van commissarissen (RvC) van de betreffende onderneming hiermee heeft ingestemd. Dit staat in het vandaag verstuurde Eumedion-commentaar op de NBA-concepthandreiking ‘Accountant en corporate governance informatie’. 

Mon, 13 Jan 2014 11:04:42 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_voorstander_van_accountantscontrole_van_specifieke_corporate_governance_informatie
Eumedion Nieuwsbrief van december 2013 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_december_2013

De december-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Tue, 24 Dec 2013 09:52:23 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_december_2013
Eumedion kritisch over wetsvoorstel 'bonuscap' financiële instellingen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_kritisch_over_wetsvoorstel__bonuscap__financiele_instellingen

Eumedion vindt het voorontwerp van het wetsvoorstel beloningsbeleid financiële ondernemingen slecht onderbouwd, erg complex en op onderdelen mogelijk in strijd met Europese richtlijnen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op het consultatiedocument inzake het wetsvoorstel dat o.a. de bonus voor medewerkers in de financiële sector maximeert op – in principe – 20% van het vaste salaris. 

Fri, 20 Dec 2013 12:35:06 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_kritisch_over_wetsvoorstel__bonuscap__financiele_instellingen
Eumedion adviseert ondernemingen hun bestuurders geen retentie- en transactiebonussen toe te kennen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_adviseert_ondernemingen_hun_bestuurders_geen_retentie-_en_transactiebonussen_toe_te_kennen

Bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen zouden niet meer in aanmerking mogen komen voor retentie-, transactie- en andere bijzondere bonussen. De uitkering van een bonus zou altijd moeten zijn gekoppeld aan het realiseren van tevoren vastgestelde prestatiedoelstellingen. Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft besloten deze aanscherping door te voeren in de eind 2009 vastgestelde en gepubliceerde Eumedion-uitgangspunten voor een verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. 

Thu, 19 Dec 2013 20:58:30 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_adviseert_ondernemingen_hun_bestuurders_geen_retentie-_en_transactiebonussen_toe_te_kennen
Eumedion kiest KPMG als nieuwe externe accountant https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_kiest_kpmg_als_nieuwe_externe_accountant

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft KPMG als nieuwe externe accountant benoemd. KPMG zal de controle vanaf de Eumedion-jaarrekening 2013 voor zijn rekening nemen. PwC voerde nog de controle over boekjaar 2012 uit. 

Tue, 17 Dec 2013 10:03:03 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_kiest_kpmg_als_nieuwe_externe_accountant
Beperkte vooruitgang in naleving Eumedion Best Practices Betrokken Aandeelhouderschap https://eumedion.nl/nl/nieuws/beperkte_vooruitgang_in_naleving_eumedion_best_practices_betrokken_aandeelhouderschap

Ten opzichte van 2012 is dit jaar maar beperkt vooruitgang geboekt wat betreft de naleving van de Eumedion best practices voor betrokken aandeelhouderschap. Nog steeds neemt slechts 41% van de Eumedion-deelnemers een verklaring op op zijn website of in zijn jaarverslag over de naleving van de Eumedion best practices. De bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers moeten derhalve nog beter bewust worden gemaakt van het bestaan van de best practices en het belang hierover te rapporteren. Dit is één van de conclusies uit het vandaag gepubliceerde monitoring rapport over de toepassing van de in 2011 geformuleerde Eumedion best practices voor betrokken aandeelhouderschap. 

Tue, 17 Dec 2013 09:29:43 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/beperkte_vooruitgang_in_naleving_eumedion_best_practices_betrokken_aandeelhouderschap
Eumedion: conceptcode voor governance onderzoeksbureaus te breed en te vaag https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_vindt_conceptcode_voor_governance_onderzoeksbureaus_te_breed_en_te_vaag

Eumedion vindt dat de reikwijdte van de voorgestelde code voor governance onderzoeksbureaus moet worden versmald tot alleen stemadviesbureaus. Ook zou de code moeten worden aangescherpt. Dit blijkt uit het vandaag verstuurde commentaar van Eumedion op de concept ‘Best Practice Principes voor Governance Onderzoeksbureaus’. 

Mon, 16 Dec 2013 13:17:19 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_vindt_conceptcode_voor_governance_onderzoeksbureaus_te_breed_en_te_vaag
Eumedion Beleidsplan 2014 vastgesteld https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_beleidsplan_2014_vastgesteld

De Eumedion Vergadering van Deelnemers heeft op 12 december jl. het Eumedion beleidsplan 2014 vastgesteld. Het beleidsplan geeft een overzicht van de vele activiteiten en werkzaamheden van Eumedion in het komende jaar. 

Sun, 15 Dec 2013 13:58:48 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_beleidsplan_2014_vastgesteld
Bastiaan Hanewacker winnaar Eumedion Scriptieprijs 2013 https://eumedion.nl/nl/nieuws/__bastiaan_hanewacker_winnaar_eumedion_scriptieprijs_2013

                Bastiaan Hanewacker (l) met Peter Borgdorff

Bastiaan Hanewacker heeft de zesde editie van de Eumedion Scriptieprijs gewonnen met zijn scriptie 'The influence of anti-takeover provisions on acquirer returns in continental Europe and the UK’. Dit heeft de jury van de scriptieprijs, bestaande uit dr. Frank Jan de Graaf (Universiteit van Amsterdam), dr. Karen Maas (Erasmus Universiteit Rotterdam), prof. mr. Marco Nieuwe Weme (Radboud Universiteit Nijmegen) en prof. mr. Geert Raaijmakers (Vrije Universiteit), tijdens de vandaag gehouden Vergadering van Deelnemers van Eumedion bekend gemaakt. 

Thu, 12 Dec 2013 21:01:14 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/__bastiaan_hanewacker_winnaar_eumedion_scriptieprijs_2013
Garmt Louw (Shell Pensioenfonds) benoemd tot Eumedion-bestuurslid https://eumedion.nl/nl/nieuws/__garmt_louw__shell_pensioenfonds__benoemd_tot_eumedion-bestuurslid

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft tijdens zijn vandaag gehouden vergadering Garmt Louw voor twee jaar benoemd tot lid van het Algemeen bestuur. De heer Louw (60 jaar) is thans bestuursvoorzitter van Shell Pensioenfonds. Hij is in het verleden ook voorzitter geweest van ABN AMRO Pensioenfonds. 

Thu, 12 Dec 2013 20:43:54 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/__garmt_louw__shell_pensioenfonds__benoemd_tot_eumedion-bestuurslid
Else Bos (PGGM) benoemd tot lid van nieuwe Monitoring Commissie Code Tabaksblat https://eumedion.nl/nl/nieuws/else_bos__pggm__benoemd_tot_lid_van_nieuwe_monitoring_commissie_code_tabaksblat

Else Bos (bestuursvoorzitter PGGM) is door minister Kamp (Economische Zaken) benoemd tot lid van de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Else Bos was tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009 bestuurslid van Eumedion. Het instellingsbesluit van de nieuwe Monitoring Commissie is vandaag in de Staatscourant verschenen. De nieuwe Monitoring Commissie wordt voorgezeten door Jaap van Manen (hoogleraar corporate governance Rijksuniversiteit Groningen en voormalig PwC-partner). 

Wed, 11 Dec 2013 10:56:56 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/else_bos__pggm__benoemd_tot_lid_van_nieuwe_monitoring_commissie_code_tabaksblat
Eumedion Nieuwsbrief van november 2013 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_november_2013

De november-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 29 Nov 2013 10:53:08 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_november_2013
Eumedion steunt IAASB-voorstellen voor nieuwe accountantsverklaring https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_steunt_iaasb-voorstellen_voor_nieuwe_accountantsverklaring

Eumedion steunt het voorstel van de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) om externe accountants te verplichten in controleverklaring een zgn. key audit matters paragraaf op te nemen, waarin de externe accountant de gebruiker attendeert zaken die bij de accountantscontrole het meest belangrijk zijn Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op de voorgestelde nieuwe standaarden van de IAASB voor een informatievere accountantsverklaring. Wel vindt Eumedion dat in nieuwe accountantsverklaring ook informatie over ondernemingsspecifieke scope en een uitleg over de gehanteerde definitie van materialiteit moeten worden opgenomen. Verder zou de auditcommissie en, als deze dat nalaat, de accountant een beschrijving moeten geven van risico´s die door de accountant zijn opgemerkt, maar niet zijn geadresseerd.

Fri, 22 Nov 2013 11:35:13 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_steunt_iaasb-voorstellen_voor_nieuwe_accountantsverklaring
"Beursgenoteerde ondernemingen bestaan over 50 jaar niet meer"; Verslag van het Eumedion-symposium 2013 https://eumedion.nl/nl/nieuws/_beursgenoteerde_ondernemingen_bestaan_over_50_jaar_niet_meer___verslag_van_het_eumedion-symposium_2013

Over 50 jaar bestaan er geen beursgenoteerde ondernemingen meer. Dat was de prikkelende stellingname van prof. Kees Cools (Rijksuniversiteit Groningen) tijdens het op 5 november gehouden symposium.  Het symposium stond in het teken van het bereiken van beter werkende kapitaalmarkten. Cools stelde dat evolutionair gezien de mens zich 2 miljoen jaar lang heeft georganiseerd in groepen van 80 tot 120 mensen. In een groep van deze grootte kent iedereen elkaar bij naam, is er cohesie en ontstaat er vertrouwen. De ontwikkeling sinds de industriële revolutie naar steeds grotere bedrijven past niet bij deze evolutionair bepaalde behoeften van de mens en leidt volgens Cools tot vervreemding. 

Fri, 08 Nov 2013 13:16:37 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/_beursgenoteerde_ondernemingen_bestaan_over_50_jaar_niet_meer___verslag_van_het_eumedion-symposium_2013
Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2013 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_oktober_2013

Deoktober-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Thu, 31 Oct 2013 12:47:26 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_oktober_2013
Eumedion steunt verdere stappen naar Europese convergentie van toezicht op financiële verslaggeving https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_steunt_verdere_stappen_naar_europese_convergentie_van_toezicht_op_financiele_verslaggeving

Eumedion steunt de stappen die de Europese effectentoezichthouder ESMA zet om het Europese toezicht op de financiële verslaggeving stap voor stap te harmoniseren. Dit blijkt uit de vandaag verzonden reactie van Eumedion op de concept ESMA-richtlijnen betreffende het toezicht op financiële verslaggeving. 

Tue, 15 Oct 2013 15:06:19 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_steunt_verdere_stappen_naar_europese_convergentie_van_toezicht_op_financiele_verslaggeving
Eumedion wil verdere bescherming van minderheidsaandeelhouders bij beursgang ABN AMRO https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_wil_verdere_bescherming_van_minderheidsaandeelhouders_bij_beursgang_abn_amro

Bij de naderende beursgang van ABN AMRO moet beter worden gelet op de positie van minderheidsaandeelhouders. Zo moet geborgd zijn dat de raad van commissarissen voldoende onafhankelijk is, zou de beschermingsstichting al bij beursgang effectief moeten zijn en zouden voorstellen die op initiatief van de grootaandeelhouder (de Staat) op de AVA-agenda zijn geplaatst slechts met gekwalificeerde stemmeerderheid en een quorum door de aandeelhoudersvergadering kunnen worden aangenomen. Hiervoor pleit Eumedion in haar vandaag naar de Tweede Kamer verzonden commentaar op de kabinetsvisie op de toekomst van de Nederlandse bankensector en op de exitstrategie ABN AMRO

Wed, 09 Oct 2013 16:22:08 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_wil_verdere_bescherming_van_minderheidsaandeelhouders_bij_beursgang_abn_amro
Eumedion Speerpuntenbrief 2014: meer waarborgen voor integere financiele informatie https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_speerpuntenbrief_2014__meer_waarborgen_voor_integriteit_van_financiele_informatie

Auditcommissies van beursgenoteerde ondernemingen moeten meer betekenisvolle informatie verstrekken over hun werkzaamheden. Accountants dienen een meer informatieve, ondernemingsspecifieke controleverklaring af te geven. Dit zijn de onderwerpen die Eumedion voor het aandeelhoudersvergaderingen- en jaarverslagenseizoen 2014 tot ‘speerpunten’ heeft verheven en heeft opgenomen in de zgn. Speerpuntenbrief die naar de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen is gezonden. De grootste accountantskantoren hebben een separate brief ontvangen. 

Tue, 08 Oct 2013 15:33:26 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_speerpuntenbrief_2014__meer_waarborgen_voor_integriteit_van_financiele_informatie
Gemiste kans Commissie Streppel https://eumedion.nl/nl/nieuws/gemiste_kans_commissie_streppel

Eumedion is teleurgesteld dat de Commissie Streppel geen concrete voorstellen heeft gedaan tot aanpassing van de Code Tabaksblat. Beursondernemingen en aandeelhouders werken nog steeds met een code die is opgesteld vóór de financiële crisis. Het wordt daarom de hoogste tijd dat de Code Tabaksblat versie 3.0 wordt opgesteld. Dit stelt Eumedion in haar reactie op het vandaag verschenen eindrapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

Tue, 01 Oct 2013 19:02:53 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/gemiste_kans_commissie_streppel
Eumedion Nieuwsbrief van september 2013 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_september_2013

De september-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Mon, 30 Sep 2013 16:13:42 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_september_2013
Eumedion pleit voor aanpassing verplicht bod-regeling https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_pleit_voor_aanpassing_verplicht_bod-regeling

De vrijstelling van het verplichte bod voor ‘vrijwillige’ openbare biedingen moet worden beperkt tot biedingen waarbij ten minste de zgn. billijke prijs wordt betaald. Hiervoor pleit Eumedion in haar vandaag verstuurde reactie op het voorontwerp van de Wijzigingswet financiële markten 2015. 

Mon, 16 Sep 2013 15:59:18 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_pleit_voor_aanpassing_verplicht_bod-regeling
Eumedion verwelkomt voorstellen van IASB en FASB om huurverplichtingen in financiële verslaggeving te verwerken https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_verwelkomt_de_voorstellen_van_iasb_en_fasb_om_huurverplichtingen_in_balans_en_resultatenrekening_te_verwerken

De International Accounting Standards Board (IASB) en haar Amerikaanse evenkie FASB hebben het voorstel voor een nieuwe verslaggevingsstandaard voor huurverplichtingen ('leases') buitengewoon knap vormgegeven. Het is voor beleggers erg belangrijk dat de huurverplichtingen goed in de operationele winst en de schulden worden verwerkt. Hierdoor lopen beleggers minder risico’s bij het beoordelen van bedrijven met huurverplichtingen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag naar de IASB en FASB verzonden reactie op de ontwerp verslaggevingsstandaard betreffende huurverplichtingen.

Fri, 13 Sep 2013 22:37:42 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_verwelkomt_de_voorstellen_van_iasb_en_fasb_om_huurverplichtingen_in_balans_en_resultatenrekening_te_verwerken
Eumedion Nieuwsbrief van augustus 2013 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_augustus_2013

De augustus-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 30 Aug 2013 18:35:01 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_augustus_2013
Eumedion steunt NBA-voorstel voor scherpere onafhankelijkheidsregels voor accountants https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_steunt_nba-voorstel_voor_scherpere_onafhankelijkheidsregels_voor_accountants

Eumedion steunt in grote lijnen de voorstellen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) om de onafhankelijkheidsregels voor accountants aan te scherpen. Dit blijkt uit de vandaag verstuurde Eumedion-reactie op het NBA-consultatiedocument hierover. 

Fri, 30 Aug 2013 17:10:12 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_steunt_nba-voorstel_voor_scherpere_onafhankelijkheidsregels_voor_accountants
Eumedion Nieuwsbrief van juli 2013 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_juli_2013

De juli-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Wed, 31 Jul 2013 16:01:58 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_juli_2013
Eumedion Scriptieprijs 2013 van start https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_scriptieprijs_2013_van_start

Eumedion zal in 2013 voor het zesde achtereenvolgende jaar een prijs van 2500 euro uitloven voor de schrijver/schrijfster van de beste afstudeerscriptie die goed  ondernemingsbestuur en/of duurzaamheid als hoofdonderwerp heeft. Met de scriptieprijs wil Eumedion het onderzoek naar aspecten van goed ondernemingsbestuur en duurzaamheid stimuleren.

Tue, 16 Jul 2013 21:21:18 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_scriptieprijs_2013_van_start
Eumedion-evaluatie AVA-seizoen 2013: opkomst op AVA's stagneert https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-evaluatie_ava-seizoen_2013__opkomst_op_ava_s_stagneert

Voor het eerst sinds lange tijd is de gemiddelde opkomst van aandeelhouders op de aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) van AEX-ondernemingen niet gestegen. De gemiddelde opkomst daalde van 63,7% in 2012 naar 62,7% dit jaar. De daling is geheel te wijten aan de AVA’s van KPN, PostNL en Imtech. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Eumedion-evaluatie van het AVA-seizoen 2013

Thu, 11 Jul 2013 22:20:40 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-evaluatie_ava-seizoen_2013__opkomst_op_ava_s_stagneert
Eumedion steunt IIRC conceptraamwerk voor geïntegreerde verslaggeving https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_steunt_iirc_conceptraamwerk_voor_geintegreerde_verslaggeving

Eumedion steunt het door de International Integrated Reporting Council (IIRC) ontwikkelde conceptraamwerk voor ‘geïntegreerde verslaggeving’. Het definitieve raamwerk, dat eind dit jaar door de IIRC wordt vastgesteld, moet dienen als standaard voor het opstellen van het statutaire jaarverslag van beursgenoteerde ondernemingen. Er is geen behoefte aan (weer) een nieuw rapport. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het IIRC-conceptraamwerk

Wed, 03 Jul 2013 11:05:59 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_steunt_iirc_conceptraamwerk_voor_geintegreerde_verslaggeving
Eumedion Nieuwsbrief van juni 2013 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_juni_2013

De juni-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Sat, 29 Jun 2013 23:41:42 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_juni_2013
Eumedion wil duurzamere verdienmodellen voor banken https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion_wil_duurzamere_verdienmodellen_voor_banken

Banken zullen in de toekomst een veel duurzamer verdienmodel moet hebben, willen zij voor institutionele beleggers aantrekkelijk zijn om in te beleggen. Ook moet de governancestructuur voldoende robuust zijn en moet de regelgeving voor banken zoveel mogelijk Europees worden geharmoniseerd. Dit staat in een vandaag door Eumedion gepubliceerd paper over de aantrekkelijkheid van banken om in te beleggen. 

Mon, 24 Jun 2013 17:11:30 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion_wil_duurzamere_verdienmodellen_voor_banken
Eumedion publiceert jaarverslag 2012 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_publiceert_jaarverslag_2012

De Vergadering van Deelnemers van Eumedion heeft op 20 juni jl. de Eumedion-jaarrekening 2012 goedgekeurd en de bestuursleden van Eumedion gedechargeerd van hun taken in boekjaar 2012. Tijdens de Deelnemersvergadering werd ook het jaarverslag behandeld.

Mon, 24 Jun 2013 15:50:57 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_publiceert_jaarverslag_2012
Eumedion tegen Europese wetgeving om lange termijnaandeelhouders extra stemrecht of dividend te geven https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_tegen_europese_wetgeving_om_lange_termijnaandeelhouders_extra_stemrecht_of_dividend_te_geven

Eumedion heeft geen behoefte aan Europese wetgevende initiatieven om aandeelhouders die hun aandelen voor een lange termijn aanhouden extra stemrecht en/of dividend toe te kennen. Eumedion schrijft dit de Europese Commissie in haar vandaag verzonden commentaar op het Europese Groenboek betreffende de lange termijn financiering van de Europese economie. 

Mon, 24 Jun 2013 09:24:47 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_tegen_europese_wetgeving_om_lange_termijnaandeelhouders_extra_stemrecht_of_dividend_te_geven
Eumedion wil informatievere accountantsverklaring https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion_wil_informatievere_accountantsverklaring

Eumedion heeft de Tweede Kamer opgeroepen om de externe accountants van beursgenoteerde ondernemingen wettelijk te verplichten een informatievere controleverklaring af te geven. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op het voorstel voor de Wijzigingswet financiële markten 2014.

Fri, 21 Jun 2013 16:26:21 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion_wil_informatievere_accountantsverklaring
Beleggersorganisaties roepen op tot snelle overeenstemming over richtlijnvoorstel MVO-informatie https://eumedion.nl/nl/nieuws/beleggersorganisaties_roepen_op_tot_snelle_overeenstemming_over_richtlijnvoorstel__mvo-informatie_

Beleggersorganisaties Eumedion, Eurosif, ICGN, UNEP Finance Initiative, EFFAS, IIGCC, CDP en CDSB hebben de Europese wetgevende instituties opgeroepen vaart te maken met het bereiken van overeenstemming over het richtlijnvoorstel betreffende informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de jaarverslagen van grote ondernemingen. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde gezamenlijke verklaring van de organisaties die gezamenlijk meer dan 700 institutionele beleggers vertegenwoordigen, die gezamenlijk meer dan 65 biljoen euro belegd vermogen onder beheer hebben. 

Wed, 19 Jun 2013 08:41:23 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/beleggersorganisaties_roepen_op_tot_snelle_overeenstemming_over_richtlijnvoorstel__mvo-informatie_
Eumedion Nieuwsbrief van mei 2013 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_mei_2013

De mei-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 31 May 2013 09:40:40 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_mei_2013
Eumedion geen voorstander van wettelijke bonusregels die afwijken van Europese normen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_geen_voorstander_van_wettelijke_bonusregels_die_afwijken_van_europese_normen

Eumedion is geen voorstander van een ‘nationale bonuscap’ die afwijkt van de norm opgenomen in de Europese richtlijn kapitaalvereisten (‘CRD IV’). Eumedion schrijft dit in een vandaag verzonden reactie op het voorontwerp van de implementatiewet van CRD IV. 

Fri, 24 May 2013 15:11:25 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_geen_voorstander_van_wettelijke_bonusregels_die_afwijken_van_europese_normen
Eumedion en VBA steunen voorstel Europese Commissie voor meer MVO-informatie in jaarverslagen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_en_vba_steunen_voorstel_europese_commissie_voor_meer_mvo-informatie_in_jaarverslagen

Eumedion en de VBA-Beroepsvereniging voor Beleggingsdeskundigen steunen het voorstel van de Europese Commissie om grote Europese beursgenoteerde ondernemingen te dwingen meer informatie te publiceren over hun beleid op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Eumedion en de VBA schrijven dit in een vandaag verzonden brief aan de minister van Veiligheid en Justitie. 

Thu, 23 May 2013 14:34:03 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_en_vba_steunen_voorstel_europese_commissie_voor_meer_mvo-informatie_in_jaarverslagen
Eumedion verwelkomt voorstellen van IAASB ter versterking van de kwaliteit van accountantscontrole https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion_verwelkomt_voorstellen_van_iaasb_ter_versterking_van_kwaliteit_van_accountantscontrole

Eumedion staat positief tegenover de voorstellen van de International Auditing and Assurance Board (IAASB) voor verbetering van de accountantscontrole. Eumedion schrijft dit in een vandaag verzonden commentaar op een consultatie van de opsteller van de wereldwijde auditstandaarden. 

Tue, 14 May 2013 21:18:47 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion_verwelkomt_voorstellen_van_iaasb_ter_versterking_van_kwaliteit_van_accountantscontrole
Eumedion kritisch over onderdelen ontwerpwijzigingsbesluit financiële markten 2014 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_kritisch_over_onderdelen_ontwerpwijzigingsbesluit_financiele_markten_2014

Eumedion heeft kritiek op een aantal onderdelen van het ontwerpwijzigingsbesluit financiële markten 2014. Zij plaatst kanttekeningen bij de vereiste gegevensverstrekking rond de melding van substantiële bruto shortposities, de reikwijdte van het provisieverbod en de introductie van een zgn. theoretisch solvabiliteitscriterium voor verzekeraars. Dit blijkt uit het vandaag ingezonden Eumedion-commentaar op het consultatiedocument betreffende het hiervoor genoemde ontwerpbesluit. 

Wed, 01 May 2013 14:15:54 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_kritisch_over_onderdelen_ontwerpwijzigingsbesluit_financiele_markten_2014
Eumedion Nieuwsbrief van april 2013 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_april_2013

De april-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Mon, 29 Apr 2013 13:54:52 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_april_2013
Eumedion verhuist naar 'De Rode Olifant' in Den Haag https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_verhuist_naar__de_rode_olifant__in_den_haag

Vandaag verhuist Eumedion haar kantoor van de Zuid-As in Amsterdam naar 'De Rode Olifant' in Den Haag. Eumedion is daardoor vandaag telefonisch moeilijk bereikbaar. Vanaf maandag 29 april is ons bezoek- en correspondentieadres: Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag. Het algemene telefoonnummer is vanaf die datum 070 2040 300.

Fri, 26 Apr 2013 08:57:26 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_verhuist_naar__de_rode_olifant__in_den_haag
Eumedion wil indices en mandjes niet onbeperkt laten meetellen bij berekening bruto shortposities https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion_wil_indices_en_mandjes_niet_onbeperkt_laten_meetellen_bij_berekening_bruto_shortposities

Eumedion vindt het ongewenst dat bij de berekening van een bruto shortpositie in een aandeel ook alle denkbare financiële instrumenten op indices, mandjes en ETF’s waarin het aandeel  is vertegenwoordigd, moeten worden meegenomen. Dit schrijft Eumedion in de vandaag verzonden reactie op de conceptbeleidsregel van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aangaande de definitie en de berekening van een (substantiële) bruto shortpositie in een aandeel van een Nederlandse beursgenoteerde onderneming.

Mon, 22 Apr 2013 11:50:58 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion_wil_indices_en_mandjes_niet_onbeperkt_laten_meetellen_bij_berekening_bruto_shortposities
Eumedion verwelkomt Ownership Capital als nieuwe deelnemer https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_verwelkomt_ownership_capital_als_nieuwe_deelnemer

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft vandaag vermogensbeheerder Ownership Capital toegelaten als gewone deelnemer.  

Thu, 04 Apr 2013 13:17:12 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_verwelkomt_ownership_capital_als_nieuwe_deelnemer
Eumedion Nieuwsbrief van maart 2013 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_maart_2013

De maart-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 29 Mar 2013 12:52:13 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_maart_2013
Vacature Beleidsmedewerker Duurzaamheid (m/v) bij Eumedion https://eumedion.nl/nl/nieuws/vacature_beleidsmedewerker__m_v__bij_eumedion

Eumedion is op zoek naar een ervaren en uitstekend onderlegde parttime (0,6 fte) Beleidsmedewerker Duurzaamheid.

Sun, 24 Mar 2013 22:02:31 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/vacature_beleidsmedewerker__m_v__bij_eumedion
Transparantie over netto shortposities biedt waardevolle informatie voor aandeelhouders beursvennootschappen https://eumedion.nl/nl/nieuws/transparantie_netto_short_posities_biedt_waardevolle_informatie_voor_aandeelhouders_beursvennootschappen

De voorschriften uit de Europese Short Selling Verordening om netto shortposities in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen vanaf 0,5% te openbaren bieden waardevolle informatie voor de markt. Dit schrijft Eumedion vandaag in een reactie op de 'call for evidence' van de Europese koepel van beurstoezichthouders, ESMA, over het functioneren van deze Europese Short Selling Verordening. 

Fri, 15 Mar 2013 17:29:36 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/transparantie_netto_short_posities_biedt_waardevolle_informatie_voor_aandeelhouders_beursvennootschappen
Eumedion verwelkomt plannen IAASB voor grotere rol accountant bij jaarverslag https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_verwelkomt__plannen_iaasb_voor_grotere_rol_accountant_bij_jaarverslag

Een versterking van de rol van de externe accountant bij het jaarverslag is nodig. Dit schrijft Eumedion in een vandaag verzonden reactie op voorstellen van de International Auditing and Assurance Board (IAASB), de opsteller van de wereldwijde auditstandaarden.

Fri, 15 Mar 2013 09:41:03 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_verwelkomt__plannen_iaasb_voor_grotere_rol_accountant_bij_jaarverslag
Eumedion Nieuwsbrief van februari 2013 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_februari_2013

De februari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Thu, 28 Feb 2013 14:47:49 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_februari_2013
Eumedion steunt Europees Actieplan Corporate Governance https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_steunt_europees_actieplan_corporate_governance

Eumedion is positief over het Actieplan Corporate Governance dat de Europese Commissie in december 2012 heeft gepubliceerd. Zij steunt vrijwel alle aangekondigde maatregelen. Dit blijkt uit de brief die Eumedion vandaag naar de Europese Commissie heeft gestuurd. 

Mon, 25 Feb 2013 12:32:53 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_steunt_europees_actieplan_corporate_governance
Eumedion vraagt Commissie Wijffels aandacht voor bescherming van bankaandeelhouders https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_vraagt_commissie_wijffels_aandacht_voor_bescherming_van_bankaandeelhouders

Eumedion vindt dat de Commissie Structuur Nederlandse Banken (‘Commissie Wijffels’) bij haar werkzaamheden goed oog moet houden voor de aantrekkelijkheid van de Nederlandse banken op de internationale kapitaalmarkten. Een goede governance en een goede bescherming van de rechten van kapitaalverschaffers zijn in dat kader van groot belang. Dit schrijft Eumedion in haar commentaar op de consultatie van de Commissie Wijffels over (onder meer) de wenselijkheid om Nederlandse banken te splitsen en over de aanbevelingen van de Commissie Liikanen die voor de Europese Commissie onderzoek deed naar de hervorming van de financiële sector. 

Fri, 15 Feb 2013 17:34:20 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_vraagt_commissie_wijffels_aandacht_voor_bescherming_van_bankaandeelhouders
Eumedion houdt aarzelingen bij wettelijke 'afroming' optie- en aandelenwinsten bij overnames https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_houdt_aarzelingen_bij_wettelijke__afroming__optie-_en_aandelenwinsten_bij_overnames

Eumedion houdt aarzelingen bij de voorgestelde wettelijke bepaling om elk financieel gewin van een bestuurder bij de overname of fusie van ‘zijn’ onderneming af te romen. De voorgestelde bepaling is mogelijk nog steeds strijdig met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit schrijft Eumedion in haar vandaag naar de Eerste Kamer verzonden commentaar op het wetsvoorstel 'claw back'.

Fri, 08 Feb 2013 12:15:36 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_houdt_aarzelingen_bij_wettelijke__afroming__optie-_en_aandelenwinsten_bij_overnames
Eumedion Nieuwsbrief van januari 2013 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_januari_2013

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Thu, 31 Jan 2013 10:35:38 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_januari_2013
Eumedion wil meer vrouwen in raden van commissarissen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_wil_meer_vrouwen_in_raden_van_commissarissen

Eumedion vindt dat de raden van commissarissen (RvC’s) meer uit vrouwen moeten bestaan. De lage gemiddelde participatie van vrouwen in RvC’s van Europese beursgenoteerde ondernemingen (13,7%) laat zich lastig rijmen met het enorme potentieel van vrouwen dat talentvol, hoog opgeleid en vaak over voor beursgenoteerde ondernemingen relevante werkervaring beschikt. Toch wil Eumedion de hogere participatie van vrouwen niet met een Europese richtlijn afdwingen. Dit blijkt uit een brief die Eumedion vandaag naar de minister van Onderwijs heeft gestuurd. 

Mon, 21 Jan 2013 13:23:14 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_wil_meer_vrouwen_in_raden_van_commissarissen
Eumedion Nieuwsbrief van december 2012 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_december_2012

De december-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Mon, 24 Dec 2012 15:35:40 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_december_2012
Eumedion publiceert geactualiseerde versie van haar Handboek Corporate Governance https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_publiceert_geactualiseerde_versie_van_haar_handboek_corporate_governance

Eumedion heeft vandaag een geactualiseerde versie van haar Handboek Corporate Governance gepubliceerd. Het handboek biedt de bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers een leidraad voor het participeren in en stemmen op de AVA’s van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Ook bevat het handboek een overzicht van alle rechten en verantwoordelijkheden van institutionele beleggers als aandeelhouders van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. De derde versie van het handboek geldt vanaf 1 januari 2013 en vervangt de versie die in 2010 gepubliceerd. 

Wed, 19 Dec 2012 11:20:09 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_publiceert_geactualiseerde_versie_van_haar_handboek_corporate_governance
Eumedion Best Practices Betrokken Aandeelhouderschap over het algemeen goed toegepast https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_best_practices_betrokken_aandeelhouderschap_over_het_algemeen_goed_toegepast

Het concept van verantwoord en betrokken aandeelhouderschap is goed ingeburgerd bij Eumedion-deelnemers: 95% stemt op aandeelhoudersvergaderingen en 81% voert daarenboven ook dialogen (‘engagement’) met beursgenoteerde ondernemingen. De rapportages worden echter nog niet altijd afgesloten met een formeel statement over de naleving van de Eumedion best practices over betrokken aandeelhouderschap: dit doet nog ‘slechts’ 40% van de Eumedion-deelnemers. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het vandaag gepubliceerde monitoring rapport over de toepassing van de in 2011 geformuleerde Eumedion best practices over betrokken aandeelhouderschap

Tue, 18 Dec 2012 08:51:59 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_best_practices_betrokken_aandeelhouderschap_over_het_algemeen_goed_toegepast
Eumedion Beleidsplan 2013 vastgesteld https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_beleidsplan_2013_vastgesteld

De Eumedion Vergadering van Deelnemers heeft op 13 december jl. het Eumedion beleidsplan 2013 vastgesteld. Het beleidsplan geeft een overzicht van de vele activiteiten en werkzaamheden van Eumedion in het komende jaar. 

Mon, 17 Dec 2012 13:08:19 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_beleidsplan_2013_vastgesteld
Eumedion en VNO-NCW vragen AFM om 'comfort' bij streven jaarrekening relevanter en korter te maken https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_en_vno-ncw_vragen_afm_om_comfort_bij_steven_jaarrekening_relevanter_en_korter_te_maken

Eumedion en VNO-NCW hebben de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gevraagd binnen afzienbare termijn aan te geven hoe de beursgenoteerde ondernemingen, binnen de kaders van de internationale financiële verslaggevingsstandaarden, de toelichting op de jaarrekening relevanter en korter te maken. Dit blijkt uit een gezamenlijke brief die de genoemde organisaties gisteren naar de toezichthouder op de financiële verslaggeving hebben gestuurd. 

Fri, 14 Dec 2012 17:10:25 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_en_vno-ncw_vragen_afm_om_comfort_bij_steven_jaarrekening_relevanter_en_korter_te_maken
Stefan Wissing winnaar Eumedion Scriptieprijs 2012 https://eumedion.nl/nl/nieuws/stefan_wissing_winnaar_eumedion_scriptieprijs_2012

Stefan Wissing heeft de vijfde editie van de Eumedion Scriptieprijs gewonnen met zijn scriptie 'De transparantielacune gedicht?; Een kritische beschouwing van de meldingsplichten uit de short selling-Verordening en het wetsvoorstel Corporate Governance’. Dit heeft de jury van de scriptieprijs, bestaande uit dr. Frank Jan de Graaf (Universiteit van Amsterdam), dr. Karen Maas (Erasmus Universiteit Rotterdam), prof. mr. Marco Nieuwe Weme (Radboud Universiteit Nijmegen) en prof. mr. Geert Raaijmakers (Vrije Universiteit), tijdens de Vergadering van Deelnemers van Eumedion op 13 december jl. bekend gemaakt.

Fri, 14 Dec 2012 13:09:52 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/stefan_wissing_winnaar_eumedion_scriptieprijs_2012
Passend slotakkoord van Commissie Streppel https://eumedion.nl/nl/nieuws/passend_slotakkoord_van_commissie_streppel

Eumedion is positief over het afgewogen laatste rapport van de Commissie Streppel over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code, maar plaatst ook enkele kanttekeningen.
• De Commissie Streppel constateert terecht dat de dialoog tussen beursvennootschappen en aandeelhouders zich steeds beter lijkt te ontwikkelen;
• Eumedion herkent de vaststelling dat adviezen van stemadviesbureaus geen doorslaggevende invloed lijken te hebben op stemgedrag van institutionele beleggers;
• Eumedion is minder enthousiast dan de Commissie over de prestaties van raden van commissarissen, met name de verantwoording over hun werk;
• De inzet van de Commissie om niet-nalevers van de Code individueel aan te spreken op hun gedrag is goed, maar de monitoring kan nog effectiever worden wanneer de Commissie een volgende stap zou nemen en de nalevingsresultaten per individuele onderneming ook transparant zou maken.

Thu, 13 Dec 2012 23:13:16 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/passend_slotakkoord_van_commissie_streppel
Eumedion voorstander van nieuwe verslaggevingsstandaard over de verwerking van leasecontracten https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_voorstander_van_nieuwe_verslaggevingsstandaard_over_verwerking_van_leasecontracten

Eumedion is het met de International Accounting Standards Board (IASB) eens dat de verslaggeving over leasecontracten moet worden verbeterd. Eumedion zou derhalve een aangepaste verslaggevingsstandaard over dit onderwerp verwelkomen. Dit blijkt uit een brief die Eumedion vandaag naar de IASB heeft gestuurd. 

Mon, 10 Dec 2012 10:26:07 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_voorstander_van_nieuwe_verslaggevingsstandaard_over_verwerking_van_leasecontracten
Onderzoek Universiteit van Tilburg bevestigt langetermijnfocus van Nederlandse institutionele beleggers https://eumedion.nl/nl/nieuws/onderzoek_universiteit_van_tilburg_bevestigt_langetermijnfocus_van_neder-landse_pensioenfondsen_en_vermogensbeheerders

Nederlandse institutionele beleggers houden het grootste deel  van hun aandelen in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen voor een lange periode aan. Meer dan 80% van de omvang van de aandelenportefeuilles wordt voor vijf jaar of langer aangehouden en ten minste 55% voor een periode van ten minste 10 jaar. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van de Universiteit van Tilburg (UvT) naar de gemiddelde termijn dat Nederlandse aandelen in portefeuilles van een geselecteerd aantal Nederlandse institutionele beleggers worden aangehouden. Aan het onderzoek deden ’s lands grootste pensioenfondsen ABP, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, PME en Spoorwegpensioenfonds mee, alsmede de Nederlandse vermogensbeheerders Robeco (beleggingsfonds Hollands Bezit) en Teslin Capital Management. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Eumedion en bestreek ruwweg de periode 2003 tot de eerste helft van 2012.

Thu, 06 Dec 2012 08:40:24 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/onderzoek_universiteit_van_tilburg_bevestigt_langetermijnfocus_van_neder-landse_pensioenfondsen_en_vermogensbeheerders
Eumedion en DUFAS achten invoering van belasting op financiële transacties niet wenselijk https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_en_dufas_achten_invoering_van_belasting_op_financiele_transacties_niet_wenselijk

Eumedion en de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) blijven tegen de invoering van een belasting op financiële transacties (‘FTT’) in Nederland, ook al wil de Nederlandse regering de pensioenfondsen hiervoor vrijwaren. Dit blijkt uit een gezamenlijke brief van de beide belangenorganisaties als reactie op het kabinetsvoornemen om deel te nemen aan het Europese overleg om in een beperkt aantal EU-lidstaten de FTT in te voeren. De brief is vandaag naar minister Dijsselbloem (Financiën) gestuurd. 

Tue, 04 Dec 2012 08:47:08 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_en_dufas_achten_invoering_van_belasting_op_financiele_transacties_niet_wenselijk
Eumedion Nieuwsbrief van november 2012 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_november_2012

De november-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 30 Nov 2012 16:07:12 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_november_2012
Eumedion steunt Britse 'good practice guide' voor effectief engagement https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_steunt_britse__good_practice_guide__voor_effectief_engagement

Eumedion steunt de doelstelling van een stuurgroep van Britse beursgenoteerde ondernemingen en institutionele beleggers om een ‘good practice guide’ voor effectief engagement tussen beursgenoteerde ondernemingen en beleggers op te stellen. Een dergelijke ‘good practice guide’ kan naar de mening van Eumedion bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de dialoog tussen ondernemingen en hun aandeelhouders. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op een consultatiedocument van de betreffende stuurgroep. 

Fri, 30 Nov 2012 09:11:55 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_steunt_britse__good_practice_guide__voor_effectief_engagement
Eumedion wil aanpassing van verslaggevingsstandaard over 'operating segments' https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_wil_aanpassing_van_verslaggevingsstandaard__operating_segments_

Eumedion is kritisch over de werking van verslaggevingsstandaard IFRS 8 ‘Operating Segments’. Dit blijkt uit de vandaag verzonden reactie van Eumedion op het verzoek van de International Accouting Standards Board (IASB) tot informatie over de werking van IFRS 8.

Tue, 20 Nov 2012 21:59:10 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_wil_aanpassing_van_verslaggevingsstandaard__operating_segments_
"Institutionele beleggers moeten meer weten van minder bedrijven in plaats van minder van meer bedrijven"; Verslag van het Eumedion-symposium 2012 https://eumedion.nl/nl/nieuws/_institutionele_beleggers_moeten_meer_weten_van_minder_bedrijven_in_plaats_van_minder_van_meer_bedrijven_

De strategische belangen van zowel institutionele beleggers als beursgenoteerde ondernemingen zijn gebaat bij een veranderende beleggingsstrategie van beleggers die zich richt op “meer weten van minder bedrijven” in plaats van “minder weten van meer bedrijven”. Deze stelling werd bijna unaniem onderschreven door de sprekers, panelleden en bezoekers van het op 8 november gehouden Eumedion-symposium.
Het thema van het symposium was dit jaar: ‘Lange termijn ondernemingsstrategie en lange termijn beleggers: kan de één zonder de ander?’ Deelnemer aan de paneldiscussie Hans Wijers (voormalig bestuursvoorzitter van AkzoNobel) vond dat Nederlandse institutionele beleggers gemakkelijker meer zouden kunnen beleggen in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Mon, 12 Nov 2012 11:39:40 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/_institutionele_beleggers_moeten_meer_weten_van_minder_bedrijven_in_plaats_van_minder_van_meer_bedrijven_
Eumedion onderschrijft NBA-rapport over 'toon aan de top' https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_onderschrijft_nba-rapport_over__toon_aan_de_top_

Eumedion ondersteunt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in haar streven om de ‘toon aan de top’ hoger op de bestuursagenda van beursgenoteerde ondernemingen te plaatsen. Wat Eumedion betreft zou dit onderwerp echter niet alleen bij ondernemingen, maar ook bij accountantsorganisaties hoog op de bestuursagenda moeten staan. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het NBA-discussierapport over ‘toon aan de top’. 

Fri, 09 Nov 2012 16:02:10 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_onderschrijft_nba-rapport_over__toon_aan_de_top_
Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2012 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_oktober_2012

De oktober-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Wed, 31 Oct 2012 12:45:32 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_oktober_2012
Eumedion en DUFAS pleiten voor nationale uitsluitinglijst clustermunitiefabrikanten https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion_en_dufas_pleiten_voor_nationale_uitsluitinglijst_clustermunitiefabrikanten

Het ministerie van Financiën of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet een nationale uitsluitingslijst met clustermunitiefabrikanten opstellen, zodat het voor alle Nederlandse institutionele beleggers klip en klaar is welke ondernemingen binnenkort onder de reikwijdte van het verbod op investeren in clustermunitiefabrikanten vallen. Dit schrijven Eumedion en DUFAS in een vandaag verzonden brief aan de minister van Financiën. 

Fri, 26 Oct 2012 14:17:06 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion_en_dufas_pleiten_voor_nationale_uitsluitinglijst_clustermunitiefabrikanten
Eumedion pleit voor verdere aanscherping Wet toezicht financiële verslaggeving https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion_pleit_voor_verdere_aanscherping_wet_toezicht_financiele_verslaggeving

Op het moment dat het bestuur van een beursgenoteerde onderneming concludeert dat de door hem opgemaakte jaarrekening niet meer het vereiste inzicht in de financiële situatie van de onderneming biedt, zou de onderneming verplicht moeten worden gesteld hiervan onverwijld mededeling te doen. De Wet toezicht financiële verslaggeving zou op dit punt moeten worden aangescherpt. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op het voorontwerp van de Wijzigingswet financiële markten 2014. 

Tue, 16 Oct 2012 13:36:20 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion_pleit_voor_verdere_aanscherping_wet_toezicht_financiele_verslaggeving
Eumedion Speerpuntenbrief 2013: naar een informatiever commissarissenverslag https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_speerpuntenbrief_2013__naar_een_informatiever_commissarissenverslag

Beleggers vinden dat de raad van commissarissen (RvC) van de beursgenoteerde ondernemingen meer betekenisvolle informatie moeten verstrekken over de door de RvC verrichte werkzaamheden in het boekjaar. Daarnaast zouden zij het wenselijk achten dat de beursgenoteerde ondernemingen het aantal standaardteksten in het jaarverslag en in de toelichting op de jaarrekening drastisch verminderen (‘cutting the clutter’). Deze twee onderwerpen heeft Eumedion voor het aandeelhoudersvergaderingen- en jaarverslagenseizoen 2013 tot ‘speerpunten’ verheven en opgenomen in de zgn. Speerpuntenbrief welke naar de 75 grootste Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen is gezonden. 

Thu, 11 Oct 2012 08:20:42 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_speerpuntenbrief_2013__naar_een_informatiever_commissarissenverslag
Onderzoeken: verslag raad van commissarissen voor verbetering vatbaar https://eumedion.nl/nl/nieuws/verslag_raad_van_commissarissen_voor_verbetering_vatbaar

Raden van Commissarissen bij beursfondsen zijn onvoldoende transparant over hun eigen functioneren. Het verslag van de Raad van Commissarissen kan in dat opzicht verbeterd worden.

Alle Raden van Commissarissen maken melding van het toezicht op de koers van de onderneming, maar slechts 30 procent geeft ook inzicht in de wijze waarop dat toezicht wordt ingevuld.

Veel RvC-verslagen geven geen informatie over de mate van aanwezigheid van commissarissen tijdens vergaderingen van de RvC. Verder mist veelal een toelichting op de benoeming en beoordeling van de accountant en de inhoud van diens bevindingen. Bovendien kunnen commissarissen meer betrokkenheid tonen bij het duurzaamheidsbeleid van de onderneming. Ook een motivering bij de hoogte van verstrekte bonussen ontbreekt regelmatig.

Dat blijkt uit een aantal onderzoeken van Universiteit Nyenrode, beleggersorganisatie Eumedion, KPMG en de beroepsorganisatie van accountants NBA.

Tue, 09 Oct 2012 21:07:10 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/verslag_raad_van_commissarissen_voor_verbetering_vatbaar
Eumedion steunt IAASB's voorstellen voor informatievere accountantsverklaring https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_steunt_iaasb_s_voorstellen_voor_informatievere_accountantsverklaring

Eumedion steunt het voorstel van de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) om externe accountants te verplichten in elke controleverklaring een zgn. audit commentary paragraaf op te nemen, waarin de externe accountant de gebruiker op bepaalde zaken kan attenderen die belangrijk zijn bij het beoordelen van de jaarrekening of van de controlewerkzaamheden. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het consultatiedocument van de internationale opsteller van auditstandaarden over de toekomst van de controleverklaring van de externe accountant. 

Fri, 05 Oct 2012 11:23:52 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_steunt_iaasb_s_voorstellen_voor_informatievere_accountantsverklaring
Eumedion Nieuwsbrief van september 2012 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_september_2012

De september-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 28 Sep 2012 11:29:23 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_september_2012
Eumedion kritisch over Euronext-voorstel tot oprichting van een MKB-effectenbeurs https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_verwelkomt_delta_lloyd_asset_management_als_nieuwe_deelnemer/eumedion_steunt_voorstel_om_criteria_transparantiebenchmark_te_herzien/eumedion_kritisch_over_euronext-voorstel_tot_oprichting_van_een_mkb-effectenbeurs

Eumedion is kritisch over het voorstel van de effectenbeurs NYSE Euronext om op korte termijn een effectenbeurs voor speciaal de MKB-ondernemingen op te richten. Eumedion is bevreesd dat de transparantie-eisen voor ondernemingen op de zogeheten Beurs voor de Onderneming worden versoepeld en de beleggersbescherming daardoor wordt uitgehold. Eumedion schrijft dit in een vandaag verzonden reactie op een consultatiedocument van het NYSE Euronext’s SME Strategic Planning Committee.

Mon, 17 Sep 2012 21:02:21 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_verwelkomt_delta_lloyd_asset_management_als_nieuwe_deelnemer/eumedion_steunt_voorstel_om_criteria_transparantiebenchmark_te_herzien/eumedion_kritisch_over_euronext-voorstel_tot_oprichting_van_een_mkb-effectenbeurs
Eumedion steunt voorstel om criteria Transparantiebenchmark te herzien https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_verwelkomt_delta_lloyd_asset_management_als_nieuwe_deelnemer/eumedion_steunt_voorstel_om_criteria_transparantiebenchmark_te_herzien

Eumedion steunt het voorstel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om de criteria van de zgn. Transparantiebenchmark te herzien. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op de consultatie hieromtrent. Het ministerie stelt voor in de nieuwe criteria meer de nadruk te leggen op toekomstverwachtingen en op elementen van ‘integrated reporting’. Ook wordt het onderscheid tussen de algemene strategie en de ‘MVO-strategie’ opgeheven, ten faveure van maatschappelijke aspecten binnen de algemene strategie. Eumedion ondersteunt deze aanpak, omdat het de inhoud en kwaliteit van de externe verslaggeving ten aanzien van de maatschappelijke aspecten van het ondernemen (MVO) kan bevorderen.

Fri, 14 Sep 2012 20:52:46 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_verwelkomt_delta_lloyd_asset_management_als_nieuwe_deelnemer/eumedion_steunt_voorstel_om_criteria_transparantiebenchmark_te_herzien
Eumedion houdt bezwaar tegen voorstel tot verhoging agenderingsdrempel aandeelhouders https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_houdt_bezwaar_tegen_voorstel_tot_verhoging_agenderingsdrempel_aandeelhouders

Eumedion houdt grote bezwaren tegen het voorstel van de regering om de drempel voor het agenderingsrecht van aandeelhouders te verhogen van 1 naar 3% van het geplaatste kapitaal. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag aan de Eerste Kamer verzonden brief over het wetsvoorstel 'Frijns'. Eumedion roept in de brief de senatoren op om bij de regering aan te dringen op schrapping van het voorstel. Mocht de bepaling onverhoopt toch kracht van wet krijgen, dan zouden volgens Eumedion de praktijkeffecten van de verhoging spoedig (binnen twee jaar) na inwerkingtreding van het wetsvoorstel grondig moeten worden geëvalueerd.  

Fri, 14 Sep 2012 20:42:20 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_houdt_bezwaar_tegen_voorstel_tot_verhoging_agenderingsdrempel_aandeelhouders
Eumedion Nieuwsbrief van augustus 2012 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_augustus_2012

De augustus-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 31 Aug 2012 09:28:08 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_augustus_2012
Eumedion Nieuwsbrief van juli 2012 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_juli_2012

De juli-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Tue, 31 Jul 2012 19:13:42 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_juli_2012
Eumedion verwelkomt besluit Tweede Kamer tot schrapping 'strategiemelding' grootaandeelhouders https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_verwelkomt_besluit_tweede_kamer_tot_schrapping__strategiemelding__grootaandeelhouders

Eumedion is verheugd dat de Tweede Kamer vandaag met unanimiteit van stemmen het kabinetsvoorstel heeft verworpen om grootaandeelhouders van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen te verplichten om te melden of zij al dan niet bezwaar hebben tegen de strategie van de betreffende onderneming. Eumedion heeft samen met de Vereniging Effecten Uitgevende Onderneming en VNO-NCW fel tegen dit voorstel gestreden. De ‘strategiemelding’ zou de kwaliteit van de dialoog tussen de vennootschap en de betreffende aandeelhouder onnodig op scherp zetten, waardoor het voeren van een dialoog met een open vizier niet meer mogelijk zou zijn. 

Thu, 05 Jul 2012 16:27:43 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_verwelkomt_besluit_tweede_kamer_tot_schrapping__strategiemelding__grootaandeelhouders
Ondernemingen lijken groter dan ze zijn voor beleggers; ondoorgrondelijke post in jaarrekening vereist toelichting https://eumedion.nl/nl/nieuws/ondernemingen_lijken_groter_dan_ze_zijn_voor_beleggers

Meer dan de helft van de beursgenoteerde ondernemingen in Europa lijkt groter dan ze voor beleggers zijn. Financiële cijfers laten volledige dochterondernemingen zien, ook als het moederbedrijf deze dochters maar ten dele bezit. Boekhoudregels verplichten ondernemingen daartoe.

Slechts twee posten in de jaarrekening zijn gebaseerd op de werkelijke eigendomsverhoudingen: de nettowinst voor de gewone aandeelhouder en het eigen vermogen. Dat is onvoldoende voor beleggers om de waarde en de risico’s van ondernemingen goed in te schatten. Dit blijkt uit het Eumedion position paper ‘Full consolidation of partly owned subsidiaries requires additional disclosure’ dat vandaag is gepubliceerd.

Thu, 05 Jul 2012 10:43:39 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/ondernemingen_lijken_groter_dan_ze_zijn_voor_beleggers
Duurzaamheidsinformatie weegt vaker mee bij beleggingsbesluit, maar kwaliteit vaak nog onvoldoende https://eumedion.nl/nl/nieuws/duurzaamheidsinformatie_weegt_vaker_mee_bij_beleggingsbesluit

Nederlandse institutionele beleggers gebruiken in toenemende mate informatie over milieu-, sociale en governanceprestaties bij hun beleggingsbeslissingen en hun stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen. Omdat de huidige praktijk van rapporteren over duurzaamheid en governance door beursgenoteerde ondernemingen niet voldoet aan de kwaliteitseisen  van de beleggers, zijn zij gedwongen om die informatie op een andere manier te vergaren. Hierdoor zijn beursvennootschappen veel tijd kwijt aan het beantwoorden van vragenlijsten en onderzoeken van onderzoeksbureaus, analisten en de beleggers zelf. Dat blijkt uit het onderzoek ‘KPIs and Sustainability Performance’ dat Eumedion door de Erasmus School of Economics en Shareholder Support heeft laten uitvoeren.

Mon, 02 Jul 2012 10:36:58 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/duurzaamheidsinformatie_weegt_vaker_mee_bij_beleggingsbesluit
Eumedion Nieuwsbrief van juni 2012 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_juni_2012

De juni-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Sun, 01 Jul 2012 18:10:26 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_juni_2012
Eumedion geen voorstander van Europese regulering van stemadviesbureaus https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_geen_voorstander_van_europese_regulering_van_stemadviesbureaus

Eumedion is geen voorstander van Europese regulering van stemadviesbureaus. Wel zou zij het verstandig vinden als de stemadviesbureaus zelf een gedragscode opstellen waarin zaken worden geregeld als het voorkomen van tegenstrijdige belangen en transparantie over het wel of niet consulteren van beursgenoteerde ondernemingen over het conceptadvies. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op de consultatie van de Europese beurstoezichthouder ESMA over de rol van stemadviesbureaus. 

Fri, 22 Jun 2012 16:34:38 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_geen_voorstander_van_europese_regulering_van_stemadviesbureaus
Eumedion-evaluatie van het AVA-seizoen 2012: aandeelhoudersbetrokkenheid verder versterkt https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-evaluatie_van_het_ava-seizoen_2012__aandeelhoudersbetrokkenheid_verder_versterkt

De betrokkenheid van aandeelhouders bij de besluitvorming op de aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) is dit jaar verder versterkt: het aantal ter AVA uitgebrachte stemmen is recordhoog en aandeelhouders laten zich in toenemende mate horen over onderwerpen als het beloningsbeleid en de (her)benoeming van commissarissen. Dit blijkt uit het evaluatierapport van het AVA-seizoen 2012 dat Eumedion vandaag heeft gepubliceerd. 

Fri, 22 Jun 2012 14:47:59 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-evaluatie_van_het_ava-seizoen_2012__aandeelhoudersbetrokkenheid_verder_versterkt
Eumedion publiceert jaarverslag 2011 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_publiceert_jaarverslag_2011

De Vergadering van Deelnemers van Eumedion heeft vandaag het Eumedion-jaarverslag 2011 besproken en de Eumedion-jaarrekening 2011 goedgekeurd. Tevens werden de bestuursleden van Eumedion gedechargeerd van hun taken in boekjaar 2011. 

Thu, 21 Jun 2012 21:06:04 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_publiceert_jaarverslag_2011
Eumedion verwelkomt Delta Lloyd Asset Management als nieuwe deelnemer https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_verwelkomt_delta_lloyd_asset_management_als_nieuwe_deelnemer

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft tijdens zijn vandaag gehouden vergadering vermogensbeheerder Delta Lloyd Asset Management toegelaten als gewone deelnemer van Eumedion. 

Thu, 21 Jun 2012 21:00:41 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_verwelkomt_delta_lloyd_asset_management_als_nieuwe_deelnemer
Eumedion wil verduidelijkingen in wetsvoorstel betreffende de implementatie van de AIFM-richtlijn https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion_wil_verduidelijkingen_in_wetsvoorstel_betreffende_de_implementatie_van_de_aifm-richtlijn

Eumedion vindt dat een aantal onderdelen in het  wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (‘AIFM-richtlijn’) moeten worden verduidelijkt. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden brief aan de Tweede Kamer. 

Mon, 11 Jun 2012 12:19:10 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/__eumedion_wil_verduidelijkingen_in_wetsvoorstel_betreffende_de_implementatie_van_de_aifm-richtlijn
Eumedion Nieuwsbrief van mei 2012 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_mei_2012

De mei-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 01 Jun 2012 09:58:53 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion_nieuwsbrief_van_mei_2012
Eumedion geen voorstander van Europese wetgeving over aantal vrouwen in ondernemingsbesturen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-geen-voorstander-van-europese-wetgeving-over-aantal-vrouwen-in-ondernemingsbesturen

Eumedion is geen voorstander van Europese wetgeving om het Europese bedrijfsleven te dwingen meer vrouwelijke bestuurders en commissarissen te benoemen. Wel zou bij de selectie van een nieuwe bestuurder of commissaris moeten worden bekeken of de betreffende persoon bijdraagt aan een divers samengesteld bestuur of raad van commissarissen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op de consultatie van de Europese Commissie over mogelijke maatregelen om het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen te verhogen. 

Fri, 25 May 2012 10:17:09 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-geen-voorstander-van-europese-wetgeving-over-aantal-vrouwen-in-ondernemingsbesturen
Eumedion heeft ernstige bedenkingen bij wetsvoorstel accountantsberoep https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-ernstige-bedenkingen-bij-wetsvoorstel-accountantsberoep

Eumedion heeft ernstige bedenkingen bij de door de Tweede Kamer aangebrachte amenderingen op het wetsvoorstel betreffende het accountantsberoep. Eumedion heeft vooral kritiek op de voorgestelde verplichte periodieke roulatie van accountantskantoren en op het voorgestelde verbod van het aanbieden van commerciële diensten aan een onderneming door het accountantskantoor dat de jaarrekening van deze onderneming controleert. Dit blijkt uit het vandaag naar de Eerste Kamer verzonden Eumedion-commentaar op het wetsvoorstel betreffende het accountantsberoep

Mon, 14 May 2012 17:23:46 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-ernstige-bedenkingen-bij-wetsvoorstel-accountantsberoep
Eumedion steunt voorgenomen verbod op beleggingen in clustermunitie-ondernemingen https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion/eumedion-steunt-verbod-op-beleggingen-in-clustermunitie-ondernemingen

Eumedion steunt het voorgestelde verbod op investeringen in ondernemingen die clustermunitie produceren, verkopen of distribueren. Wel dient het voorgestelde verbod op onderdelen duidelijker en meer concreet te worden vormgegeven. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op het voorontwerp van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 waarin de betreffende verbodsbepaling is opgenomen. 

Fri, 11 May 2012 14:55:20 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion/eumedion-steunt-verbod-op-beleggingen-in-clustermunitie-ondernemingen
Eumedion suggereert betere rechtsbescherming voor aandeelhouders in gehele EU https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion/eumedion

Aandeelhouders van alle Europese beursgenoteerde ondernemingen moeten op een relatief eenvoudige en efficiënte wijze toegang tot de rechter krijgen, teneinde hun belangen beter te kunnen beschermen. Een geharmoniseerd kader voor het verhalen van eventuele schade door aandeelhouders als gevolg van schendingen van het ondernemingsrecht is daarvoor wenselijk. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op de online-consultatie van de Europese Commissie over de toekomst van het Europese vennootschapsrecht.

Thu, 03 May 2012 15:32:20 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion/eumedion
Eumedion Nieuwsbrief van april 2012 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion

De april-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 27 Apr 2012 17:35:49 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion
Eumedion wil in Europese wetgeving duidelijker onderscheid tussen 'high frequency trading' en computergestuurde handel https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-wil-in-europese-wetgeving-duidelijker-onderscheid-tussen-high-frequency-trading-en-computerhandel

Eumedion wil in de komende Europese wetgeving over markten in financiële instrumenten (‘MiFID II en MiFIR’) dat high frequency trading (HFT) duidelijk wordt onderscheiden van geautomatiseerde handel. Eumedion is er voorstander van om HFT te reguleren, maar wil niet dat aan geautomatiseerde handel regels worden opgelegd. Dit schrijft Eumedion in een vandaag verzonden brief aan het Europees Parlement, waarin zij suggesties doet voor mogelijke amendementen t.a.v. MiFID II en MiFIR. 

Mon, 16 Apr 2012 17:25:20 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-wil-in-europese-wetgeving-duidelijker-onderscheid-tussen-high-frequency-trading-en-computerhandel
Eumedion houdt vraagtekens bij wettelijke afroming optie- en aandelenwinsten bij overnames https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-nog-veel-vragen-bij-wettelijke-afroming-optie-en-aandelenwinsten-bij-overnames

Eumedion houdt twijfels of de voorgestelde wettelijke bepaling om elk financieel gewin van een bestuurder bij de overname of fusie van ‘zijn’ onderneming af te romen. De voorgestelde bepaling is mogelijk nog steeds strijdig met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit schrijft Eumedion in een vandaag verzonden brief aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer debatteert op 23 april a.s. over de voorgestelde 'afroomregeling'.

Wed, 04 Apr 2012 10:34:29 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-nog-veel-vragen-bij-wettelijke-afroming-optie-en-aandelenwinsten-bij-overnames
Eumedion Nieuwsbrief van maart 2012 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-maart-2012

De maart-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 30 Mar 2012 17:10:26 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-maart-2012
Eumedion Scriptieprijs 2012 van start https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-scriptieprijs-2012-van-start

Eumedion zal in 2012 voor het vijfde achtereenvolgende jaar een prijs van 2500 euro uitloven voor de schrijver/schrijfster van de beste afstudeerscriptie die goed  ondernemingsbestuur en/of duurzaamheid als hoofdonderwerp heeft. Met de scriptieprijs wil Eumedion het onderzoek naar aspecten van goed ondernemingsbestuur en duurzaamheid stimuleren.

Mon, 26 Mar 2012 20:30:12 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-scriptieprijs-2012-van-start
Rogier Krens (Syntrus Achmea) nieuw bestuurslid Eumedion https://eumedion.nl/nl/nieuws/rogier-krens-syntrus-achmea-nieuw-bestuurslid-eumedion

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft vandaag de heer Rogier Krens (directeur Vermogensbeheer bij Syntrus Achmea) voor een periode van twee jaar benoemd tot lid van het Algemeen bestuur van Eumedion. Tijdens dezelfe vergadering werd de heer Ben Kramer (directeur F&C Netherlands) voor een tweede periode van twee jaar benoemd als bestuurslid van Eumedion.

Thu, 22 Mar 2012 11:16:11 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/rogier-krens-syntrus-achmea-nieuw-bestuurslid-eumedion
Eumedion verwelkomt DELA en NLFI als nieuwe deelnemers https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-dela-en-nlfi-als-nieuwe-deelnemers

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft tijdens zijn vandaag gehouden vergadering verzekeraar DELA toegelaten als gewone deelnemer van Eumedion en NL Financial Investments (NLFI) als geassocieerde deelnemer.

Thu, 22 Mar 2012 10:59:57 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-dela-en-nlfi-als-nieuwe-deelnemers
Eumedion pleit voor meer consistentie tussen short selling veordening en Transparantierichtlijn https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-pleit-voor-meer-consistentie-tussen-short-selling-veordening-en-transparantierichtlijn

Eumedion pleit voor meer consistentie in de definitie van ‘aandelenbelang’ in de short selling verordening en de Transparantierichtlijn. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op de consultatie van de Europese toezichthouder op de effectenmarkten, ESMA, over enkele uitvoeringsmaatregelen inzake de verordening short selling.

Fri, 09 Mar 2012 14:42:02 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-pleit-voor-meer-consistentie-tussen-short-selling-veordening-en-transparantierichtlijn
Eumedion houdt vraagtekens bij sommige bepalingen wetsvoorstel Interventiewet https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-houdt-vraagtekens-bij-sommige-bepalingen-wetsvoorstel-interventiewet

Eumedion houdt vraagtekens bij sommige onderdelen van het wetsvoorstel betreffende bijzondere maatregelen voor financiële ondernemingen (‘Interventiewet’). Zo houdt Eumedion een voorkeur voor een Europeesrechtelijk crisisraamwerk boven een nationale aanpak. Daarnaast houdt Eumedion twijfels bij de rechtsbescherming van o.a. aandeelhouders. Dit blijkt uit het commentaar op het wetsvoorstel dat Eumedion vandaag naar de Eerste Kamer heeft gestuurd. 

Fri, 09 Mar 2012 14:37:28 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-houdt-vraagtekens-bij-sommige-bepalingen-wetsvoorstel-interventiewet
Eumedion houdt bezwaren tegen wetsvoorstel bonusverbod staatsgesteunde banken https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-houdt-bezwaren-tegen-wetsvoorstel-bonusverbod-staatsgesteunde-banken

Eumedion houdt moeite met de wettelijke mogelijkheid voor raden van commissarissen van staatsgesteunde financiële instellingen om de vaste salarissen van de bestuurders dit jaar met 20 procent te verhogen. Dit blijkt uit het commentaar op het betreffende wetsvoorstel dat Eumedion vandaag naar de Eerste Kamer heeft gestuurd. 

Mon, 05 Mar 2012 15:30:06 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-houdt-bezwaren-tegen-wetsvoorstel-bonusverbod-staatsgesteunde-banken
Eumedion Nieuwsbrief van februari 2012 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-februari-2012

De februari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Wed, 29 Feb 2012 19:48:48 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-februari-2012
Eumedion verwelkomt voorgestelde wijzigingen in Wet collectieve afwikkeling massaschade https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-verwelkomt-voorgestelde-wijzigingen-in-wet-collectieve-afwikkeling-massaschade

Eumedion kan de meeste onderdelen van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade (Wcam) steunen. Dit blijkt uit het commentaar op het wetsvoorstel dat Eumedion vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Mon, 27 Feb 2012 16:58:50 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-verwelkomt-voorgestelde-wijzigingen-in-wet-collectieve-afwikkeling-massaschade
Eumedion steunt ESMA's pleidooi voor een meer uniforme uitleg van het begrip 'materialiteit' https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-steunt-esma-s-pleidooi-voor-meer-uniforme-uitleg-van-het-begrip-materialiteit

Eumedion steunt het pleidooi van de Europese toezichthouder op de effectenmarkten, ESMA, om te komen tot een uniforme uitleg van het begrip ‘materialiteit’ in relatie tot de jaarrekening door ondernemingen, accountants en beleggers. Wel is het de vraag of ESMA bij het opstellen van guidance bij dit begrip een leidende rol moet spelen. Eumedion ziet hier eerder een taak weggelegd voor een internationale organisatie als de  International Federation of Accountants (IFAC). Dit stelt Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op ESMA’s consultatiedocument over het begrip ‘materialiteit’.

Tue, 21 Feb 2012 17:51:25 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-steunt-esma-s-pleidooi-voor-meer-uniforme-uitleg-van-het-begrip-materialiteit
Eumedion voorstander van uitbreiding toepassingsbereik toelichtende accountantsparagraaf https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-voorstander-van-uitbreiding-toepassingsbereik-toelichtende-accountantsparagraaf

Eumedion zou graag zien dat de externe accountant vaker en op meer terreinen een toelichtende paragraaf in zijn controleverklaring opneemt. Dit blijkt uit het vandaag verzonden Eumedion-commentaar op de consultatie van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) betreffende nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring. 

Mon, 20 Feb 2012 13:54:36 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-voorstander-van-uitbreiding-toepassingsbereik-toelichtende-accountantsparagraaf
Eumedion voorstander van opname 'financiele stabiliteit-criterium' bij toetsing bankovernames https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-voorstander-van-opname-financiele-stabiliteit-criterium-bij-toetsing-bankovernames

De prudentieel toezichthouder op banken moet in de toekomst expliciet de mogelijkheid hebben om bankovernames en –fusies op het criterium ‘financiële stabiliteit’ te toetsen. Hiervoor pleit Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op de consultatie van de Europese Commissie over de toepassing van de in 2007 vastgestelde richtlijn over overnames en gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector (ook wel bekend als de Antonveneta-richtlijn). 

Fri, 10 Feb 2012 11:09:31 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-voorstander-van-opname-financiele-stabiliteit-criterium-bij-toetsing-bankovernames
Eumedion steunt nieuwe BIS-principes over internal audit van banken https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-nieuwe-bis-principes-over-interal-audit

Eumedion steunt de door de Bank Internationale Betalingen (BIS) ontwikkelde principes voor de internal auditfunctie voor banken. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het in december 2011 gepubliceerde BIS-consultatiedocument over dit onderwerp.

Fri, 03 Feb 2012 11:01:26 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-nieuwe-bis-principes-over-interal-audit
Eumedion Nieuwsbrief van januari 2012 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-januari-2012

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Tue, 31 Jan 2012 15:34:37 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-januari-2012
Eumedion voor verbod op aanbieden niet-auditgerelateerde diensten door controlerend accountantskantoor https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-voor-verbod-op-aanbieden-niet-auditgerelateerde-diensten-door-controlerend-accountantskantoor

Eumedion is voorstander van een verbod voor een accountantskantoor om niet-controlegerelateerde diensten aan te bieden aan de onderneming waarvan dat kantoor de jaarrekening controleert. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het consultatiedocument ‘accountancy’ van het ministerie van Financiën. 

Tue, 31 Jan 2012 14:58:59 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-voor-verbod-op-aanbieden-niet-auditgerelateerde-diensten-door-controlerend-accountantskantoor
Dringende oproep aan Tweede Kamer om strategiemelding te schrappen https://eumedion.nl/nl/nieuws/belangenorganisaties-waarschuwen-voor-grote-economische-schade-door-belasting-op-financiele-transacties/dringende-oproep-aan-tweede-kamer-om-strategiemelding-te-schrappen

De voorgenomen verplichting om grootaandeelhouders van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen te verplichten om te melden of zij al dan niet bezwaar hebben tegen de strategie van de betreffende onderneming moet worden geschrapt. Eumedion, Vereniging VNO-NCW en de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) hebben vandaag middels een brief een dringend beroep op de Tweede Kamer gedaan om de betreffende bepaling uit het wetsvoorstel ‘Frijns’ te halen. 

Thu, 12 Jan 2012 13:54:15 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/belangenorganisaties-waarschuwen-voor-grote-economische-schade-door-belasting-op-financiele-transacties/dringende-oproep-aan-tweede-kamer-om-strategiemelding-te-schrappen
Belangenorganisaties waarschuwen voor grote economische schade door belasting op financiële transacties https://eumedion.nl/nl/nieuws/belangenorganisaties-waarschuwen-voor-grote-economische-schade-door-belasting-op-financiele-transacties

Nederlandse institutionele beleggers zullen als gevolg van de voorgestelde belasting op financiële transacties (FTT) jaarlijks tussen de 2,5 en 4,1 miljard euro schade lijden. Voor een individuele consument die voor zijn pensioen spaart (via pensioenfondsen, verzekeraars of beleggingsfondsen) kan dit betekenen dat 5 tot 10 procent van zijn eindkapitaal wordt afgeroomd door de FTT. Dit schrijven Eumedion, de Pensioenfederatie, Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) en het Verbond van Verzekeraars in een gezamenlijke brief die vandaag naar minister De Jager (Financiën) is gezonden. 

Wed, 11 Jan 2012 20:43:03 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/belangenorganisaties-waarschuwen-voor-grote-economische-schade-door-belasting-op-financiele-transacties
Eumedion wil accountantsrapport bij winstverwachting in prospectus behouden https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-accountantsrapport-bij-winstverwachting-in-prospectus-behouden

Ondernemingen die naar de beurs gaan of nieuwe aandelen uitgeven moeten verplicht blijven in het prospectus de verwachtingen over de winstontwikkeling op te nemen en hierover assurance te vragen van een accountant. Eumedion steunt derhalve het conceptadvies van de Europese toezichthouder op de effectenmarkten, ESMA, aan de Europese Commissie over een aantal bepalingen uit de Prospectusverordening. Eumedion heeft ESMA dit vandaag per brief laten weten. 

Fri, 06 Jan 2012 14:57:39 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-accountantsrapport-bij-winstverwachting-in-prospectus-behouden
Eumedion wil meer inhoudelijke eisen aan het jaarverslag https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-wil-meer-inhoudelijke-eisen-aan-het-jaarverslag

Eumedion vindt dat aan het jaarverslag meer inhoudelijke eisen moeten worden gesteld dan nu het geval is. Ondernemingen zouden meer moeten rapporteren over de strategie en de doelstellingen, de risico’s en prestatiemaatstaven en –indicatoren. Eumedion zou dergelijke verplichtingen graag opgenomen zien in de nieuwe Europese jaarrekeningrichtlijn, waarover momenteel in Brussel wordt onderhandeld. Eumedion heeft hierover vandaag een brief naar het ministerie van Veiligheid en Justitie gestuurd. 

Tue, 03 Jan 2012 15:43:39 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-wil-meer-inhoudelijke-eisen-aan-het-jaarverslag
Eumedion en VEUO uiten zorgen over positie en toekomst van Euronext Amsterdam https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-en-veuo-uiten-zorgen-over-positie-en-toekomst-van-euronext-amsterdam

Eumedion en de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) maken zich grote zorgen over de positie en toekomst van Euronext Amsterdam. De dreigende verkoop van de Amsterdamse Optiebeurs als onderdeel van de fusie tussen NYSE Euronext en Deutsche Börse, zal Euronext Amsterdam niet alleen minder aantrekkelijk maken voor ondernemingen die een beursnotering hebben of willen verkrijgen, maar zal er ook toe leiden dat de investeringsmogelijkheden afnemen en dat Nederlandse beleggers een thuismarkt gaan ontberen. Dit schrijven Eumedion en de VEUO in een gezamenlijke brief die vandaag naar minister De Jager (Financiën) is gestuurd. 

Mon, 02 Jan 2012 21:36:20 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-en-veuo-uiten-zorgen-over-positie-en-toekomst-van-euronext-amsterdam
Wet uitbreiding meldingsplicht substantiële aandelenbelangen in werking getreden https://eumedion.nl/nl/nieuws/wet-uitbreiding-meldingsplicht-substantiele-aandelenbelangen-in-werking-getreden

Op 1 januari 2012 is de Wet ter introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash-settled financiële instrumenten, zoals contracts for difference, total return equity swaps en schrijvers van putopties, in werking getreden. Tegelijkertijd is ook de beleidsregel van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes gaan gelden. Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen in de meldingsregeling voor de Eumedion-deelnemers en andere institutionele beleggers op een rijtje gezet.

Mon, 02 Jan 2012 12:17:26 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/wet-uitbreiding-meldingsplicht-substantiele-aandelenbelangen-in-werking-getreden
Eumedion Nieuwsbrief van december 2011 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-december-2011

De december-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Fri, 23 Dec 2011 17:30:48 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-december-2011
Eumedion publiceert position paper over invoering one-tier bestuursstructuur https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-position-paper-over-invoering-one-tier-bestuursstructuur

Eumedion vindt een overgang op een one-tier bestuursstructuur vooral op zijn plaats bij ondernemingen in een sterk dynamische markt, zoals sommige technologiebedrijven, bij ondernemingen die erg complex zijn en/of ook een maatschappelijke functie hebben (teneinde in crisissituaties snel te kunnen handelen), zoals banken, en bij ondernemingen die naar de beurs worden gebracht en waarbij de grootaandeelhouder ook nauw betrokken is bij het bestuur en/of raad van commissarissen (familievennootschap). Dit staat in een vandaag gepubliceerd position paper van Eumedion over de invoering van de one-tier bestuursstructuur.

Thu, 22 Dec 2011 11:56:15 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-publiceert-position-paper-over-invoering-one-tier-bestuursstructuur
Eumedion stelt randvoorwaarden voor opname duurzaamheidsmaatstaven in beloningsbeleid https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-stelt-randvoorwaarden-voor-opname-duurzaamheidsmaatstaven-in-beloningsbeleid

Indien een beursgenoteerde onderneming kiest voor variabele beloningselementen die mede zijn gebaseerd op milieu- en sociale doelstellingen, dan dienen deze doelstellingen – net als financiële prestatiedoelstellingen – helder, duidelijk kwantificeerbaar, tijdsgerelateerd en uitdagend te zijn. De doelstellingen moeten bovendien een directe relatie hebben met de strategie en de dagelijkse gang van zaken van de onderneming en haar operationele risico’s en dienen zij gericht te zijn op het behalen van langetermijndoelstellingen. De doelstellingen moeten meetbaar en transparant zijn en terug te leiden zijn op de prestaties. Deze aanbeveling heeft Eumedion op 19 december jl. toegevoegd aan de eind 2009 vastgestelde en gepubliceerde Eumedion-uitgangspunten voor een verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. 

Wed, 21 Dec 2011 09:52:01 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-stelt-randvoorwaarden-voor-opname-duurzaamheidsmaatstaven-in-beloningsbeleid
Eumedion beleidsplan 2012 vastgesteld https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-beleidsplan-2012-vastgesteld

De Eumedion Vergadering van Deelnemers heeft gisteren het Eumedion beleidsplan 2012 vastgesteld. Het beleidsplan geeft een overzicht van de vele activtieiten en werkzaamheden van Eumedion in het komende jaar. 

Tue, 20 Dec 2011 15:43:40 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-beleidsplan-2012-vastgesteld
Sanne Rosendaal wint Eumedion Scriptieprijs 2011 https://eumedion.nl/nl/nieuws/sanne-rosendaal-wint-eumedion-scriptieprijs-2011

Sanne Rosendaal heeft de vierde editie van de Eumedion Scriptieprijs gewonnen met haar scriptie 'Sustainability targets in executive remuneration; An analysis of the contribution of sustainability targets in executive remuneration to sustainable development’. Dit heeft de jury van de scriptieprijs, bestaande uit dr. Frank Jan de Graaf (Universiteit van Amsterdam), dr. Karen Maas (Erasmus Universiteit Rotterdam), prof. mr. Marco Nieuwe Weme (Radboud Universiteit Nijmegen) en prof. mr. Geert Raaijmakers (Vrije Universiteit), vandaag tijdens de Vergadering van Deelnemers van Eumedion bekend gemaakt.

 

Mon, 19 Dec 2011 21:11:31 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/sanne-rosendaal-wint-eumedion-scriptieprijs-2011
Claudia Kruse nieuw bestuurslid van Eumedion https://eumedion.nl/nl/nieuws/claudia-kruse-nieuw-bestuurslid-van-eumedion

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft tijdens zijn vergadering vandaag mevrouw Claudia Kruse voor een periode van twee jaar benoemd tot lid van het Algemeen bestuur van Eumedion. Claudia Kruse is sinds april 2009 werkzaam bij APG Asset Management en is sinds februari 2011 hoofd duurzaamheid en corporate governance bij deze organisatie. Claudia Kruse heeft eerder voor F&C en JP Morgan gewerkt.

Mon, 19 Dec 2011 20:50:45 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/claudia-kruse-nieuw-bestuurslid-van-eumedion
Eumedion steunt voorstellen van Europese Commissie tegen high frequency trading https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-steunt-voorstellen-van-europese-commissie-tegen-high-frequency-trading

Eumedion steunt het voorstel van de Europese Commissie om high frequency traders te reguleren. Eumedion onderkent dat aan high frequency trading (HFT) voordelen zijn verbonden, zoals een potentieel hogere liquiditeit en kleinere ‘spreads’, maar er zijn ook wel degelijk risico’s. Te denken valt aan het risico op overbelaste handelssystemen vanwege de grote handelsvolumes, foutieve automatische HFT-orders die tot ‘onverklaarbare’ volatiliteit en koersbewegingen kunnen leiden en aan bepaalde manipulatieve gedragingen. Eumedion vindt wel dat de Europese Commissie duidelijker onderscheid moet aanbrengen tussen HFT en andere vormen van algoritmische handel. De regulering moet zich richten op HFT (gekenmerkt door een hoog handelsvolume en korte holdingperiodes) en niet op andere vormen van geautomatiseerde handel. Dit schrijft Eumedion in een brief aan minister De Jager (Financiën) van 16 december jl. waarin zij reageert op de Commissievoorstellen voor een richtlijn en een verordening voor markten in financiële instrumenten (‘MiFID II’ en ‘MiFIR’). 

Fri, 16 Dec 2011 13:00:26 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-steunt-voorstellen-van-europese-commissie-tegen-high-frequency-trading
Eumedion steunt op hoofdlijnen AFM-beleidsregel meldingssystematiek cash-settled financiële instrumenten https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-op-hoofdlijnen-afm-beleidsregel-meldings-systematiek-cfd-s

Eumedion steunt op het hoofdlijnen de op 1 december jl. gepubliceerde conceptbeleidsregel van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de meldingssystematiek van bepaalde cash-settled financiële instrumenten, zoals cash-settled equity swaps. Dit blijkt uit de vandaag verzonden reactie van Eumedion op de AFM-conceptbeleidsregel

Thu, 15 Dec 2011 12:53:41 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-op-hoofdlijnen-afm-beleidsregel-meldings-systematiek-cfd-s
Eumedion: accountant moet controleopdracht teruggeven als bestuur weigert accountant tot AVA toe te laten https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-accountant-moet-controleopdracht-teruggeven-als-bestuur-weigert-accountant-tot-ava-toe-te-laten

De accountant moet overwegen zijn controleopdracht terug te geven als het bestuur en de raad van commissarissen (RvC) van een beursgenoteerde onderneming weigeren de accountant tot de aandeelhoudersvergadering (AVA) toe te laten en van dit feit melding maken in zijn controleverklaring. Dit voorstel doet Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op de concept praktijkhandleiding van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over het optreden van de accountant in de AVA.

Thu, 15 Dec 2011 12:45:34 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-accountant-moet-controleopdracht-teruggeven-als-bestuur-weigert-accountant-tot-ava-toe-te-laten
Eumedion acht helderheid gewenst over rol van accountant bij geïntegreerde verslaglegging https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-acht-helderheid-gewenst-over-rol-van-accountant-bij-geintegreerde-verslaglegging

De International  Integrated Reporting Council  (IIRC) heeft met haar eerste raamwerk voor geïntegreerde verslaggeving een goede aftrap gegeven voor de praktische uitwerking van een internationale standaard voor een jaarverslag waarin de financiële en niet-financiële prestaties in samenhang worden gerapporteerd. Eumedion is positief over de richting die de IIRC opgaat met haar voorstellen om het jaarverslag ook vooruit te kijken en doelen op milieu-, sociaal en governance (ESG) gebied te stellen. Daar staat tegenover dat de IIRC nauwelijks ingaat op de rol die de accountant moet hebben in de controle van het jaarverslag. Daarnaast is er onduidelijkheid over de plaats van de jaarrekening. Dat schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op de IIRC-consultatie over een ‘integrated reporting framework’.

Tue, 13 Dec 2011 16:03:53 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-acht-helderheid-gewenst-over-rol-van-accountant-bij-geintegreerde-verslaglegging
Eumedion heeft gemengde gevoelens over rapport Commissie Streppel https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-gemengde-gevoelens-over-rapport-commissie-streppel

Eumedion heeft gemengde gevoelens over het derde rapport van de Commissie Streppel over de naleving van de Nederlandse corporate governance code. Positief is dat de Commissie obligate vormen van uitleg als niet-naleving beschouwt. Toch kan de Commissie wel wat doortastender optreden bij het aanspreken van individuele ondernemingen op gebleken niet-naleving van de code. Uit eigen onderzoek blijkt namelijk dat ondernemingen menigmaal niet alle afwijkingen in hun jaarverslag vermelden. Dit stelt Eumedion in een persbericht als reactie op het vandaag gepubliceerde monitoring rapport van de Commissie Streppel.
 

Fri, 09 Dec 2011 07:24:00 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-gemengde-gevoelens-over-rapport-commissie-streppel
Eumedion verwerpt wettelijke mogelijkheid om bestuurderssalarissen staatsgesteunde financiële instellingen in 2012 met 20% te laten stijgen https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-verwerpt-wettelijke-mogelijkheid-om-bestuurderssalarissen-staatsgesteunde-banken-in-2012-met-20-te-laten-stijgen

Eumedion verwerpt de wettelijke mogelijkheid om de vaste beloning van bestuurders van staatsgesteunde financiële instellingen met 20 procent te laten stijgen ter compensatie van het wettelijke bonusverbod. Dit schrijft Eumedion in een vandaag aan de Tweede Kamer verzonden brief. Met de brief reageert Eumedion op het wetsvoorstel ter introductie van een bonusverbod voor staatsgesteunde financiële instellingen. 

Tue, 06 Dec 2011 16:12:30 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-verwerpt-wettelijke-mogelijkheid-om-bestuurderssalarissen-staatsgesteunde-banken-in-2012-met-20-te-laten-stijgen
Belangenorganisaties achten wijzigingen in voorgestelde Interventiewet wenselijk https://eumedion.nl/nl/nieuws/belangenorganisaties-achten-wijzigingen-in-voorgestelde-interventiewet-wenselijk

Het is goed dat De Nederlandsche Bank (DNB) een grotere bevoegdheid krijgt om adequaat, snel en effectief te kunnen ingrijpen als een bank of verzekeraar in grote financiële problemen komt. De belastingbetaler en de klant mogen hierdoor zo min mogelijk worden geraakt. Wel moet de rechtszekerheid en de bescherming van banken, verzekeraars en aandeelhouders goed zijn geregeld. Het recentelijk bij de Tweede Kamer ingediende voorstel voor een Interventiewet kan op deze punten nog worden verbeterd. Dat stellen Eumedion, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbod van Verzekeraars, de VEB en de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) in een vandaag verzonden gezamenlijke brief  aan de Tweede Kamer.

Thu, 01 Dec 2011 15:27:51 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/belangenorganisaties-achten-wijzigingen-in-voorgestelde-interventiewet-wenselijk
Eumedion steunt in grote lijnen het voorstel voor de verordening over marktmisbruik https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-steunt-in-grote-lijnen-het-voorstel-voor-de-verordening-over-marktmisbruik

Eumedion steunt op hoofdlijnen het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening over marktmisbruik. Dit betreft in het bijzonder de verruiming van de werkingssfeer van het marktmisbruikregime naar ‘multilateral trading facilities’ (MTF’s) en (andere) ‘organised trading facilities’ (OTF’s), het expliciet aanmerken van bepaalde vormen van high frequency trading tot marktmanipulatie en het verbieden van pogingen tot marktmanipulatie. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag aan minister De Jager (Financiën) verzonden brief waarin Eumedion’s commentaar op het Commissievoorstel is opgenomen. 

Thu, 01 Dec 2011 14:45:10 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-steunt-in-grote-lijnen-het-voorstel-voor-de-verordening-over-marktmisbruik
Eumedion heeft gemengde gevoelens bij voorstellen van Europese Commissie over accountantscontrole https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-gemengde-gevoelens-bij-voorstellen-van-europese-commissie-over-accountantscontrole

Eumedion heeft gemengde gevoelens bij de vandaag door de Europese Commissie gepubliceerde voorstellen (aanpassing van een bestaande richtlijn en een voorstel voor een verordening) over de accountantscontrole van beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion verwelkomt de voorstellen om de controleverklaring meer betekenisvol te maken en onderschrijft ook een aantal voorstellen om de onafhankelijkheid van de controlerend accountant te borgen. Op een aantal wezenlijke punten schiet de Europese Commissie naar de mening van Eumedion echter door.

Wed, 30 Nov 2011 16:56:17 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-heeft-gemengde-gevoelens-bij-voorstellen-van-europese-commissie-over-accountantscontrole
Eumedion Nieuwsbrief van november 2011 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-november-2011

De november-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Wed, 30 Nov 2011 16:41:59 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-november-2011
Eumedion moedigt IASB aan door te gaan met huidige en nieuwe verslaggevingsprojecten https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-moedigt-iasb-aan-om-door-te-gaan-met-huidige-en-nieuwe-projecten

Eumedion vindt dat de International Accounting Standards Board (IASB) de lopende trajecten ter wijziging van de verslaggevingsstandaarden (waaronder leasing en hedge accounting) met voortvarendheid afrondt en snel begint met de voorgestelde wijziging van IFRS 8. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op de consultatie van de IASB over zijn agenda 2012-2015. 

Tue, 29 Nov 2011 15:59:10 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-moedigt-iasb-aan-om-door-te-gaan-met-huidige-en-nieuwe-projecten
Eumedion kritisch op wetsvoorstel beperking aansprakelijkheid DNB en AFM https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-kritisch-op-wetsvoorstel-beperking-aansprakelijkheid-dnb-en-afm

De huidige zorgvuldigheidsnorm voor aansprakelijkheid bieden de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlansche Bank (DNB) voldoende ruimte om effectief toezicht uit te oefenen. Dit schrijft Eumedion in een vandaag gezonden brief aan de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. De brief is een reactie op het onlangs bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel om de aansprakelijkheid van beide financiële toezichthouders wettelijk te beperken.

Thu, 24 Nov 2011 13:04:47 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-eumedion-kritisch-op-wetsvoorstel-beperking-aansprakelijkheid-dnb-en-afm
Eumedion informeert Brits ministerie over ervaringen met bindende AVA-stem over beloningsbeleid https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-informeert-brits-ministerie-over-ervaringen-met-bindende-ava-stem-over-beloningsbeleid

De introductie van het recht voor de AVA om het beloningsbeleid van het bestuur vast te stellen heeft in Nederland geleid tot meer dialoog tussen ondernemingen en aandeelhouders over het beloningsbeleid. Ook is de samenstelling van de beloning van bestuurders veranderd: meer variabel en meer gericht op het realiseren van lange termijndoelstellingen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat er een samenhang is tussen de totale beloning en de ondernemingsprestaties. Dat schrijft Eumedion in een vandaag aan het Britse ministerie van Economische Zaken verzonden brief als reactie op het discussiepaper van dit ministerie over bestuurdersbeloningen. 

Tue, 22 Nov 2011 21:35:39 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-informeert-brits-ministerie-over-ervaringen-met-bindende-ava-stem-over-beloningsbeleid
Eumedion wenst maatregelen tegen 'empty voting' https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wenst-maatregelen-tegen-empty-voting

Wanneer een aandeelhouder gebruik maakt van het agenderingsrecht moet hij zijn gehele positie (zowel zijn juridische als economische positie) openbaar maken. Significante brutoshortposities zouden, in parallel met significante longposities, bij de toezichthouder gemeld moeten worden en openbaar worden gemaakt. Administratiekantoren en Stichtingen Continuïteit zouden in AVA’s zich van stemming moeten onthouden bij die onderwerpen die niet cruciaal zijn voor de continuïteit van de onderneming. Dit zijn de maatregelen die Eumedion voorstelt om de nadelige effecten van ‘empty voting’ aan te pakken. De maatregelen zijn opgenomen in een vandaag verzonden reactie op de ESMA ‘Call for evidence’ inzake ‘empty voting’.

Mon, 21 Nov 2011 16:52:44 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wenst-maatregelen-tegen-empty-voting
Eumedion keert zich tegen belasting op financiële transacties https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-keert-zich-tegen-belasting-op-financiele-transacties

Eumedion verwerpt het voorstel van de Europese Commissie om transacties in alle soorten financiële instrumenten en derivaten te belasten. Dit schrijft Eumedion in een vandaag aan minister De Jager verzonden brief

Klik hier voor de Engelstalige versie van de brief.

Thu, 17 Nov 2011 15:51:01 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-keert-zich-tegen-belasting-op-financiele-transacties
Eumedion wenst maximumharmonisatie van meldingsdrempels in Transparantierichtlijn https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wenst-maximumharmonisatie-van-meldingsdrempels-in-transparantierichtlijn

De drempels voor het melden van substantiële aandelenbelangen in de Europese Unie (EU) moeten volledig worden geharmoniseerd. Daarnaast moet de Europese toezichthouder op de effectenmarkten, ESMA, een rol krijgen om binnen de EU een uniforme interpretatie te krijgen van het begrip ‘acting in concert’. Deze punten dienen volgens een brief van Eumedion van vandaag aan minister De Jager (Financiën) te worden opgenomen in het in oktober door de Europese Commissie gepubliceerde voorstel tot aanpassing van de Transparantierichtlijn.

Thu, 17 Nov 2011 11:53:42 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wenst-maximumharmonisatie-van-meldingsdrempels-in-transparantierichtlijn
Marleen Janssen Groesbeek 17 plaatsen gestegen in 'De duurzame 100' https://eumedion.nl/nl/nieuws/-marleen-janssen-groesbeek-17-plaatsen-gestegen-in-de-duurzame-100

Marleen Janssen Groesbeek, beleidsmedewerker duurzaamheid bij Eumedion, is dit jaar 17 plaatsen gestegen in de ‘top 100’ van de meest invloedrijke Nederlanders op het gebied van duurzaamheid. Dit blijkt uit de door dagblad Trouw opgestelde lijst ‘De duurzame 100’, waarvan de 2011-ranglijst afgelopen weekend is gepubliceerd.

Tue, 08 Nov 2011 09:11:45 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/-marleen-janssen-groesbeek-17-plaatsen-gestegen-in-de-duurzame-100
Eumedion verwelkomt aanname wetsvoorstel tegen 'hidden ownership' https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-aanname-wetsvoorstel-tegen-hidden-ownership

Eumedion is verheugd dat de Tweede Kamer vanmiddag met algemene stemmen het wetsvoorstel ter uitbreiding van de meldingsplicht voor substantiële aandelenbelangen naar o.a. cash settled equity swaps en cash settled opties heeft aangenomen. Partijen kunnen hun belangen in beursgenoteerde ondernemingen voortaan niet meer versluieren door gebruik te maken van bepaalde derivaten; "hidden ownersip" wordt transparant gemaakt. Bovendien kunnen ondernemingen niet meer relatief goedkoop van de beurs worden gehaald. Eumedion had zich in een in 2008 uitgebracht position paper hard gemaakt voor het wetsvoorstel.

Tue, 01 Nov 2011 15:31:36 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-verwelkomt-aanname-wetsvoorstel-tegen-hidden-ownership
Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2011 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-oktober-2011

De oktober-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance ontwikkelingen in binnen- en buitenland.
 

Mon, 31 Oct 2011 14:52:11 +0100 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-oktober-2011
Eumedion steunt NBA-voorstellen over code accountants en verbod op belonen van commerciële prikkels https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-nba-voorstellen-over-code-accountants-en-verbod-op-belonen-van-commerciele-prikkels

Eumedion steunt het initiatief van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) om een Code voor accountantsorganisaties op te stellen en om een verbod in te voeren op het belonen van commerciële prikkels bij wettelijke controleopdrachten. Dit blijkt uit het commentaar van Eumedion op beide voorstellen dat vandaag naar de NBA is gestuurd.

Fri, 21 Oct 2011 09:31:38 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-nba-voorstellen-over-code-accountants-en-verbod-op-belonen-van-commerciele-prikkels
Eumedion positief-kritisch over kabinetsvisie accountancy en toezicht financiële verslaggeving https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-positief-kritisch-over-kabinetsvisie-accountancy-en-toezicht-financiele-verslaggeving

Eumedion toont zich positief-kritisch over de in september 2011 gepresenteerde kabinetsvisie inzake accountancy en toezicht financiële verslaggeving. Eumedion steunt in hoofdlijnen de kabinetsvoorstellen betreffende de rol van accountants, maar heeft twijfels of de voorgestelde maatregelen om het toezicht op financiële verslaggeving te verbeteren voldoende effectief zijn. Dit schrijft Eumedion in een vandaag verzonden brief aan de Tweede Kamer. Het commentaar van Eumedion ligt in het verlengde van een eerder verzonden commentaar op de initatiefnota van PvdA-Kamerlid Plasterk over de accountancy na de crisis.

Thu, 20 Oct 2011 13:59:44 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-positief-kritisch-over-kabinetsvisie-accountancy-en-toezicht-financiele-verslaggeving
Eumedion Speerpuntenbrief 2012: meer informatie over risico's en benoeming externe accountant https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-speerpuntenbrief-2012-meer-informatie-over-risico-s-en-benoeming-externe-accountant

Eumedion vraagt de beursgenoteerde ondernemingen in het jaarverslag over boekjaar 2011 meer inzicht te geven in de verwachtingen van ondernemingen t.a.v. de toekomstige ontwikkelingen en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Ook vindt Eumedion dat de toelichting op een voordracht voor de benoeming of herbenoeming van de externe accountant “meer betekenisvol” moet worden. Dat blijkt uit de Eumedion Speerpuntenbrief 2012 die recentelijk naar de 75 grootste Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen is gestuurd.  

Mon, 17 Oct 2011 09:16:36 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-speerpuntenbrief-2012-meer-informatie-over-risico-s-en-benoeming-externe-accountant
Eumedion steunt in grote lijnen voorstel tot aanpassing enquêterecht https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-in-grote-lijnen-voorstel-tot-aanpassing-enqueterecht

Eumedion kan de meeste onderdelen van het wetsvoorstel ter aanpassing van het enquêterecht steunen. Dit blijkt uit het Eumedion-commentaar op het wetsvoorstel dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.  

Fri, 14 Oct 2011 17:10:15 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-steunt-in-grote-lijnen-voorstel-tot-aanpassing-enqueterecht
Eumedion wil in nieuwe bankenrichtlijn meer aandacht voor rol van auditcommissies https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-in-nieuwe-bankenrichtlijn-meer-aandacht-voor-rol-van-auditcommissies

Eumedion vindt dat de auditcommissie een stevige basis dient te krijgen in het richtlijnvoorstel voor een nieuw raamwerk voor de kapitaaleisen voor banken en beleggingsondernemingen (‘CRD IV’). “Juist ook bij kredietinstellingen is een goed functionerend en bemand audit committee van cruciaal belang”. Dit schrijft Eumedion in een brief van vandaag aan minister De Jager (Financiën), waarin commentaar wordt gegeven op het CRD IV-voorstel.  

Klik hier voor het gehele commentaar.

Fri, 14 Oct 2011 10:47:17 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wil-in-nieuwe-bankenrichtlijn-meer-aandacht-voor-rol-van-auditcommissies
Eumedion pleit voor uitbreiding accountantsverklaring https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-pleit-voor-uitbreiding-accountantsverklaring

Eumedion vindt dat de accountant in zijn controleverklaring beleggers veel vaker moet wijzen op de risico’s waarvoor de onderneming zich geplaatst ziet. Daarbij moet de accountant de toelichtende paragraaf niet alleen gebruiken voor het benadrukken van financiële risico’s, maar juist ook niet-financiële risico’s, zoals risico’s van het gehanteerde governancemodel, strategische risico’s en duurzaamheidsrisico’s. Dat schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het consultatiedocument van de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) over de toekomst van de accountantsverklaring. 

Tue, 11 Oct 2011 09:01:38 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-pleit-voor-uitbreiding-accountantsverklaring
Eumedion positief over white paper van Monitoring Commissie Code Banken over risicomanagement https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-positief-over-white-paper-van-monitoring-commissie-code-banken-over-risicomanagement

Eumedion deelt in grote lijnen de visie van dr. P.A. Stork (Vrije Universiteit) in zijn White Paper ‘Naar beter risicomanagement bij Nederlandse banken’ dat hij voor de Monitoring Commissie Code Banken heeft opgesteld. Dit blijkt uit de reactie van Eumedion op dit White Paper. 

Tue, 11 Oct 2011 08:59:51 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-positief-over-white-paper-van-monitoring-commissie-code-banken-over-risicomanagement
Eumedion wenst uitbreiding reikwijdte biedplicht naar cash settled instrumenten https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wenst-uitbreiding-reikwijdte-biedplicht-naar-cash-settled-instrumenten

Eumedion vindt dat cash settled financiële instrumenten, zoals equity swaps, meegeteld moeten worden als stemrechten in de zin van het verplichte openbaar bod (30 procent van de stemrechten). Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het voorontwerp van de Wijzigingswet financiële markten 2013.

Tue, 11 Oct 2011 08:58:25 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wenst-uitbreiding-reikwijdte-biedplicht-naar-cash-settled-instrumenten
Eumedion wenst verduidelijkingen in wetsvoorstel betreffende de implementatie van de AIFM-richtlijn https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wenst-verduidelijkingen-in-wetsvoorstel-betreffende-de-implementatie-van-de-aifm-richtlijn

Eumedion heeft het ministerie van Financiën gevraagd een aantal onderdelen in het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (‘AIFM-richtlijn’) te verduidelijken. Dit blijkt uit het vandaag door Eumedion ingezonden commentaar op het voorontwerp van het implementatie-wetsvoorstel. 

Tue, 11 Oct 2011 08:56:55 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-wenst-verduidelijkingen-in-wetsvoorstel-betreffende-de-implementatie-van-de-aifm-richtlijn
Eumedion, NBA en VBA presenteren bundel over communicatie tussen accountant en aandeelhouders https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nba-en-vba-presenteren-bundel-over-communicatie-tussen-accountant-en-aandeelhouders

De accountant moet zich blijven richten op zijn controlerende taak, maar daarover wel beter communiceren met aandeelhouders, die formeel opdrachtgever van de accountant zijn. Ook is het goed dat de accountant de rol van poortwachter op zich wil nemen en heeft geluisterd naar de kritiek op zijn rol tijdens de kredietcrisis. Dat blijkt uit een reeks interviews met vermogensbeheerders, analisten, mensen uit het bedrijfsleven en accountants zelf. 

Tue, 11 Oct 2011 08:53:23 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nba-en-vba-presenteren-bundel-over-communicatie-tussen-accountant-en-aandeelhouders
Eumedion Nieuwsbrief van september 2011 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-september-2011

De september-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance ontwikkelingen in binnen- en buitenland. 
Klik hier voor de Eumedion Nieuwsbrief van september 2011

Tue, 11 Oct 2011 08:46:48 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/eumedion-nieuwsbrief-van-september-2011
AFM-rapport 'Prikkels voor kwaliteit accountantscontrole' toont noodzaak van een verbod op het beoordelen en belonen van accountants op basis van commerciële prikkels https://eumedion.nl/nl/nieuws/afm-rapport-prikkels-voor-kwaliteit-accontantscontrole-toont-noodzaak-van-een-verbod-op-het-beoordelen-en-belonen-van-accountants-op-basis-van-commerciele-prikkels

Eumedion heeft vandaag kennis genomen van het rapport 'Prikkels voor kwaliteit accountantscontrole' van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Eumedion is geschrokken van de constatering door de AFM dat 12 van de 14 onderzochte accountantsorganisaties commerciële aspecten betrekken in de beoordeling van de externe accountant. Het verbod op beloning en beoordeling op basis van commerciële prikkels, zoals voorgesteld in de vorige week verschenen conceptverordening van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), komt dus niets te vroeg. Eumedion steunt dit verbod volledig. 

Tue, 11 Oct 2011 08:44:23 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/afm-rapport-prikkels-voor-kwaliteit-accontantscontrole-toont-noodzaak-van-een-verbod-op-het-beoordelen-en-belonen-van-accountants-op-basis-van-commerciele-prikkels
Van Beuningen (Teslin) vice-voorzitter Eumedion https://eumedion.nl/nl/nieuws/van-beuningen-teslin-vice-voorzitter-eumedion

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft vandaag de heer Frederik van Beuningen (Teslin Capital Management) benoemd tot vice-voorzitter van Eumedion. Frederik van Beuningen volgt Ronald Florisson op, die op 1 september jl. het bestuur van Eumedion heeft verlaten in verband met zijn vertrek bij Robeco. Het Algemeen Bestuur heeft verder Erik Breen (Robeco) voor twee jaar benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks bestuur in de functie van penningmeester. Tot slot werd Bart van der Steenstraten (Shell Pensioenfonds) voor een termijn van twee jaar herbenoemd tot lid van het Algemeen Bestuur. 

Sat, 08 Oct 2011 17:54:54 +0200 https://eumedion.nl/nl/nieuws/van-beuningen-teslin-vice-voorzitter-eumedion