Pers Actueel

Verslag raad van commissarissen voor verbetering vatbaar

09-10-2012

Raden van Commissarissen bij beursfondsen zijn onvoldoende transparant over hun eigen functioneren. Het verslag van de Raad van Commissarissen kan in dat opzicht verbeterd worden.

Alle Raden van Commissarissen maken melding van het toezicht op de koers van de onderneming, maar slechts 30 procent geeft ook inzicht in de wijze waarop dat toezicht wordt ingevuld.

Veel RvC-verslagen geven geen informatie over de mate van aanwezigheid van commissarissen tijdens vergaderingen van de RvC. Verder mist veelal een toelichting op de benoeming en beoordeling van de accountant en de inhoud van diens bevindingen. Bovendien kunnen commissarissen meer betrokkenheid tonen bij het duurzaamheidsbeleid van de onderneming. Ook een motivering bij de hoogte van verstrekte bonussen ontbreekt regelmatig.

Dat blijkt uit een aantal onderzoeken van Universiteit Nyenrode, beleggersorganisatie Eumedion, KPMG en de beroepsorganisatie van accountants NBA.

Lees meer

Ondernemingen lijken groter dan ze zijn voor beleggers; ondoorgrondelijke post in jaarrekening vereist toelichting

05-07-2012

Meer dan de helft van de beursgenoteerde ondernemingen in Europa lijkt groter dan ze voor beleggers zijn. Financiële cijfers laten volledige dochterondernemingen zien, ook als het moederbedrijf deze dochters maar ten dele bezit. Boekhoudregels verplichten ondernemingen daartoe.

Slechts twee posten in de jaarrekening zijn gebaseerd op de werkelijke eigendomsverhoudingen: de nettowinst voor de gewone aandeelhouder en het eigen vermogen. Dat is onvol-doende voor beleggers om de waarde en de risico’s van ondernemingen goed in te schatten. Dit blijkt uit het Eumedion position paper ‘Full consolidation of partly owned subsidiaries requires additional disclosure’ dat vandaag is gepubliceerd.

Lees meer

Duurzaamheidsinformatie weegt vaker mee bij beleggingsbesluit, maar kwaliteit vaak nog onvoldoende

02-07-2012

Nederlandse institutionele beleggers gebruiken in toenemende mate informatie over milieu-, sociale en governanceprestaties bij hun beleggingsbeslissingen en hun stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen. Omdat de huidige praktijk van rapporteren over duurzaamheid en governance door beursgenoteerde ondernemingen niet voldoet aan de kwaliteitseisen  van de beleggers, zijn zij gedwongen om die informatie op een andere manier te vergaren. Hierdoor zijn beursvennootschappen veel tijd kwijt aan het beantwoorden van vragenlijsten en onderzoeken van onderzoeksbureaus, analisten en de beleggers zelf. Dat blijkt uit het onderzoek ‘KPIs and Sustainability Performance’ dat Eumedion door de Erasmus School of Economics en Shareholder Support heeft laten uitvoeren.

Lees meer

Persberichten


meer persberichten in de kennisbank

Perskit