Onderzoek Universiteit van Tilburg bevestigt langetermijnfocus van Nederlandse institutionele beleggers

06-12-2012

Nederlandse institutionele beleggers houden het grootste deel  van hun aandelen in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen voor een lange periode aan. Meer dan 80% van de omvang van de aandelenportefeuilles wordt voor vijf jaar of langer aangehouden en ten minste 55% voor een periode van ten minste 10 jaar. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van de Universiteit van Tilburg (UvT) naar de gemiddelde termijn dat Nederlandse aandelen in portefeuilles van een geselecteerd aantal Nederlandse institutionele beleggers worden aangehouden. Aan het onderzoek deden ’s lands grootste pensioenfondsen ABP, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, PME en Spoorwegpensioenfonds mee, alsmede de Nederlandse vermogensbeheerders Robeco (beleggingsfonds Hollands Bezit) en Teslin Capital Management. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Eumedion en bestreek ruwweg de periode 2003 tot de eerste helft van 2012.

Volgens de UvT-onderzoekers is de belangrijkste bevinding dat de resultaten niet de indruk bevestigen die in het maatschappelijk debat soms ontstaat dat institutionele beleggers kortetermijnbeleggers zijn. Gemiddeld wordt een Nederlands aandeel 3,5 jaar aangehouden in de portefeuille van de onderzochte groep Nederlandse institutionele beleggers. Minder dan 4% van de portefeuillewaarde met Nederlandse aandelen wordt korter dan één jaar aangehouden. De meeste transacties vinden in een kleiner deel van de portefeuille plaats. Volgens de onderzoekers kan dit waarschijnlijk niet alleen worden toegeschreven aan “actief” handelen. Veel kleinere transacties ontstaan bijvoorbeeld als de index als meetlat wordt aangepast, en de vermogensbeheerder zijn eigen beleggingen moet aanpassen om niet te veel risico te nemen. Een andere opvallende conclusie uit het onderzoek is dat de gemiddelde periode dat een Nederlands aandeel wordt aangehouden sinds het begin van de financiële crisis, eind 2007, niet korter is geworden.

De resultaten van het onderzoek sluiten goed aan bij het concept van ‘betrokken aandeelhouderschap’; een concept dat centraal staat in de in juni 2011 gepubliceerde Eumedion Best Practices voor Betrokken Aandeelhouderschap welke door de Eumedion deelnemers worden toegepast. Eumedion zal de resultaten van het onderzoek binnenkort met haar deelnemers en met een aantal beursgenoteerde vennootschappen bespreken.