Wat doet Eumedion?

Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid. Doel van de pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders die deelnemer zijn van Eumedion is om de governance, milieu –en sociale prestaties van beursvennootschappen te verbeteren.

Alle institutionele beleggers kunnen in principe deelnemer worden van Eumedion mits zij belangen hebben in Nederland. Eumedion richt zich in haar belangenbehartiging voor haar deelnemers op de Nederlandse en Europese politiek en op Nederlandse beursvennootschappen.

Eumedion is  Grieks voor  ‘goede bewaker’. Momenteel zijn er ongeveer 60 institutionele beleggers deelnemers. Gezamenlijk hebben zij meer dan 5.000 miljard Euro aan beleggingen onder beheer. Daarnaast zijn drie koepelorganisaties van pensioenfondsen geassocieerde deelnemers van Eumedion. Eumedion is een onafhankelijke stichting, die wordt bestuurd door afgevaardigden van een aantal deelnemers. De financiën van Eumedion bestaan uit de jaarlijkse contributies die worden opgebracht door de deelnemers.