Wat is duurzaamheid?

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van de huidige bewoners van de aarde  zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de breed geaccepteerde definitie uit 1987 van de World Commission on Environment and Development.

Voor de institutionele beleggers is duurzaamheid verbonden aan de milieu- en sociale prestaties van ondernemingen in samenspel met goed bestuur. Van ondernemingen wordt verwacht dat zij in hun bedrijfsvoering rekening houden met de invloed die zij hebben op hun omgeving.

Eumedion beoordeelt de duurzame prestaties van beursvennootschappen vanuit het oog van risicomanagement, beloningsbeleid en rapportage.