Wat is corporate governance?

Corporate governance is een term voor de wijze waarop ondernemingen worden bestuurd en de wijze waarop toezicht wordt gehouden op dat bestuur. Verschillende partijen vervullen daarbij ieder hun eigen rol. Die rollen zijn deels bij wet geregeld, echter slechts voor een klein deel, en deels via de Nederlandse Corporate Governance Code. In Nederland heeft de wetgever de vennootschap ruime vrijheid gelaten bij de precieze invulling van de bestuursstructuur.
In grote lijnen zijn de bestuurlijke verantwoordelijkheden bij grotere beursgenoteerde ondernemingen als volgt verdeeld:

  • De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de strategie van de onderneming;
  • De raad van commissarissen houdt toezicht op de raad van bestuur;
  • De ondernemingsraad kan het bestuur adviseren;
  • De aandeelhoudersvergadering controleert het bestuur en de raad van commissarissen.

Een aandeelhouder die zijn financiĆ«le belangen wil veiligstellen, zal deze controlerende taak serieus nemen en zich binnen en buiten de aandeelhoudersvergadering op de hoogte willen stellen van het (financiĆ«le) reilen en zeilen van de onderneming.