Missie

De missie van Eumedion is het corporate governance, milieu– en sociale (ESG) beleid en de prestaties van beursvennootschappen te verbeteren en zijn deelnemers stimuleren ook naar hun eigen ESG-prestaties te kijken. Tevens wil de stichting de acceptatie en naleving van de standaarden en richtlijnen op zowel het terrein van corporate governance als duurzaamheid door beursgenoteerde ondernemingen en institutionele beleggers bevorderen, met name in Nederland en Europa.

Eumedion tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het bevorderen en organiseren van overleg tussen institutionele beleggers onderling en met beursgenoteerde vennootschappen en hun belangenorganisaties;
  • Het organiseren van overleg met de Nederlandse overheid, instellingen van de Europese Unie, andere relevante autoriteiten en brancheorganisaties;
  • Het beïnvloeden van wet- en regelgeving;
  • Het verlenen van diensten aan haar deelnemers op het terrein van corporate governance en duurzaamheid;
  • Het organiseren van andere activiteiten, zoals seminars, symposia en rondetafels,  die voor het doel van Eumedion bevorderlijk zijn.