Geschiedenis

De stichting Eumedion is op 1 januari 2006 opgericht. Zij is de opvolger van de Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen (SCGOP).  De SCGOP was in 1998 opgericht om pensioenfondsen in staat te stellen te werken aan verbetering van de corporate governance van ondernemingen waarin zij beleggen. Het rapport van de commissie-Peters was hiervoor een eerste richtsnoer. Met de code van de commissie-Tabaksblat, die eind 2003 werd gepresenteerd, werd een nieuwe stap gezet in het verder verbeteren van corporate governance in Nederland. In 2008 is de Nederlandse Corporate Governance code aangepast onder leiding van commissievoorzitter Jean Frijns. Een commissie onder leiding van Antony Burgmans heeft een aantal suggesties gedaan om maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel te laten zijn van de Nederlandse Corporate Governance code. Die aanbevelingen zijn overgenomen.
Mede als gevolg daarvan heeft Eumedion met ingang van 2009 haar activiteiten uitgebreid naar de aandacht voor risicomanagement, verslaglegging en rapportage, en beloningsbeleid in relatie tot duurzaamheid.