Werkgroep Bestuurdersbezoldiging

Eumedion heeft in oktober 2006 voor het eerst haar standpunten geformuleerd over een verantwoord bezoldigingsbeleid. Die standpunten zijn in 2008 herzien naar de aanpassing van de corporategoverancecode. Bestuurdersbezoldiging is een belangrijk onderwerp voor de deelnemers van Eumedion vanuit het oogpunt van milieu-, sociale en governanceprestaties van de beursvennootschap. Daarom is voor dit onderwerp een aparte werkgroep in het leven geroepen, die minstens een keer per jaar bijeen komt. De Werkgroep Bestuurdersbezoldiging bestaat uit: 

1. Rients Abma, voorzitter (Eumedion)  
   

2. Peter Bos (Teslin Capital Management)

3. Mirte Bronsdijk (APG Asset Management)

 

4. Michiel van Esch (Robeco)

 

5. Gerard Fehrenbach (PGGM)

6. Ravi Kuitems (Achmea Investment Management)

7. Faryda Lindeman (NN Investment Partners)

8. Margriet Stavast (PGGM)