Public Relations Commissie

De Public Relations Commissie heeft tot taak het adviseren van het Algemeen en Dagelijks bestuur over interne en externe communicatie. Daarnaast adviseert de commissie onder andere over communicatiebeleid en –uitvoering, het genereren van publiciteit voor de Stichting, de eindredactie van externe publicaties en het coördineren van externe ondersteuning op het gebied van communicatie. De Public Relations Commissie bestaat uit: 

1. Rients Abma, Chair (Eumedion)  
   
2. Astrid Overeem (BlackRock)  
3. Maurice Piek (NN Group)  
4. Christine van Waveren (Triodos Investment Management)  
5. Maurice Wilbrink (PGGM)