Onderzoekscommissie

De Onderzoekscommissie onderneemt die activiteiten die bijdragen aan het in kaart brengen, inzichtelijk maken, uitbreiden en verspreiden van empirische informatie over corporate governance en duurzaamheid. Tevens heeft de commissie een taak voor het formuleren van probleemstellingen voor, door of namens Eumedion uit te voeren (vervolg-)onderzoek en het doen van voorstellen voor onderzoek aan het Algemeen en Dagelijks bestuur. Daar hoort bij het begeleiden en monitoren van lopende onderzoeksprojecten en het onderhouden van contacten met relevante onderzoeksinstellingen. De Onderzoekscommissie bestaat uit:

 

1. Rosl Veltmeijer, voorzitter (Triodos Investment Management)  
   

2. Vera Kr├╝ckel (Robeco)

3. Johan van der Lugt (NN Investment Partners)

4. Roger Wildeboer Schut (Aegon Asset Management)