Commissies

Eumedion kent een vijftal commissies:en een werkgroep: de Juridische commissie, de Auditcommissie, de Beleggingscommissie, de Onderzoekscommissie, de Public Relations commissie en de Werkgroep Bestuurdersbezoldiging. Hieronder treft u de samenstelling van de commissies en de werkgroep aan. De commissies zijn samengesteld uit  vertegenwoordigers van de deelnemers  van Eumedion. Voor een volledige beschrijving van de taken en onderwerpen van de verschillende commissies zie het Reglement van Commissies.