Bestuur

Per 20 juni 2018 kent Eumedion de volgende bestuurssamenstelling:

Dagelijks Bestuur

1. Garmt Louw, voorzitter (Pensioenfonds Shell) Einde laatste benoemingstermijn: 12-12-2019 
2. Annette van der Krogt (Achmea Investment Management) Einde eerste benoemingstermijn: 20-06-2020
3. Mariëtte Doornekamp (Pensioenfonds ABP) Einde eerste benoemingstermijn: 15-06-2019
4. Marcel Andringa (PME) Einde laatste benoemingstermijn: 12-11-2020

 

 
                

         Garmt Louw                Mariëtte Doornekamp           Marcel Andringa            Annette van der Krogt

 

Algemeen Bestuur 

1. Amra Balic (BlackRock) Einde tweede benoemingstermijn: 10-06-2020
2. Lars Dijkstra (Kempen Capital Management) Einde eerste benoemingstermijn: 04-04-2020
3. Wouter van Eechoud (Pensioenfonds IBM Nederland) Einde eerste benoemingstermijn: 10-05-2019
4. Peter Ferket (Robeco) Einde eerste benoemingstermijn: 12-12-2020
5. Hans Op ´t Veld (PGGM) Einde eerste benoemingstermijn: 20-06-2020
                                
      

    Wouter van Eechoud              Amra Balic                    

       

       Peter Ferket                     Lars Dijkstra                   Hans Op ´t Veld

 

Secretariaat

1. Rients Abma, Directeur
2. Toi van Rijn, Office Manager
3. Martijn Bos, Beleidsmedewerker Verslaggeving & Audit
4. Daan Spaargaren, Beleidsmedewerker Duurzaamheid
5. Diana van Kleef, Legal Counsel & Beleidsmedewerker Corporate Governance
 

vlnr: Daan Spaargaren, Diana van Kleef, Rients Abma, Toi van Rijn en Martijn Bos                                   Foto: Rogier Bos