Achtergrond

Een breed opgezette en onderling samenhangende belangenbehartiging op het terrein van corporate governance kan meerwaarde hebben. De opvattingen in de maatschappij en op de kapitaalmarkt gaan zo snel dat verwacht mag worden dat de huidige, algemeen geaccepteerde corporategovernancestandaarden in de toekomst regelmatig aanpassing behoeven. Een platform van institutionele beleggers op het terrein van corporate governance is dan het logische aanspreekpunt van zowel het beursgenoteerde bedrijfsleven als van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, de politiek en maatschappelijke organisaties om de opvattingen van de institutionele beleggers te kennen 

De afgelopen tijd hebben zich in binnen- en buitenland grote problemen bij een aantal grote vennootschappen voorgedaan, die mede werden veroorzaakt door gebreken in de corporate governance structuur. Institutionele beleggers hebben hierdoor grote vermogensverliezen geleden. Gebleken is dat het onderwerp corporate governance niet uitsluitend aan de beursgenoteerde vennootschappen kan worden overgelaten. Institutionele beleggers dienen de vennootschappen waarin zij beleggen zelf aan te sporen de corporate governance te verbeteren. Samenwerking tussen institutionele beleggers is hierbij nuttig. Institutionele beleggers en beursgenoteerde vennootschappen hebben hierbij overigens een gezamenlijk belang. Onderzoeken wijzen steeds meer op een positieve relatie tussen goede corporate governance, de aandacht voor duurzaamheid en de prestaties van de vennootschappen dan wel een verminderde kans op nieuwe schandalen, met alle vermogenseffecten van dien.

Steeds meer institutionele beleggers beleggen in aandelen. Institutionele beleggers beheren het geld van anderen. Institutionele beleggers hebben derhalve een fiduciaire plicht tegenover hun begunstigden of beleggers. Zij worden door die begunstigden en beleggers steeds vaker aangesproken om de vennootschappen waarin wordt belegd kritisch te volgen op het terrein van corporate governance en milieu- en sociale prestaties en -risico’s.

Aandeelhouders hebben door de recente aanpassingen van de wetgeving en de totstandkoming van de code-Tabaksblat meer mogelijkheden gekregen om corrigerend op te treden. De nieuwe zeggenschapsrechten zijn toegekend vanuit de verwachting dat de aandeelhouders, en dan met name de grote aandeelhouders, waaronder de institutionele beleggers, ook daadwerkelijk van deze nieuwe rechten gebruik gaan maken. In 2013 is de corporate governance code herzien en is ook de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel van de code geworden. Hoe de deelnemers van Eumedion invulling geven aan hun rol als betrokken aandeelhouder, kunt u lezen in het position paper Betrokken aandeelhouderschap.