Wouter van Eechoud (Pensioenfonds IBM Nederland) benoemd tot Eumedion-bestuurslid

06-10-2017

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft tijdens zijn gisteren gehouden vergadering Wouter van Eechoud voor twee jaar benoemd tot lid van het Algemeen bestuur.

Wouter van Eechoud (51 jaar) is sinds mei 2016 algemeen directeur en uitvoerend bestuurder van Stichting Pensioenfonds IBM Nederland. Daarvoor was hij bijna zes jaar toezichthouder pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank. Pensioenfonds IBM Nederland is met 14.000 deelnemers en een belegd vermogen van circa € 5 miljard één van de middelgrote fondsen en is momenteel bezig met het verduurzamen van het beleggingsbeleid. Wouter van Eechoud volgt binnen het bestuur Erik Breen (Triodos Investment Management) op die zijn maximale, statutaire zittingstermijn van zes jaar in het bestuur van Eumedion bereikte. Tijdens dezelfde vergadering werd Marcel Andringa (PME) benoemd tot lid van het Dagelijks bestuur van Eumedion in de hoedanigheid van penningmeester.