Turbulent AVA-seizoen 2017 leidt tot slechts 3 verworpen voorstellen

10-07-2017

Het seizoen van de aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) 2017 verliep turbulent door een voor Nederland ongekend aantal ongevraagde biedingen. Ongevraagde overnamebiedingen op AkzoNobel, Unilever, Refresco, Accell Group en TMG domineerden voor een groot deel niet alleen de AVA’s van deze ondernemingen, maar ook het publieke debat. Dit constateert Eumedion in haar vandaag gepubliceerde evaluatierapport van het AVA-seizoen 2017.

Ondanks de turbulentie werden slechts drie van de 945 agendapunten door de AVA verworpen. Zeven voorstellen werden om verschillende redenen (vlak) voor aanvang van de AVA van de agenda gehaald. Het animo onder aandeelhouders om deel te nemen aan de besluitvorming bleef onveranderd hoog: bij de AEX-ondernemingen was gemiddeld 71,4% van het totale aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd (2016: 71,5%). Bij de AMX-ondernemingen was dit 68,3%; recordhoog na de 65,2% in 2016. Uitzonderingen daargelaten (zoals bij Philips), leidden de beloningsvoorstellen dit jaar – in vergelijking met voorgaande jaren – tot veel minder discussie. Dit was wellicht mede te danken aan de vormgeving van de voorstellen: over het algemeen vrij gematigde beloningsstijgingen, vereenvoudigde beloningsstructuren en aanscherpingen van de prestatiecriteria en van de richtlijnen om een aandelenbelang in de ‘eigen onderneming’ op te bouwen. De mogelijke impact van klimaatverandering op de bedrijfsstrategie was bij een groot aantal ondernemingen een belangrijker discussiepunt tijdens de AVA. Uit het evaluatierapport blijkt verder dat doordat veel ondernemingen een nieuwe accountant kiezen er nog steeds een neerwaartse druk is op de accountantskosten. Het ziet er echter naar uit dat dit een ‘éénjaars-effect’ is. In het tweede controlejaar is er bij veel ondernemingen sprake van een substantiële stijging van de controlekosten (bijna 12% in het geval van de AEX-ondernemingen).