Eumedion steunt Europese richtsnoeren voor standaardpresentatie remuneratierapport

21-03-2019

Eumedion waardeert de voorstellen van de Europese Commissie om tot een meer gestandaardiseerde presentatie te komen van de remuneratierapporten van de Europese beursgenoteerde ondernemingen. De conceptrichtsnoeren die hiervoor zijn opgesteld dragen bij aan een betere vergelijkbaarheid van de beloningen van de bestuurders van de Europese beursgenoteerde ondernemingen en tot een beter inzicht in de beloningspraktijken. Zij dragen aldus bij aan een beter geïnformeerd stemgedrag door aandeelhouders. Dat schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op de Europese conceptrichtsnoeren.


Eumedion: TCFD-standaarden over klimaatrapportage opnemen in Europese Jaarrekeningrichtlijn

20-03-2019

Eumedion vindt het voorstel van de Europese Commissie om de door de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) opgestelde verslaggevingstandaarden inzake klimaatrisico’s te verankeren in de niet-bindende EU-verslaggevingsrichtsnoeren niet voldoende effectief. Eumedion is er voorstander van dat deze standaarden worden verankerd in de Europese Jaarrekeningrichtlijn. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op een onlangs door de Europese Commissie gepubliceerd consultatiedocument over dit onderwerp.


Eumedion steunt ESMA-voorstellen om impact van ESG-factoren op credit ratings transparant te maken

19-03-2019

De rapporten van Credit Rating Agencies (‘CRA's’) als S&P, Moody’s en Fitch geven vaak onvoldoende weer of en zo ja, hoe ESG-factoren van invloed zijn geweest op de opinie van de CRA. De Europese koepel van beurstoezichthouders ESMA doet terecht voorstellen om hier verandering in te brengen. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op een ESMA-consultatiedocument over dit onderwerp.


Eumedion steunt nieuwe GRI-verslaggevingsstandaard over belastingbetalingen

15-03-2019

Eumedion steunt in grote lijnen de conceptstandaarden van de Global Reporting Initiative (GRI) om te komen tot een verslaggevingsraamwerk rond belastingen en betalingen aan overheden. Dit blijkt uit de vandaag door Eumedion ingediende reactie op het consultatiedocument van de GRI op dit onderwerp.