Eumedion vindt wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecomsector veel te vaag

15-05-2019

Eumedion is het eens met de strekking van het wetsvoorstel inzake ongewenste zeggenschap in Nederlandse telecommunicatiepartijen, maar vindt de uitwerking veel te vaag. Het moet van tevoren klip en klaar zijn op welke telecommunicatiepartijen het wetsvoorstel betrekking heeft en hoe de minister zijn bevoegdheden tot het verbieden of terugdraaien van een overname zal toepassen. Dat is nu niet het geval, waardoor het wetsvoorstel heroverweging behoeft. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag naar de Tweede Kamer verstuurde brief waarin commentaar wordt gegeven op het wetsvoorstel.


Eumedion Nieuwsbrief van april 2019

30-04-2019

De april-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion steunt pogingen om duurzaamheidsstandaarden beter op elkaar af te stemmen

30-04-2019

Eumedion steunt de pogingen van de Global Reporting Initiative (GRI), de Sustainable Accounting Standards Board (SASB), de Climate Disclosure Standards Board (CDSB) en de International Integrated Reporting Council (IIRC) om de door deze organisaties uitgevaardigde duurzaamheidverslaggevingsstandaarden beter op elkaar af te stemmen. Dit blijkt uit de vandaag ingezonden Eumedion-reactie op de consultatie van de Corporate Reporting Dialogue (CRD) over dit onderwerp.


Eumedion wil ook buiten de AVA kunnen spreken met de accountant van een beursonderneming

19-04-2019

Institutionele beleggers moeten de mogelijkheid krijgen om ook buiten het gremium van de aandeelhoudersvergadering (AVA) om toegang te hebben tot de accountant van een beursgenoteerde onderneming, eventueel in het bijzijn van de voorzitter van de auditcommissie. Deze suggestie doet Eumedion in haar vandaag ingediende inbreng voor het onderzoek van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) naar een duurzame verbetering van de kwaliteit van de accountantscontrole.