Eumedion Nieuwsbrief van januari 2019

31-01-2019

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion overwegend positief over EIOPA-voorstellen over integratie van ESG-factoren bij verzekeraars

30-01-2019

Eumedion steunt in grote lijnen de voorstellen van EIOPA met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s en -factoren in het beleggingsbeleid van verzekeraars. Dit blijkt uit de vandaag door Eumedion ingediende reactie op het desbetreffende consultatiedocument.


Eumedion vindt wettelijke bedenktijd onnodig en disproportioneel

22-01-2019

De Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hebben nu al voldoende mogelijkheden om zichzelf effectief te beschermen tegen een vijandige overname of ongewenst aandeelhoudersactivisme. De beoogde invoering van een aanvullende wettelijke bedenktijd is daarom onnodig, disproportioneel en staat bovendien op gespannen voet met Europees recht. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op het voorontwerp voor de invoering van een bedenktijd van maximaal 250 dagen voor ondernemingen die te maken hebben met een vijandig overnamebod of met een aandeelhoudersvoorstel om een bestuurder of commissaris te ontslaan.


Eumedion publiceert geactualiseerd standpunt over belastingbeleid en -transparantie

17-01-2019

Eumedion heeft haar standpunt ten aanzien van belastingbeleid en -transparantie door beursgenoteerde ondernemingen geactualiseerd. Het standpunt vraagt van de ondernemingen om een duidelijk en verantwoord belastingbeleid onderdeel te maken van hun strategie ten aanzien van goed ondernemerschap.