Eumedion Nieuwsbrief van februari 2019

28-02-2019

De februari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Replay webinar over Nederlandse Stewardship Code

26-02-2019

Gisteren organiseerden Eumedion en de Pensioenfederatie een webinar over de op 1 januari 2019 in werking getreden Nederlandse Stewardship Code. Rients Abma (Eumedion) en Frank Huitema (Telegraaf Pensioenfonds) bespraken tijdens het webinar de achtergronden en de inhoud van de Code en de verschillen met huidige en toekomstige wet- en regelgeving. Ook beantwoordden zij vragen van deelnemers. Voor degenen die het webinar niet live konden volgen, is het webinar via deze link terug te zien.


Eumedion maakt eigen beloningsaanbevelingen meer 'stakeholder-georiënteerd'

20-02-2019

Een externe referentiegroep van ondernemingen moet niet langer leidend zijn voor de hoogte en de structuur van bestuurdersbeloningen. Raden van commissarissen dienen bij het vaststellen van de bestuurdersbeloningen evenveel belang te hechten aan de beloningsverhoudingen binnen de onderneming, de identiteit, de missie en de waarden van de onderneming en de verwachtingen van de relevante stakeholders, waaronder aandeelhouders, werknemers, klanten en de samenleving. Eumedion heeft dit principe vandaag verankerd in de geactualiseerde uitgangspunten voor een verantwoord beloningsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.


Verslaggevingsstandaarden inzake klimaatrisico's zouden moeten worden verankerd in de EU-jaarrekeningrichtlijn

31-01-2019

Eumedion vindt het voorstel om de verslaggevingstandaarden inzake klimaatrisico’s te verankeren in de niet-bindende EU-richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage niet effectief en is er voorstander van dat deze standaarden worden verankerd in de Europese Jaarrekeningrichtlijn. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de call for feedback over het onlangs door de technical expert group on sustainable finance (TEG) gepubliceerde rapport over klimaatgerelateerde rapportages.