"Winstmaximalisatie moet niet langer het doel van een onderneming zijn"; verslag van het Eumedion-symposium 2018

15-11-2018

“Ondernemingen zouden winstgevende oplossingen moeten bieden voor de problemen van mensen en onze planeet, in plaats van problemen creëren voor mensen en onze planeet. Winstmaximalisatie moet niet langer de enige doelstelling van een onderneming zijn. Een onderneming moet zich afvragen welke waarde zij aan de brede samenleving toevoegt, dit definiëren in de doelstelling van de onderneming en daarbij passende structuren zoeken om die doelstelling te bewerkstelligen”. Dit betoogde prof. Colin Mayer (Oxford Universiteit) tijdens het gisteren gehouden Eumedion-symposium.


Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2018

31-10-2018

De oktober-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion positief over voorstel voor Klimaatwet

26-10-2018

Eumedion is positief over het initiatiefwetsvoorstel voor een Nederlandse Klimaatwet. Volgens Eumedion is het initiatiefwetsvoorstel een belangrijke stap richting een klimaatneutrale economie. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op het initiatiefwetsvoorstel voor een Nederlandse Klimaatwet.


Beleggers keren zich tegen de invoering van dubbel stemrecht in België

17-10-2018

Internationale institutionele beleggers en aandeelhoudersorganisaties verwerpen het voornemen van de Belgische regering om het voor Belgische beursgenoteerde ondernemingen mogelijk te maken dubbel stemrecht toe te kennen aan aandeelhouders die hun aandelen ten minste twee jaar ononderbroken aanhouden. Een dergelijk mechanisme doet afbreuk aan het voor internationale institutionele beleggers belangrijke principe van 'één aandeel, één stem' en zal met name die aandeelhouders bevoordelen die al een controlerend belang hebben. De positie van minderheidsaandeelhouders wordt hierdoor negatief aangetast. Een brief met deze strekking is recentelijk door het Belgische aandeelhoudersadvieskantoor Deminor naar het Belgische parlement gestuurd. De inhoud van de brief wordt door verschillende institutionele beleggers en -organisaties, waaronder Eumedion, onderschreven.