Eumedion steunt in grote lijnen conceptstandaarden voor opstellen EU-klimaatbenchmarks

02-08-2019

Eumedion kan zich in grote lijnen verenigen met het ontwerpadvies van de Europese Technische Expertgroep Duurzame Financiering over de standaarden voor het samenstellen van de ‘EU-klimaattransitiebenchmarks’ en de ‘Op Parijs afgestemde EU-benchmarks’. Dit blijkt uit het Eumedion-commentaar op het ontwerpadvies dat Eumedion vandaag heeft ingediend.


Eumedion Nieuwsbrief van juli 2019

31-07-2019

De juli-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion nuanceert bestaan van kortetermijngeneigdheid op de financiële markten

29-07-2019

Er is weinig ‘harde’ informatie dat de Europese kapitaalmarkt wordt geteisterd door kortermijngeneigdheid bij (institutionele) beleggers en bij bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de consultatie van de koepel van Europese beurstoezichthouders ESMA over ongewenste kortetermijndruk op ondernemingen door de financiële sector.


AVA-seizoen 2019: groot aantal bestuursvoorstellen door aandeelhouders verworpen of ingetrokken

05-07-2019

Aandeelhouders van Nederlandse beursondernemingen stemmen steeds vaker bestuursvoorstellen af of geven voor de aandeelhoudersvergadering (AVA) al aan tegen te zullen stemmen waarna de ondernemingsleiding zelf het voorstel van de agenda haalt. Aandeelhouders zijn het meest kritisch over slecht gemotiveerde of exorbitante voorstellen om het beloningsbeleid te wijzigen en over voorstellen om bestuurders een ‘carte blanche’ te geven om veel nieuwe aandelen uit te geven. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde evaluatierapport van Eumedion over de in het voorjaar gehouden AVA’s van de Nederlandse beursondernemingen.