Eumedion steunt wetsvoorstel 'dwangakkoord'

10-09-2019

Eumedion is verheugd dat het wetsvoorstel 'dwangakkoord' voorziet in een preventief herstructureringsraamwerk waardoor onnodige faillissementen van levensvatbare ondernemingen kunnen worden voorkomen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag naar de Tweede Kamer verstuurde brief waarin commentaar wordt gegeven op het wetsvoorstel.


Eumedion Nieuwsbrief van augustus 2019

30-08-2019

De augustus-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion steunt voorstel om bankiers te verplichten aandelen langer vast te houden

28-08-2019

Eumedion steunt het voorstel van minister Hoekstra (Financiën) om bestuurders en bepaalde medewerkers van financiële ondernemingen te verplichten de aandelen die zij als vast beloningselement ontvangen voor ten minste 5 jaar aan te houden. Wel vindt Eumedion dat deze bepaling alleen zou moeten gelden voor bestuurders en medewerkers die werkzaamheden verrichten die een materiële invloed hebben op het risicoprofiel van de onderneming (de zogenoemde ‘identified staff’). Voor andere medewerkers zou de toepassing van de bepaling niet proportioneel zijn, omdat die geen materiële invloed hebben op het risicoprofiel van de onderneming. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op het voorontwerp van de wet nadere beloningsmaatregelen voor de financiële sector.


Eumedion pleit voor harmonisatie van duurzaamheidsverslaggeving

20-08-2019

De standaarden op het terrein van duurzaamheidsverslaggeving moeten zo snel mogelijk worden geharmoniseerd en verplicht worden gesteld voor de Europese beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion wil dat dit project onderdeel wordt van een geactualiseerd actieplan om de Europese Kapitaalmarktunie verder te verbreden en te verdiepen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de consultatie van de ‘Next CMU High-Level Group’ over de toekomst van de Europese Kapitaalmarktunie.