Eumedion steunt NBA-voorstellen over code accountants en verbod op belonen van commerciële prikkels

21-10-2011

Eumedion steunt het initiatief van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) om een Code voor accountantsorganisaties op te stellen en om een verbod in te voeren op het belonen van commerciële prikkels bij wettelijke controleopdrachten. Dit blijkt uit het commentaar van Eumedion op beide voorstellen dat vandaag naar de NBA is gestuurd.


Eumedion positief-kritisch over kabinetsvisie accountancy en toezicht financiële verslaggeving

20-10-2011

Eumedion toont zich positief-kritisch over de in september 2011 gepresenteerde kabinetsvisie inzake accountancy en toezicht financiële verslaggeving. Eumedion steunt in hoofdlijnen de kabinetsvoorstellen betreffende de rol van accountants, maar heeft twijfels of de voorgestelde maatregelen om het toezicht op financiële verslaggeving te verbeteren voldoende effectief zijn. Dit schrijft Eumedion in een vandaag verzonden brief aan de Tweede Kamer. Het commentaar van Eumedion ligt in het verlengde van een eerder verzonden commentaar op de initatiefnota van PvdA-Kamerlid Plasterk over de accountancy na de crisis.


Eumedion Speerpuntenbrief 2012: meer informatie over risico's en benoeming externe accountant

17-10-2011

Eumedion vraagt de beursgenoteerde ondernemingen in het jaarverslag over boekjaar 2011 meer inzicht te geven in de verwachtingen van ondernemingen t.a.v. de toekomstige ontwikkelingen en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Ook vindt Eumedion dat de toelichting op een voordracht voor de benoeming of herbenoeming van de externe accountant “meer betekenisvol” moet worden. Dat blijkt uit de Eumedion Speerpuntenbrief 2012 die recentelijk naar de 75 grootste Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen is gestuurd.  


Eumedion steunt in grote lijnen voorstel tot aanpassing enquêterecht

14-10-2011

Eumedion kan de meeste onderdelen van het wetsvoorstel ter aanpassing van het enquêterecht steunen. Dit blijkt uit het Eumedion-commentaar op het wetsvoorstel dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.