Eumedion wenst uitbreiding reikwijdte biedplicht naar cash settled instrumenten

26-09-2011

Eumedion vindt dat cash settled financiële instrumenten, zoals equity swaps, meegeteld moeten worden als stemrechten in de zin van het verplichte openbaar bod (30 procent van de stemrechten). Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het voorontwerp van de Wijzigingswet financiële markten 2013.


Eumedion wenst verduidelijkingen in wetsvoorstel betreffende de implementatie van de AIFM-richtlijn

30-09-2011

Eumedion heeft het ministerie van Financiën gevraagd een aantal onderdelen in het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (‘AIFM-richtlijn’) te verduidelijken. Dit blijkt uit het vandaag door Eumedion ingezonden commentaar op het voorontwerp van het implementatie-wetsvoorstel. 


Eumedion, NBA en VBA presenteren bundel over communicatie tussen accountant en aandeelhouders

08-09-2011

De accountant moet zich blijven richten op zijn controlerende taak, maar daarover wel beter communiceren met aandeelhouders, die formeel opdrachtgever van de accountant zijn. Ook is het goed dat de accountant de rol van poortwachter op zich wil nemen en heeft geluisterd naar de kritiek op zijn rol tijdens de kredietcrisis. Dat blijkt uit een reeks interviews met vermogensbeheerders, analisten, mensen uit het bedrijfsleven en accountants zelf. 


Eumedion Nieuwsbrief van september 2011

30-09-2011

De september-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance ontwikkelingen in binnen- en buitenland. 
Klik hier voor de Eumedion Nieuwsbrief van september 2011