Eumedion steunt in grote lijnen het voorstel voor de verordening over marktmisbruik

01-12-2011

Eumedion steunt op hoofdlijnen het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening over marktmisbruik. Dit betreft in het bijzonder de verruiming van de werkingssfeer van het marktmisbruikregime naar ‘multilateral trading facilities’ (MTF’s) en (andere) ‘organised trading facilities’ (OTF’s), het expliciet aanmerken van bepaalde vormen van high frequency trading tot marktmanipulatie en het verbieden van pogingen tot marktmanipulatie. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag aan minister De Jager (Financiën) verzonden brief waarin Eumedion’s commentaar op het Commissievoorstel is opgenomen. 


Eumedion heeft gemengde gevoelens bij voorstellen van Europese Commissie over accountantscontrole

30-11-2011

Eumedion heeft gemengde gevoelens bij de vandaag door de Europese Commissie gepubliceerde voorstellen (aanpassing van een bestaande richtlijn en een voorstel voor een verordening) over de accountantscontrole van beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion verwelkomt de voorstellen om de controleverklaring meer betekenisvol te maken en onderschrijft ook een aantal voorstellen om de onafhankelijkheid van de controlerend accountant te borgen. Op een aantal wezenlijke punten schiet de Europese Commissie naar de mening van Eumedion echter door.


Eumedion Nieuwsbrief van november 2011

30-11-2011

De november-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance ontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion moedigt IASB aan door te gaan met huidige en nieuwe verslaggevingsprojecten

29-11-2011

Eumedion vindt dat de International Accounting Standards Board (IASB) de lopende trajecten ter wijziging van de verslaggevingsstandaarden (waaronder leasing en hedge accounting) met voortvarendheid afrondt en snel begint met de voorgestelde wijziging van IFRS 8. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op de consultatie van de IASB over zijn agenda 2012-2015.