Eumedion acht helderheid gewenst over rol van accountant bij geïntegreerde verslaglegging

13-12-2011

De International  Integrated Reporting Council  (IIRC) heeft met haar eerste raamwerk voor geïntegreerde verslaggeving een goede aftrap gegeven voor de praktische uitwerking van een internationale standaard voor een jaarverslag waarin de financiële en niet-financiële prestaties in samenhang worden gerapporteerd. Eumedion is positief over de richting die de IIRC opgaat met haar voorstellen om het jaarverslag ook vooruit te kijken en doelen op milieu-, sociaal en governance (ESG) gebied te stellen. Daar staat tegenover dat de IIRC nauwelijks ingaat op de rol die de accountant moet hebben in de controle van het jaarverslag. Daarnaast is er onduidelijkheid over de plaats van de jaarrekening. Dat schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op de IIRC-consultatie over een ‘integrated reporting framework’.


Eumedion heeft gemengde gevoelens over rapport Commissie Streppel

09-12-2011

Eumedion heeft gemengde gevoelens over het derde rapport van de Commissie Streppel over de naleving van de Nederlandse corporate governance code. Positief is dat de Commissie obligate vormen van uitleg als niet-naleving beschouwt. Toch kan de Commissie wel wat doortastender optreden bij het aanspreken van individuele ondernemingen op gebleken niet-naleving van de code. Uit eigen onderzoek blijkt namelijk dat ondernemingen menigmaal niet alle afwijkingen in hun jaarverslag vermelden. Dit stelt Eumedion in een persbericht als reactie op het vandaag gepubliceerde monitoring rapport van de Commissie Streppel.
 


Eumedion verwerpt wettelijke mogelijkheid om bestuurderssalarissen staatsgesteunde financiële instellingen in 2012 met 20% te laten stijgen

06-12-2011

Eumedion verwerpt de wettelijke mogelijkheid om de vaste beloning van bestuurders van staatsgesteunde financiële instellingen met 20 procent te laten stijgen ter compensatie van het wettelijke bonusverbod. Dit schrijft Eumedion in een vandaag aan de Tweede Kamer verzonden brief. Met de brief reageert Eumedion op het wetsvoorstel ter introductie van een bonusverbod voor staatsgesteunde financiële instellingen. 


Belangenorganisaties achten wijzigingen in voorgestelde Interventiewet wenselijk

01-12-2011

Het is goed dat De Nederlandsche Bank (DNB) een grotere bevoegdheid krijgt om adequaat, snel en effectief te kunnen ingrijpen als een bank of verzekeraar in grote financiële problemen komt. De belastingbetaler en de klant mogen hierdoor zo min mogelijk worden geraakt. Wel moet de rechtszekerheid en de bescherming van banken, verzekeraars en aandeelhouders goed zijn geregeld. Het recentelijk bij de Tweede Kamer ingediende voorstel voor een Interventiewet kan op deze punten nog worden verbeterd. Dat stellen Eumedion, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbod van Verzekeraars, de VEB en de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) in een vandaag verzonden gezamenlijke brief  aan de Tweede Kamer.