Eumedion steunt in grote lijnen voorstel tot aanpassing enquêterecht

14-10-2011

Eumedion kan de meeste onderdelen van het wetsvoorstel ter aanpassing van het enquêterecht steunen. Dit blijkt uit het Eumedion-commentaar op het wetsvoorstel dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.  


Eumedion wil in nieuwe bankenrichtlijn meer aandacht voor rol van auditcommissies

14-10-2011

Eumedion vindt dat de auditcommissie een stevige basis dient te krijgen in het richtlijnvoorstel voor een nieuw raamwerk voor de kapitaaleisen voor banken en beleggingsondernemingen (‘CRD IV’). “Juist ook bij kredietinstellingen is een goed functionerend en bemand audit committee van cruciaal belang”. Dit schrijft Eumedion in een brief van vandaag aan minister De Jager (Financiën), waarin commentaar wordt gegeven op het CRD IV-voorstel.  

Klik hier voor het gehele commentaar.


Eumedion pleit voor uitbreiding accountantsverklaring

16-09-2011

Eumedion vindt dat de accountant in zijn controleverklaring beleggers veel vaker moet wijzen op de risico’s waarvoor de onderneming zich geplaatst ziet. Daarbij moet de accountant de toelichtende paragraaf niet alleen gebruiken voor het benadrukken van financiële risico’s, maar juist ook niet-financiële risico’s, zoals risico’s van het gehanteerde governancemodel, strategische risico’s en duurzaamheidsrisico’s. Dat schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het consultatiedocument van de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) over de toekomst van de accountantsverklaring. 


Eumedion positief over white paper van Monitoring Commissie Code Banken over risicomanagement

20-09-2011

Eumedion deelt in grote lijnen de visie van dr. P.A. Stork (Vrije Universiteit) in zijn White Paper ‘Naar beter risicomanagement bij Nederlandse banken’ dat hij voor de Monitoring Commissie Code Banken heeft opgesteld. Dit blijkt uit de reactie van Eumedion op dit White Paper.