Eumedion moedigt IASB aan door te gaan met huidige en nieuwe verslaggevingsprojecten

29-11-2011

Eumedion vindt dat de International Accounting Standards Board (IASB) de lopende trajecten ter wijziging van de verslaggevingsstandaarden (waaronder leasing en hedge accounting) met voortvarendheid afrondt en snel begint met de voorgestelde wijziging van IFRS 8. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op de consultatie van de IASB over zijn agenda 2012-2015. 


Eumedion kritisch op wetsvoorstel beperking aansprakelijkheid DNB en AFM

24-11-2011

De huidige zorgvuldigheidsnorm voor aansprakelijkheid bieden de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlansche Bank (DNB) voldoende ruimte om effectief toezicht uit te oefenen. Dit schrijft Eumedion in een vandaag gezonden brief aan de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. De brief is een reactie op het onlangs bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel om de aansprakelijkheid van beide financiële toezichthouders wettelijk te beperken.


Eumedion informeert Brits ministerie over ervaringen met bindende AVA-stem over beloningsbeleid

22-11-2011

De introductie van het recht voor de AVA om het beloningsbeleid van het bestuur vast te stellen heeft in Nederland geleid tot meer dialoog tussen ondernemingen en aandeelhouders over het beloningsbeleid. Ook is de samenstelling van de beloning van bestuurders veranderd: meer variabel en meer gericht op het realiseren van lange termijndoelstellingen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat er een samenhang is tussen de totale beloning en de ondernemingsprestaties. Dat schrijft Eumedion in een vandaag aan het Britse ministerie van Economische Zaken verzonden brief als reactie op het discussiepaper van dit ministerie over bestuurdersbeloningen. 


Eumedion wenst maatregelen tegen 'empty voting'

21-11-2011

Wanneer een aandeelhouder gebruik maakt van het agenderingsrecht moet hij zijn gehele positie (zowel zijn juridische als economische positie) openbaar maken. Significante brutoshortposities zouden, in parallel met significante longposities, bij de toezichthouder gemeld moeten worden en openbaar worden gemaakt. Administratiekantoren en Stichtingen Continuïteit zouden in AVA’s zich van stemming moeten onthouden bij die onderwerpen die niet cruciaal zijn voor de continuïteit van de onderneming. Dit zijn de maatregelen die Eumedion voorstelt om de nadelige effecten van ‘empty voting’ aan te pakken. De maatregelen zijn opgenomen in een vandaag verzonden reactie op de ESMA ‘Call for evidence’ inzake ‘empty voting’.