Belangenorganisaties achten wijzigingen in voorgestelde Interventiewet wenselijk

01-12-2011

Het is goed dat De Nederlandsche Bank (DNB) een grotere bevoegdheid krijgt om adequaat, snel en effectief te kunnen ingrijpen als een bank of verzekeraar in grote financiële problemen komt. De belastingbetaler en de klant mogen hierdoor zo min mogelijk worden geraakt. Wel moet de rechtszekerheid en de bescherming van banken, verzekeraars en aandeelhouders goed zijn geregeld. Het recentelijk bij de Tweede Kamer ingediende voorstel voor een Interventiewet kan op deze punten nog worden verbeterd. Dat stellen Eumedion, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbod van Verzekeraars, de VEB en de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) in een vandaag verzonden gezamenlijke brief  aan de Tweede Kamer.


Eumedion steunt in grote lijnen het voorstel voor de verordening over marktmisbruik

01-12-2011

Eumedion steunt op hoofdlijnen het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening over marktmisbruik. Dit betreft in het bijzonder de verruiming van de werkingssfeer van het marktmisbruikregime naar ‘multilateral trading facilities’ (MTF’s) en (andere) ‘organised trading facilities’ (OTF’s), het expliciet aanmerken van bepaalde vormen van high frequency trading tot marktmanipulatie en het verbieden van pogingen tot marktmanipulatie. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag aan minister De Jager (Financiën) verzonden brief waarin Eumedion’s commentaar op het Commissievoorstel is opgenomen. 


Eumedion heeft gemengde gevoelens bij voorstellen van Europese Commissie over accountantscontrole

30-11-2011

Eumedion heeft gemengde gevoelens bij de vandaag door de Europese Commissie gepubliceerde voorstellen (aanpassing van een bestaande richtlijn en een voorstel voor een verordening) over de accountantscontrole van beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion verwelkomt de voorstellen om de controleverklaring meer betekenisvol te maken en onderschrijft ook een aantal voorstellen om de onafhankelijkheid van de controlerend accountant te borgen. Op een aantal wezenlijke punten schiet de Europese Commissie naar de mening van Eumedion echter door.


Eumedion Nieuwsbrief van november 2011

30-11-2011

De november-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance ontwikkelingen in binnen- en buitenland.