Eumedion publiceert position paper over invoering one-tier bestuursstructuur

22-12-2011

Eumedion vindt een overgang op een one-tier bestuursstructuur vooral op zijn plaats bij ondernemingen in een sterk dynamische markt, zoals sommige technologiebedrijven, bij ondernemingen die erg complex zijn en/of ook een maatschappelijke functie hebben (teneinde in crisissituaties snel te kunnen handelen), zoals banken, en bij ondernemingen die naar de beurs worden gebracht en waarbij de grootaandeelhouder ook nauw betrokken is bij het bestuur en/of raad van commissarissen (familievennootschap). Dit staat in een vandaag gepubliceerd position paper van Eumedion over de invoering van de one-tier bestuursstructuur.


Eumedion stelt randvoorwaarden voor opname duurzaamheidsmaatstaven in beloningsbeleid

21-12-2011

Indien een beursgenoteerde onderneming kiest voor variabele beloningselementen die mede zijn gebaseerd op milieu- en sociale doelstellingen, dan dienen deze doelstellingen – net als financiële prestatiedoelstellingen – helder, duidelijk kwantificeerbaar, tijdsgerelateerd en uitdagend te zijn. De doelstellingen moeten bovendien een directe relatie hebben met de strategie en de dagelijkse gang van zaken van de onderneming en haar operationele risico’s en dienen zij gericht te zijn op het behalen van langetermijndoelstellingen. De doelstellingen moeten meetbaar en transparant zijn en terug te leiden zijn op de prestaties. Deze aanbeveling heeft Eumedion op 19 december jl. toegevoegd aan de eind 2009 vastgestelde en gepubliceerde Eumedion-uitgangspunten voor een verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. 


Eumedion beleidsplan 2012 vastgesteld

20-12-2011

De Eumedion Vergadering van Deelnemers heeft gisteren het Eumedion beleidsplan 2012 vastgesteld. Het beleidsplan geeft een overzicht van de vele activtieiten en werkzaamheden van Eumedion in het komende jaar. 


Sanne Rosendaal wint Eumedion Scriptieprijs 2011

19-12-2011

Sanne Rosendaal heeft de vierde editie van de Eumedion Scriptieprijs gewonnen met haar scriptie 'Sustainability targets in executive remuneration; An analysis of the contribution of sustainability targets in executive remuneration to sustainable development’. Dit heeft de jury van de scriptieprijs, bestaande uit dr. Frank Jan de Graaf (Universiteit van Amsterdam), dr. Karen Maas (Erasmus Universiteit Rotterdam), prof. mr. Marco Nieuwe Weme (Radboud Universiteit Nijmegen) en prof. mr. Geert Raaijmakers (Vrije Universiteit), vandaag tijdens de Vergadering van Deelnemers van Eumedion bekend gemaakt.