Eumedion, NBA en VBA presenteren bundel over communicatie tussen accountant en aandeelhouders

08-09-2011

De accountant moet zich blijven richten op zijn controlerende taak, maar daarover wel beter communiceren met aandeelhouders, die formeel opdrachtgever van de accountant zijn. Ook is het goed dat de accountant de rol van poortwachter op zich wil nemen en heeft geluisterd naar de kritiek op zijn rol tijdens de kredietcrisis. Dat blijkt uit een reeks interviews met vermogensbeheerders, analisten, mensen uit het bedrijfsleven en accountants zelf. 


Eumedion Nieuwsbrief van september 2011

30-09-2011

De september-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance ontwikkelingen in binnen- en buitenland. 
Klik hier voor de Eumedion Nieuwsbrief van september 2011


AFM-rapport 'Prikkels voor kwaliteit accountantscontrole' toont noodzaak van een verbod op het beoordelen en belonen van accountants op basis van commerciële prikkels

06-10-2011

Eumedion heeft vandaag kennis genomen van het rapport 'Prikkels voor kwaliteit accountantscontrole' van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Eumedion is geschrokken van de constatering door de AFM dat 12 van de 14 onderzochte accountantsorganisaties commerciële aspecten betrekken in de beoordeling van de externe accountant. Het verbod op beloning en beoordeling op basis van commerciële prikkels, zoals voorgesteld in de vorige week verschenen conceptverordening van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), komt dus niets te vroeg. Eumedion steunt dit verbod volledig. 


Van Beuningen (Teslin) vice-voorzitter Eumedion

23-09-2011

Het Algemeen bestuur van Eumedion heeft vandaag de heer Frederik van Beuningen (Teslin Capital Management) benoemd tot vice-voorzitter van Eumedion. Frederik van Beuningen volgt Ronald Florisson op, die op 1 september jl. het bestuur van Eumedion heeft verlaten in verband met zijn vertrek bij Robeco. Het Algemeen Bestuur heeft verder Erik Breen (Robeco) voor twee jaar benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks bestuur in de functie van penningmeester. Tot slot werd Bart van der Steenstraten (Shell Pensioenfonds) voor een termijn van twee jaar herbenoemd tot lid van het Algemeen Bestuur.