Eumedion voor verbod op aanbieden niet-auditgerelateerde diensten door controlerend accountantskantoor

31-01-2012

Eumedion is voorstander van een verbod voor een accountantskantoor om niet-controlegerelateerde diensten aan te bieden aan de onderneming waarvan dat kantoor de jaarrekening controleert. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het consultatiedocument ‘accountancy’ van het ministerie van Financiën. 


Dringende oproep aan Tweede Kamer om strategiemelding te schrappen

12-01-2012

De voorgenomen verplichting om grootaandeelhouders van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen te verplichten om te melden of zij al dan niet bezwaar hebben tegen de strategie van de betreffende onderneming moet worden geschrapt. Eumedion, Vereniging VNO-NCW en de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) hebben vandaag middels een brief een dringend beroep op de Tweede Kamer gedaan om de betreffende bepaling uit het wetsvoorstel ‘Frijns’ te halen. 


Belangenorganisaties waarschuwen voor grote economische schade door belasting op financiële transacties

11-01-2012

Nederlandse institutionele beleggers zullen als gevolg van de voorgestelde belasting op financiële transacties (FTT) jaarlijks tussen de 2,5 en 4,1 miljard euro schade lijden. Voor een individuele consument die voor zijn pensioen spaart (via pensioenfondsen, verzekeraars of beleggingsfondsen) kan dit betekenen dat 5 tot 10 procent van zijn eindkapitaal wordt afgeroomd door de FTT. Dit schrijven Eumedion, de Pensioenfederatie, Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) en het Verbond van Verzekeraars in een gezamenlijke brief die vandaag naar minister De Jager (Financiën) is gezonden. 


Eumedion wil accountantsrapport bij winstverwachting in prospectus behouden

06-01-2012

Ondernemingen die naar de beurs gaan of nieuwe aandelen uitgeven moeten verplicht blijven in het prospectus de verwachtingen over de winstontwikkeling op te nemen en hierover assurance te vragen van een accountant. Eumedion steunt derhalve het conceptadvies van de Europese toezichthouder op de effectenmarkten, ESMA, aan de Europese Commissie over een aantal bepalingen uit de Prospectusverordening. Eumedion heeft ESMA dit vandaag per brief laten weten.