Eumedion voorstander van uitbreiding toepassingsbereik toelichtende accountantsparagraaf

20-02-2012

Eumedion zou graag zien dat de externe accountant vaker en op meer terreinen een toelichtende paragraaf in zijn controleverklaring opneemt. Dit blijkt uit het vandaag verzonden Eumedion-commentaar op de consultatie van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) betreffende nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring. 


Eumedion voorstander van opname 'financiele stabiliteit-criterium' bij toetsing bankovernames

10-02-2012

De prudentieel toezichthouder op banken moet in de toekomst expliciet de mogelijkheid hebben om bankovernames en –fusies op het criterium ‘financiële stabiliteit’ te toetsen. Hiervoor pleit Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op de consultatie van de Europese Commissie over de toepassing van de in 2007 vastgestelde richtlijn over overnames en gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector (ook wel bekend als de Antonveneta-richtlijn). 


Eumedion steunt nieuwe BIS-principes over internal audit van banken

02-02-2012

Eumedion steunt de door de Bank Internationale Betalingen (BIS) ontwikkelde principes voor de internal auditfunctie voor banken. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het in december 2011 gepubliceerde BIS-consultatiedocument over dit onderwerp.


Eumedion Nieuwsbrief van januari 2012

31-01-2012

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance ontwikkelingen in binnen- en buitenland.