Eumedion wenst maximumharmonisatie van meldingsdrempels in Transparantierichtlijn

17-11-2011

De drempels voor het melden van substantiële aandelenbelangen in de Europese Unie (EU) moeten volledig worden geharmoniseerd. Daarnaast moet de Europese toezichthouder op de effectenmarkten, ESMA, een rol krijgen om binnen de EU een uniforme interpretatie te krijgen van het begrip ‘acting in concert’. Deze punten dienen volgens een brief van Eumedion van vandaag aan minister De Jager (Financiën) te worden opgenomen in het in oktober door de Europese Commissie gepubliceerde voorstel tot aanpassing van de Transparantierichtlijn.

Eumedion wijst er in de brief op dat verschillende EU-lidstaten en individuele beursgenoteerde ondernemingen zelf extra meldingsgrenzen voor aandeelhouders stellen, dus bovenop die in de Transparantierichtlijn staan. Institutionele beleggers met een internationaal gespreide aandelenportefeuille worden zo genoodzaakt om op lidstaatniveau en soms op vennootschapsniveau toegesneden meldingssystemen in te richten. Met levert de institutionele beleggers extra kosten op. Eumedion stelt in de brief verder dat binnen de EU nationale toezichthouders verschillende interpretaties geven van het begrip ‘acting in concert’. Door de hieruit voortvloeiende onzekerheid kunnen, volgens Eumedion,  institutionele beleggers kopschuw worden om met elkaar samen te werken bij aandeelhoudersvergaderingen. Eumedion vindt dat ESMA de opdracht moet krijgen om ‘guidance’ te geven bij de definitie van ‘acting in concert’.   Overige content, alleen zichtbaar op subpagina (na klikken van lees meer)