Eumedion wenst maatregelen tegen 'empty voting'

21-11-2011

Wanneer een aandeelhouder gebruik maakt van het agenderingsrecht moet hij zijn gehele positie (zowel zijn juridische als economische positie) openbaar maken. Significante brutoshortposities zouden, in parallel met significante longposities, bij de toezichthouder gemeld moeten worden en openbaar worden gemaakt. Administratiekantoren en Stichtingen Continuïteit zouden in AVA’s zich van stemming moeten onthouden bij die onderwerpen die niet cruciaal zijn voor de continuïteit van de onderneming. Dit zijn de maatregelen die Eumedion voorstelt om de nadelige effecten van ‘empty voting’ aan te pakken. De maatregelen zijn opgenomen in een vandaag verzonden reactie op de ESMA ‘Call for evidence’ inzake ‘empty voting’.

ESMA definieert ‘empty voting’ als situaties waarin aandeelhouders meer stemmen kunnen uitoefenen dan hun economisch belang rechtvaardigt. In de reactie geeft Eumedion vier voorbeelden van ‘empty voting’ die in de Nederlandse markt (kunnen) voorkomen: i) het tijdelijk inlenen van aandelen om de stemming op de AVA te beïnvloeden, ii) administratiekantoren die het stemrecht uitoefenen op aandelen van ‘gecertificeerde’  ondernemingen, iii) stichtingen continuïteit die het stemrecht op beschermingspreferente aandelen uitoefenen, iv) de uitoefening van het stemrecht op financieringspreferente aandelen waarvan het stemrecht afwijkt van de kapitaalinbreng en v) het uitoefenen van het stemrecht op ‘werknemersaandelen’ door speciale rechtspersonen. Eumedion merkt in de reactie op dat niet in alle omstandigheden ‘empty voting’ nadelig hoeft te zijn voor ondernemingen en medeaandeelhouders, bijvoorbeeld in de situatie dat het stemrecht overgaat van een niet goed geïnformeerde aandeelhouder naar een heel goed geïnformeerde aandeelhouder.