Eumedion voorstander van verdere Europese harmonisatie van de procedureregels rond AVA's

13-11-2017

Eumedion meent dat dat de procedureregels rond aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s), ‘corporate actions’ en identificatie van aandeelhouders binnen Europa meer kunnen worden geharmoniseerd. Daarnaast vindt Eumedion dat de Europese Commissie aandacht zou moeten besteden aan de facilitering van het gebruik van digitale communicatietechnologieën, zoals blockchaintechnologie. Dit blijkt uit het vandaag ingediende Eumedion-commentaar op de consultatie van de Europese Commissie over de verdere vervolmaking van de Europese Kapitaalmarktunie.

In haar reactie wijst Eumedion erop dat via de implementatiemaatregelen inzake de herziene Europese richtlijn aandeelhoudersrechten verdere harmonisatie kan worden bereikt op het terrein van de doorgifte van informatie door de bewaarketen, de facilitering van de uitoefening van aandeelhoudersrechten en identificatie van aandeelhouders. In aanvulling hierop zou Eumedion graag zien dat de Europese Commissie aandacht besteedt aan het gebruik van digitale communicatietechnologieën door beursgenoteerde ondernemingen, zoals blockchaintechnologie. Volgens Eumedion kan het gebruik van digitale communicatietechnologieën door beursgenoteerde ondernemingen de interactie met aandeelhouders vergemakkelijken en kan het bijdragen aan de deelname aan en het stemmen op  AVA’s door aandeelhouders. Daarnaast herhaalt Eumedion in haar reactie dat zogenoemde ‘virtuele’ AVA’s niet in plaats van fysieke AVA’s zouden moeten komen. Een dergelijke ontwikkeling zou afbreuk doen aan de functie van de AVA als verantwoordingsorgaan.