Eumedion voorstander van meer pan-Europees toezicht en handhaving

16-05-2017

Eumedion vindt dat de onderlinge afstemming van toezichtspraktijken verder kan worden bevorderd door a) verordeningen – in plaats van richtlijnen – zonder lidstaatopties op te stellen en b) pan-Europees toezicht en handhaving. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de consultatie van de Europese Commissie over het functioneren van de Europese toezichthouders.

De Europese Commissie heeft in maart een consultatiedocument gepubliceerd over de werking van de Europese toezichthouders. Eumedion is het met de opmerking in het consultatiedocument eens dat om volop te profiteren van het ‘Single Rulebook’ wetgeving op een gemeenschappelijke en consistente manier moet worden geïnterpreteerd en toegepast en dat op een consistente manier toezicht moet worden gehouden op de naleving. In haar commentaarbrief pleit Eumedion voor verordeningen – in plaats van richtlijnen – zonder lidstaatopties en pan- Europees toezicht en handhaving. Eumedion vindt dat de Europese beurstoezichthouder ESMA een grotere rol zou moeten krijgen in de handhaving van internationale verslaggevingsstandaarden (IFRS) en het toezicht op de grootste (‘Big 4’) accountantskantoren. Daarnaast is Eumedion er voorstander van dat nieuwe en/of wijzigingen van bestaande IFRS geheel worden goedgekeurd – zonder afwijkingen – op Europees niveau.