Eumedion vindt wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecomsector veel te vaag

15-05-2019

Eumedion is het eens met de strekking van het wetsvoorstel inzake ongewenste zeggenschap in Nederlandse telecommunicatiepartijen, maar vindt de uitwerking veel te vaag. Het moet van tevoren klip en klaar zijn op welke telecommunicatiepartijen het wetsvoorstel betrekking heeft en hoe de minister zijn bevoegdheden tot het verbieden of terugdraaien van een overname zal toepassen. Dat is nu niet het geval, waardoor het wetsvoorstel heroverweging behoeft. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag naar de Tweede Kamer verstuurde brief waarin commentaar wordt gegeven op het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel geeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat de bevoegdheid om overnames in de Nederlandse telecomsector te verbieden of terug te draaien als de nationale veiligheid of de openbaar orde door die overname in gevaar komt. Een investeerder die een Nederlandse telecommunicatiepartij wil overnemen, waardoor deze partij ‘relevante invloed’ krijgt in de Nederlandse telecomsector, moet dit vooraf melden aan de minister. De definitie van ‘telecommunicatiepartij’ is echter heel ruim en het begrip ‘relevante invloed’ is vaag. Daarnaast is het door het gebruik van onduidelijke en vage beoordelingscriteria niet duidelijk hoe de minister zijn verbodsbevoegdheid zal toepassen. Het criterium dat een overname ‘kan leiden tot een bedreiging van het publieke belang’ blinkt bepaald niet uit in helderheid.