Eumedion vindt extra meldingsplicht voor aandeelhouders niet noodzakelijk en disproportioneel

24-06-2019

De introductie van een extra 2% meldingsdrempel (bovenop de al bestaande meldingsplichten) is niet noodzakelijk, disproportioneel en leidt alleen maar tot overbodige additionele kosten voor aandeelhouders. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op het voorontwerp van een wetsvoorstel ter uitbreiding van de meldingsplichten voor aandeelhouders.

Het voorontwerp voorziet erin dat aandeelhouders hun belangen in beursgenoteerde ondernemingen voortaan al bij een belang van 2% moeten melden (naast de al bestaande wettelijke meldplichten, die momenteel aanvangen bij een 3%-aandelenbelang). Volgens de wetgever kan de introductie van de nieuwe meldingsdrempel bijdragen aan een goede onderlinge en constructieve dialoog tussen aandeelhouders en de onderneming. Eumedion wijst er echter op dat de beursgenoteerde ondernemingen op grond van de bestaande wetgeving al voldoende mogelijkheden hebben om hun aandeelhouders die meer dan 0,5% van de aandelen houden, te kennen en met hen een dialoog aan te gaan. Daarnaast is de introductie van een 2% meldingsdrempel een extra ‘nationale kop’ op de implementatie van de Europese Transparantierichtlijn en doet zij daarmee afbreuk aan de vorming van een echte Europese kapitaalmarktunie met zoveel mogelijk uniforme Europese regelgeving. De minister van Financiën heeft, tezamen met zijn collega’s van Frankrijk en Duitsland, kort geleden juist een werkgroep ingesteld om met voorstellen te komen om de Europese kapitaalmarktunie nieuwe impulsen te geven. Tot slot merkt Eumedion op dat het voorontwerp niet in lijn is met het Regeerakkoord en ten onrechte niet is voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit terwijl het voorontwerp inbreuk maakt op de privacy van kleinere beleggers die privépersonen zijn.