Eumedion verwelkomt plannen om de governance rond het opstellen van auditstandaarden grondig te herzien

09-02-2018

De huidige governance rond het op- en vaststellen van de internationale auditstandaarden (ISA’s) ontbeert de invloed van een brede groep stakeholders, waaronder beleggers, en wordt te veel gedomineerd door accountants. Eumedion verwelkomt daarom de voorstellen van de Monitoring Group om de governance van de opsteller van de ISA’s  – de International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) – ingrijpend te veranderen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verstuurde commentaar op de voorstellen van de Monitoring Group.

De Monitoring Group is een groep van internationale koepels van financiële toezichthouders, waaronder de toezichthouders op accountantskantoren. Volgens de Monitoring Group bestaat momenteel het risico dat, door de dominantie van de accountantskantoren, het publieke belang niet goed wordt meegewogen bij het op- en vaststellen van de ISA’s. De Monitoring Group vindt dat andere belanghebbenden, zoals beleggers en de samenleving, meer zouden moeten worden betrokken bij het opstellen van de controlestandaarden. Eumedion is het daarmee eens. Eumedion vindt dat IAASB een onafhankelijke instelling moet worden, waarbij het bestuur moet zijn samengesteld uit de belangrijkste stakeholdergroepen. Daarmee zou de IAASB qua governancestructuur vergelijkbaar worden met de opsteller van de internationale verslaggevingsstandaarden, de IFRS Foundation.