Eumedion verwelkomt Europese wetgeving om grensoverschrijdend stemmen te vergemakkelijken

08-05-2018

Eumedion is positief over het voorstel van de Europese Commissie om de stemprocedures voor de Europese aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) vergaand te standaardiseren en te harmoniseren. Volgens Eumedion zal het voorstel het grensoverschrijdend stemmen door aandeelhouders vergemakkelijken en aldus bijdragen aan een hogere participatiegraad van aandeelhouders op de AVA’s. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het voorstel van de Europese Commissie voor een uitvoeringsverordening betreffende de herziene Europese richtlijn aandeelhoudersrechten.

Het voorstel bevat Europese minimumvereisten voor de oproeping van aandeelhouders voor een AVA, de kennisgeving van deelneming aan die AVA, de steminstructies en de bevestiging dat de steminstructies geldig zijn geregistreerd en meegeteld in de stemuitslag. Eumedion had op deze punten graag maximumharmonisatie gezien, zodat de ‘standard formats’ voor convocaties, steminstructies en stembevestigingen helemaal waren geharmoniseerd. Eumedion is met name te spreken over het voorstel om geharmoniseerde deadlines in te voeren voor alle intermediairs, zoals banken, voor het doorzenden van de AVA-informatie van de beursgenoteerde onderneming naar de aandeelhouders en voor het doorzenden van de steminstructies van de aandeelhouders naar de beursgenoteerde onderneming.