Eumedion verwelkomt besluit Tweede Kamer om AVA-grip op beloningsbeleid te versterken

02-04-2019

Eumedion verwelkomt het besluit van de Tweede Kamer van vandaag om de grip van de AVA op het beloningsbeleid van beursgenoteerde ondernemingen te versterken. De Tweede Kamer stemde onder meer in met  het VVD/GroenLinks-voorstel om het AVA-stemvereiste voor het vaststellen van een gewijzigd beloningsbeleid voor het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen te verhogen naar minimaal 75%, tenzij in de statuten een lagere meerderheid is voorgeschreven. Eumedion heeft zich het afgelopen jaar hard gemaakt voor een dergelijke verhoging. De Tweede Kamer stemde vandaag over het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene richlijn aandeelhoudersrechten en over een aantal amendenten daarop. 

Met een hoger stemvereiste dan een gewone meerderheid wordt het voor duurzame en betrokken aandeelhouders eenvoudiger om een slecht ontworpen en excessief beloningsbeleid te verwerpen. Eumedion is ook blij dat de Tweede Kamer akkoord ging met een VVD/D66-amendement om ook kleine en middelgrote beursondernemingen te verplichten het remuneratierapport jaarlijks ter adviserende stemming aan de AVA voor te leggen. Het kabinet had deze groep ondernemingen juist vrijgesteld van die verplichting, omdat dit zou leiden tot lastenverlichting. Dat argument vond de Tweede Kamer niet geloofwaardig. Tot slot is Eumedion verheugd dat de Tweede Kamer instemde met het GroenLinks-voorstel om het beloningsbeleid meer 'stakeholder georiĆ«nteerd' te maken. Alle beursgenoteerde ondernemingen moeten voortaan uitleggen hoe in het beloningsbeleid rekening is gehouden met i) de identiteit, missie en waarden van de onderneming, ii) de beloningsverhoudingen binnen de onderneming en iii) het maatschappelijk draagvlak. Dit sluit goed aan bij de eerder dit jaar gewijzigde Eumedion-beloningsaanbevelingen voor Nederlandse beursondernemingen.