Eumedion steunt wetsvoorstel 'dwangakkoord'

10-09-2019

Eumedion is verheugd dat het wetsvoorstel 'dwangakkoord' voorziet in een preventief herstructureringsraamwerk waardoor onnodige faillissementen van levensvatbare ondernemingen kunnen worden voorkomen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag naar de Tweede Kamer verstuurde brief waarin commentaar wordt gegeven op het wetsvoorstel.

Door het wetsvoorstel wordt de praktijk een halt toegeroepen waarbij een kleine minderheid onwillige schuldeisers of aandeelhouders een akkoord op onredelijke gronden kan dwarsbomen en daarmee de herstructurering van een levensvatbare onderneming kan frustreren. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de rechter een akkoord kan homologeren waardoor het algemeen verbindend is voor alle daarbij betrokken schuldeisers en aandeelhouders (het zogenoemde ‘dwangakkoord’). Eumedion schrijft in haar brief dat de meeste elementen van het wetsvoorstel op haar steun kunnen rekenen. Wel uit Eumedion haar zorgen over de voorgestelde stemprocedure. Volgens Eumedion bestaat het risico dat niet alle aandeelhouders van beursgenoteerde ondernemingen in staat zullen zijn om te stemmen over een akkoord. Verder vindt Eumedion het te ver gaan dat aandeelhouders en schuldeisers de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep wordt ontnomen. Daarnaast meent Eumedion dat de benoeming van een onafhankelijke deskundige verplicht zou moeten zijn bij een disproportionele aantasting van de rechten van aandeelhouders.