Eumedion overwegend positief over voorstellen tot aanpassing Britse corporate governance code

27-02-2018

Eumedion steunt in grote lijnen de voorstellen van de Financial Reporting Council (FRC) tot aanpassing van de Britse corporate governance code. Wel vindt Eumedion dat de FRC nog te veel op twee gedachten hinkt ten aanzien van het voorstel om het Britse corporate governance model meer ‘stakeholder’-georiënteerd te maken. Dit blijkt uit de vandaag ingezonden Eumedion-reactie op de FRC-voorstellen.

Eumedion-reactie op de FRC-voorstellen. Eumedion juicht het vooral toe dat de Britse code meer ‘principle-based’ wordt, waardoor het risico wordt verminderd dat de code een ‘compliancedocument’ wordt. Eumedion’s voornaamste zorg ten aanzien van de voorgestelde herziene code betreft het voorstel om meerdere doelstellingen in de taakopdracht van de bestuurders van Britse beursgenoteerde ondernemingen op te nemen. Zo wil de FRC dat de Britse bestuurders voortaan tot taak hebben het bevorderen van het lange-termijn bestendige succes van de onderneming, het creëren van waarde voor aandeelhouders én het leveren van een bijdrage aan de bredere samenleving. Volgens Eumedion kan het dienen van meerdere doelstellingen tot het onbedoelde gevolg leiden dat er spanningen binnen het bestuur en tussen het bestuur en verschillende groepen van stakeholders ontstaan. Dit kan zich vooral manifesteren in een vijandige overnamesituatie en bij voorstellen van op korte termijn georiënteerde voorstellen om de ondernemingsstrategie te wijzigen. Eumedion beveelt daarom aan dat de Britste bestuurders zich alleen moeten richten op het bevorderen van het lange termijn bestendige succes van de onderneming.