Eumedion steunt voorstel om bankiers te verplichten aandelen langer vast te houden

28-08-2019

Eumedion steunt het voorstel van minister Hoekstra (Financiën) om bestuurders en bepaalde medewerkers van financiële ondernemingen te verplichten de aandelen die zij als vast beloningselement ontvangen voor ten minste 5 jaar aan te houden. Wel vindt Eumedion dat deze bepaling alleen zou moeten gelden voor bestuurders en medewerkers die werkzaamheden verrichten die een materiële invloed hebben op het risicoprofiel van de onderneming (de zogenoemde ‘identified staff’). Voor andere medewerkers zou de toepassing van de bepaling niet proportioneel zijn, omdat die geen materiële invloed hebben op het risicoprofiel van de onderneming. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op het voorontwerp van de wet nadere beloningsmaatregelen voor de financiële sector.

Eumedion steunt ook in algemene zin het principe dat bepaalde financiële ondernemingen transparant maken op welke wijze de onderneming zich rekenschap geeft van en verantwoording aflegt over de beloningen in relatie tot de maatschappelijke functie. Maar ook hier vindt Eumedion de voorgestelde reikwijdte te breed. Eumedion meent dat alleen de bestuurders en ‘identified staff’ van banken en verzekeraars onder deze verplichting zouden moeten vallen. Bij deze ondernemingen is de maatschappelijke functie evident. Eumedion schrijft verder het onwenselijk en onnodig te vinden dat de minister een deel van de richtsnoeren van de Europese Bankenautoriteit (EBA) betreffende een beheerst beloningsbeleid wettelijk wil gaan verankeren. Eumedion vindt in algemene zin ‘cherry picking’ onwenselijk en mist in de toelichting op het voorstel ook de rechtvaardiging om een deel van de EBA-richtsnoeren in wetgeving om te zetten en een ander deel niet.