Eumedion steunt op hoofdlijnen AFM-beleidsregel meldingssystematiek cash-settled financiële instrumenten

15-12-2011

Eumedion steunt op het hoofdlijnen de op 1 december jl. gepubliceerde conceptbeleidsregel van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de meldingssystematiek van bepaalde cash-settled financiële instrumenten, zoals cash-settled equity swaps. Dit blijkt uit de vandaag verzonden reactie van Eumedion op de AFM-conceptbeleidsregel

Eumedion had tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ter invoering van een meldingsplicht voor bepaalde cash-settled financiële instrumenten verschillende malen gepleit voor meer duidelijkheid over de te volgen calculatiemethode en over het toepassingsbereik van de regeling op indices en mandjes. Eumedion waardeert het dat de AFM via de conceptbeleidsregel deze duidelijkheid heeft verschaft en daarbij ook zoveel mogelijk bij de systematiek in het Verenigd Koninkrijk te doen aansluiten. Institutionele beleggers met een internationale aandelenportefeuille zijn namelijk al vertrouwd met deze systematiek. Dat betekent dat de cash settled financiële instrumenten op de zgn. ‘delta-adjusted’ basis moeten worden berekend en dat posities via mandjes en indices alleen meetellen wanneer de achterliggende aandelen een omvangrijke wegingsfactor hebben in het betreffende mandje of index. Uit de reactie blijkt wel dat Eumedion nog een aantal technische vragen heeft bij de voorgestelde regeling over het meetellen van de exposure op indices en mandjes. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel en de AFM-beleidsregel op 1 januari 2012 in werking treden.