Eumedion steunt NBA-voorstellen over code accountants en verbod op belonen van commerciële prikkels

21-10-2011

Eumedion steunt het initiatief van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) om een Code voor accountantsorganisaties op te stellen en om een verbod in te voeren op het belonen van commerciële prikkels bij wettelijke controleopdrachten. Dit blijkt uit het commentaar van Eumedion op beide voorstellen dat vandaag naar de NBA is gestuurd.

Volgens Eumedion draagt een accountantscode bij aan een verbetering van de governancestructuur van accountantskantoren en uiteindelijk ook aan de kwaliteit van accountantscontroles. Hetzelfde geldt voor het bevorderen van de onafhankelijkheid van de accountant door middel van een verbod op commerciële beloningsprikkels. Eumedion vraagt de NBA nog wel een aantal onderdelen uit de code te verduidelijken of te heroverwegen. Zo heeft Eumedion aarzelingen bij het voorstel om naast (of binnen) het toezichthoudend orgaan van een accountantskantoor een speciale ‘commissie van publiek belang’ in te stellen. Ook vraagt zij zich af of het toezichthoudend orgaan altijd op het ‘Nederlandse niveau’ van de accountantsorganisatie moet worden ingesteld of dat de instelling van een dergelijk orgaan op internationaal niveau volgens de NBA volstaat. Bij het voorstel om het belonen van commerciële prikkels te verbieden heeft Eumedion als voornaaste commentaar dat een (extra) beloning op basis van de maatstaf het ‘ondernemerschap’ van de externe accountant ook als commerciële prikkel kan worden gezien en derhalve, in afwijking van het NBA-voorstel, ook onder het verbod moet vallen.