Eumedion steunt NBA-voorstel om in bestuursverslag standaard in te gaan op toekomstbestendigheid

30-05-2018

Eumedion ondersteunt het voorstel van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) dat ondernemingen altijd een paragraaf ‘toekomstbestendigheid’ in hun bestuursverslag gaan opnemen. Beleggers krijgen op die manier beter inzicht in welke risico’s, onzekerheden en veronderstellingen op de korte en langere termijn de continuïteit van de onderneming beïnvloeden. Dit schrijft Eumedion in haar op vandaag ingediende commentaar op het NBA ‘green paper’ over de communicatie van ondernemingen en accountants op het terrein van continuïteit.

Eumedion vindt dat de accountant in zijn controleverklaring alleen de aandacht moet vestigen op de paragraaf over toekomstbestendigheid als daarvoor een ondernemingsspecifieke aanleiding is. Eumedion is daarom geen voorstander van het NBA-voorstel om in de controleverklaring standaardzinnen met betrekking tot continuïteit op te nemen. Volgens Eumedion dragen zulke ‘boilerplate’ zinnen niet bij aan het benodigde inzicht van beleggers in de toekomstbestendigheid van de onderneming. Als de continuïteitsparagraaf zorgvuldig is onderbouwd en getrouw is weergegeven dan hoeft de accountant daar in zijn controleverklaring niet verder op in te gaan.