Eumedion steunt MSCI-voorstel tot verlaging weging van aandelen met ongelijk stemrecht in aandelenindex

23-05-2018

Eumedion steunt het voorstel van MSCI om beursgenoteerde ondernemingen die afwijken van het ‘one share, one vote’-principe een lagere weging te geven in de leidende wereld- en regionale aandelenindices. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op de consultatie van de Amerikaanse aandelenindexaanbieder over de behandeling van aandelen met ongelijk stemrecht.

Eumedion wijst er in haar reactie op dat institutionele beleggers veel waarde hechten aan het principe van stemrecht naar rato van kapitaalbelang. Het voornemen van MSCI om het gewicht van een beursgenoteerde onderneming in de aandelenindex aan te passen naar rato van de afwijking van het ‘one share, one vote’-principe is hiermee geheel in lijn. Eumedion is ook verheugd dat een belangrijke aanbieder van aandelenindices als MSCI via zijn indexbeleid minderheidsaandeelhouders poogt te beschermen. Er is namelijk een wereldwijde trend gaande dat overheden, toezichthouders en effectenbeurzen uit concurrentieoverwegingen meer belang hechten aan het aantrekken van nieuwe beursgenoteerde ondernemingen en hoofdkantoren dan aan het adequaat beschermen van minderheidsaandeelhouders. In de reactie vraagt Eumedion nog wel aandacht voor de behandeling van een aantal specifieke Nederlandse beschermingsconstructies. Zo vraagt Eumedion Nederlandse ondernemingen niet te ‘straffen’ voor het hebben van een beschermingsstichting die in het belang van de onderneming tijdelijk bescherming kan bieden tegen vijandige overnames en korte-termijn activisme van aandeelhouders.