Eumedion steunt Europese richtsnoeren voor standaardpresentatie remuneratierapport

21-03-2019

Eumedion waardeert de voorstellen van de Europese Commissie om tot een meer gestandaardiseerde presentatie te komen van de remuneratierapporten van de Europese beursgenoteerde ondernemingen. De conceptrichtsnoeren die hiervoor zijn opgesteld dragen bij aan een betere vergelijkbaarheid van de beloningen van de bestuurders van de Europese beursgenoteerde ondernemingen en tot een beter inzicht in de beloningspraktijken. Zij dragen aldus bij aan een beter geïnformeerd stemgedrag door aandeelhouders. Dat schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op de Europese conceptrichtsnoeren.

De in 2017 herziene richtlijn aandeelhoudersrechten heeft de Europese Commissie het mandaat gegeven om dergelijke richtsnoeren op te stellen. In het commentaar draagt Eumedion nog wel een aantal idee├źn aan om de remuneratierapporten nog inzichtelijker en gebruikersvriendelijker te maken. Zo dringt Eumedion er bij de Europese Commissie op aan om de Europese beursgenoteerde ondernemingen aan te bevelen beter te rapporteren over de voor de toekenning van bonussen gehanteerde prestatiemaatstaven en of de specifieke prestatiedoelstellingen geheel, deels of niet zijn gerealiseerd. Eumedion beveelt verder aan om de uitstaande aandelen- en/of optieregelingen op marktwaarde te waarderen in plaats van IFRS-waardering.