Eumedion steunt ESMA-voorstel om aantal risicofactoren in prospectus te beperken

04-10-2018

Eumedion staat positief tegenover het voorstel van de Europese koepel van beurstoezichthouders ESMA om het aantal verschillende risicocategorieën in een prospectus te maximeren op tien. Dit schrijft Eumedion in de vandaag ingediende reactie op door ESMA opgestelde conceptrichtsnoeren over de risicoparagraaf van een prospectus.

De richtsnoeren moeten de nationale, publieke toezichthouders (zoals de Autoriteit Financiële Markten) in de toekomst betrekken bij de beoordeling van de in het conceptprospectus opgenomen risicofactoren. De richtsnoeren zijn onderdeel van de Europese Prospectusverordening die in juli 2019 in werking treedt. Eumedion staat helemaal achter het streven van ESMA om te komen tot een kortere, inzichtelijkere en meer ondernemingsspecifieke risicoparagraaf in het prospectus, zonder standaardteksten. Beleggers kunnen zich dan een beter beeld vormen van de materiële risico’s waarmee een onderneming geconfronteerd kan worden. Eumedion steunt ook de aanbeveling van ESMA om de potentiële negatieve impact van een risicofactor zoveel mogelijk te kwantificeren. Eumedion stelt wel dat dit niet altijd een ‘puntschatting’ hoeft te zijn, maar ook bijvoorbeeld ook een bandbreedte van mogelijke uitkomsten.