Eumedion staat onder voorwaarden welwillend tegenover introductie 'restricted stock'-regelingen

12-02-2018

Eumedion staat onder voorwaarden welwillend tegenover mogelijke voorstellen van beursgenoteerde ondernemingen om de lange termijn variabele beloningsregeling voor bestuurders in te wisselen voor een aandelenregeling waarbij de aandelen voor lange tijd moeten worden aangehouden, maar waarbij geen prestatiecriteria gelden. Dit blijkt uit een position paper over de zogenoemde ‘restricted stock’-regeling dat Eumedion vandaag heeft gepubliceerd.

Directe aanleiding voor het opstellen van het position paper was de promotie van ‘restricted stock’-regelingen door het Noorse staatsfonds Norges Bank Investment Management (NBIM). NBIM heeft in veel AEX-ondernemingen een 3%-aandelenbelang en zou graag zien dat ondernemingen dergelijke regelingen gaan invoeren. Eumedion schrijft in het position paper dat de Eumedion-deelnemers mogelijke voorstellen tot invoering van een ‘restricted stock’-regeling zonder prestatiecriteria van geval tot geval zullen beoordelen. In ieder geval zal de raad van commissarissen (RvC) een dergelijk voorstel goed moeten motiveren, zodat aandeelhouders de beweegredenen ervan kunnen doorgronden. Voorts moet de invoering ervan gepaard gaan met een korting van zo’n 50% op de verwachte ‘at target’-waarde van de ‘oude’ lange termijn variabele beloningsregeling. Een onzeker beloningselement wordt immers ingeruild voor een zeker beloningselement. Verder zouden de bestuurders de aandelen ten minste 5 jaar moeten aanhouden.