Eumedion Speerpuntenbrief 2012: meer informatie over risico's en benoeming externe accountant

17-10-2011

Eumedion vraagt de beursgenoteerde ondernemingen in het jaarverslag over boekjaar 2011 meer inzicht te geven in de verwachtingen van ondernemingen t.a.v. de toekomstige ontwikkelingen en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Ook vindt Eumedion dat de toelichting op een voordracht voor de benoeming of herbenoeming van de externe accountant “meer betekenisvol” moet worden. Dat blijkt uit de Eumedion Speerpuntenbrief 2012 die recentelijk naar de 75 grootste Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen is gestuurd.  

De speerpuntenbrief bevat de onderwerpen die de bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers buiten dan wel op de aandeelhoudersvergadering (AVA) aan de orde zullen stellen. Uit de brief blijkt dat Eumedion aan de beursgenoteerde ondernemingen vraagt de belangrijkste punten van de externe accountant in de management letter in het jaarverslag te bespreken en aan te geven op welke wijze deze punten zijn geadresseerd. De institutionele beleggers zijn verder geïnteresseerd in een specifieke continuïteitsanalyse, met daarin o.a. aandacht voor de financiële structuur, de schuldconvenanten en scenarioanalyses. T.a.v. de voordracht voor de (her)benoeming van de externe accountant vraagt Eumedion de raden van commissarissen o.a. meer aandacht te schenken aan en openheid te betrachten over het proces van de evaluatie van de externe accountant. Eumedion heeft daartoe een aantal handvatten opgesteld.