Eumedion positief over herziene NBA-handreiking over rol accountant bij corporate governance informatie

06-12-2017

Eumedion juicht het toe dat de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) handen en voeten geeft aan de verwachte werkzaamheden van de accountant bij zijn onderzoek van de door beursgenoteerde onderneming verschafte corporate governance informatie. Eumedion kan zich in algemene zin vinden in de concept herziene handreiking die de NBA over dit onderwerp heeft opgesteld. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het NBA-consultatiedocument.

Uit het voorstel voor de herziene handreiking blijkt dat het onderzoek van de accountant naar de corporate governance verklaring wordt geïntensiveerd. Het stemt Eumedion tevreden dat de NBA voortaan van de accountant verwacht dat hij de voor hem relevante onderdelen van de interne risicobeheersings- en controlesystemen gaat controleren. Ook zal hij (onder meer aan de hand van de statuten van de onderneming) moeten nagaan of alle beschermingsconstructies die een onderneming tegen een ongewenst overnamebod of aandeelhoudersactivisme kan opwerpen, adequaat in het bestuursverslag zijn opgenomen. De accountant dient verder te evalueren of het bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen (RvC) “een cultuur van eerlijkheid en ethisch gedrag heeft gecreëerd en in stand houdt”. Eumedion vindt wel dat ten aanzien van dit laatste punt de NBA concreter zou moeten worden hoe die evaluatie zou moeten worden uitgevoerd. Verder beveelt Eumedion aan om de rol van de accountant bij het remuneratierapport te verduidelijken.