Eumedion positief-kritisch over kabinetsvisie accountancy en toezicht financiële verslaggeving

20-10-2011

Eumedion toont zich positief-kritisch over de in september 2011 gepresenteerde kabinetsvisie inzake accountancy en toezicht financiële verslaggeving. Eumedion steunt in hoofdlijnen de kabinetsvoorstellen betreffende de rol van accountants, maar heeft twijfels of de voorgestelde maatregelen om het toezicht op financiële verslaggeving te verbeteren voldoende effectief zijn. Dit schrijft Eumedion in een vandaag verzonden brief aan de Tweede Kamer. Het commentaar van Eumedion ligt in het verlengde van een eerder verzonden commentaar op de initatiefnota van PvdA-Kamerlid Plasterk over de accountancy na de crisis.

Eumedion heeft met name twijfels bij de voorgestelde criteria voor de mogelijkheid tot uitwisseling van informatie tussen de afdeling toezicht accountantsorganisaties en de afdeling toezicht financiële verslaggeving van de Autoriteit Financiële Markten (AFM); de mogelijkheid om de zgn. Chinese wall te openen. T.a.v. de kabinetsvoorstellen over accountancy wil Eumedion toegevoegd zien dat de in het plan van aanpak van de accountantsberoepsorganisatie NBA geformuleerde aanbevelingen aan de wetgever zo snel mogelijk ter hand worden genomen. Eumedion zou verder willen zien dat alle niet-controlegerelateerde dienstverlening aan de controlecliënt door de controlerende accountantsorganisatie wettelijk wordt verboden. Voorts zou wettelijk geregeld moeten worden dat de AFM de mogelijkheid krijgt de inspectierapporten over de individuele accountantsorganisaties openbaar te maken.